Novinky

Daňové reformy v České republice

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Ministr financí

Jan POKORNÝ, moderátor
--------------------
Od mikrofonu přejí dobrý poslech Jan Pokorný.

Petr NOVÁČEK, moderátor
--------------------
A Petr Nováček.

Jan POKORNÝ, moderátor
--------------------
Naším hostem je ministr financí Miroslav Kalousek z KDU-ČSL, dobrý den.

Miroslav KALOUSEK, ministr financí /KDU-ČSL/
--------------------
Dobrý den.

Jan POKORNÝ, moderátor
--------------------
Ještě než začneme debatovat, tak vzkaz posluchačům. Dnes vzhledem k tomu, že chceme vysílat poslední minuty fotbalového derby Sparta - Slavia, nezařadíme do diskusního pořadu Radiofórum obvyklou telefonickou část. Děkujeme za pochopení. Petře?

Petr NOVÁČEK, moderátor
--------------------
Třetího dubna jste slavnostně představili reformu veřejných financí pro následující tři roky. Uplynuly tři týdny, pokud to dobře počítám, a kromě několika rozhovorů v rozhlase, v novinách a v televizích se nezdá, pane ministře, že by vláda spustila masivní přesvědčovací kampaň, aby občany pro reformu získala. Proč?

Miroslav KALOUSEK, ministr financí /KDU-ČSL/
--------------------
Já nevím, čemu můžeme říct masivní přesvědčovací kampaň. Já jsem téměř denně v nějakém radiu, dnes děkuji za pozvání vám, a dnes a denně se snažím vysvětlit, že ten balíček reformních opatření, možná, že by se spíš hodilo slovo krizový management než, než reforma, prostě naprosto nezbytné maximum možného k tomu, abychom skončili s těmi trendy zadlužování, abychom začali snižovat deficity veřejných rozpočtů, abychom nevystavovali zemi riziku dluhové pasti. To je alfa a omega, to je ta základní priorita toho, proč to vláda činí.

Petr NOVÁČEK, moderátor
--------------------
Pane ministře, vy jste teď použil dvou termínů, řekněme, balíček jako v přeneseném slova smyslu a krizový management. Já se zeptám trošku jinak, dovolíte-li. Když to, ten dnešní, tu přípravu na reformu porovnáte s tím, co tady bylo v minulosti, je to největší reformní krok od roku 1993, co existuje Česká republika, anebo je to spíš v této první fázi něco podobného roku 1997 s tehdejšími krizovými balíčky?

Miroslav KALOUSEK, ministr financí /KDU-ČSL/
--------------------
Ne, rok 97 byla, byly především úsporná opatření exekutivního charakteru. Už jenom proto, že vláda neměla čas na žádné předlohy legislativních kroků. Toto je balíček především změny legislativy, tedy změny zákonů na výdajové i příjmové straně veřejných rozpočtů, ale tou základní prioritou, proč to předkládáme, ten základní důvod je skutečně začít snižovat trendy zadlužování země, začít snižovat to riziko, které je obrovské. Já vím, že ono to, to jsou čísla, která nemusí nikomu nic říkat. Když se řekne sto miliard deficitu a příští rok zase sto miliard deficitu a jako kdyby to nikomu nevadilo. No, to je přesně v situaci, kdy vás ještě ten zub nebolí. Problém je, že když začne bolet, tak už bývá pozdě. Takže my tu léčbu chceme v každém případě zahájit dřív, než ten zub ještě velmi bolí a mělo by to velmi těžké důsledky.

Jan POKORNÝ, moderátor
--------------------
Vy jste říkal, pane ministře, že jste skoro každý den v nějakém médiu a vysvětlujete parametry vámi navrhovaných novel. Vy jste si ve vládě nějak rozdělili úlohy, smím-li se tak zeptat? Který z ministrů a jaké stránky reformy bude vysvětlovat?

Miroslav KALOUSEK, ministr financí /KDU-ČSL/
--------------------
No, já si myslím, že teď je to v situaci, kdy to je vládní návrh, vláda ten koncept schválila. To znamená, že logicky přirozenou povinností člena každé vlády, aby v rámci svého veřejného vystupování obhajoval a vysvětloval důvody tohoto konceptu. Pokládám za logické, že ministr financí je dotazován třeba častěji než...

Jan POKORNÝ, moderátor
--------------------
Premiér?

Miroslav KALOUSEK, ministr financí /KDU-ČSL/
--------------------
...například ministr kultury.

Petr NOVÁČEK, moderátor
--------------------
Víte, proto jsem se z kraje ptal na tu masivní kampaň, protože když teď říkáte, to co říkáte, tak bych čekal něco jako bubnovou palbu. Bubnovou palbu na občany tak, jako si to pamatuji z počátku devadesátých let, když šlo na, také o velký manévr, ale dneska ten manévr taky nebude zanedbatelný.

Miroslav KALOUSEK, ministr financí /KDU-ČSL/
--------------------
Já rozumím, že ten, že těmi dotazy nám jakoby vyčítáte ne úplně důsledný marketing.

Petr NOVÁČEK, moderátor
--------------------
Nevyčítám.

Jan POKORNÝ, moderátor
--------------------
Řekněme, že se ptáme, jestli má ta reforma nějakou symboliku, například.

Miroslav KALOUSEK, ministr financí /KDU-ČSL/
--------------------
Já myslím, že symbolika je v tom, že není možné si donekonečna půjčovat víc, než jaké jsou naše myslitelné příjmy. A že není možné takovou politikou vystavovat maximálnímu riziku především ty nejchudší a nejslabší. Když v těch trendech budete pokračovat, tak se dostanete do situace, jako se dostane každý, kdo si pořád půjčuje. Pak už vám nikdo nechce půjčit. A najednou nemáte prostředky ani pro ty, který je skutečně nevyhnutelně potřebují.

Jan POKORNÝ, moderátor
--------------------
Před týdnem v deníku Právo premiér Topolánek řekl. Dovolte citát: "Ano, my touto reformou primárně zachraňujeme Českou republiku před finanční katastrofou." V dnešních Hospodářských novinách ale bývalý ministr financí Bohuslav Sobotka z ČSSD píše, že loni poklesl České republice deficit veřejných rozpočtů na dvě celá devadesát pět setin hrubého domácího produktu a že Česká republika tak splnila třetí rok po sobě konvergenční program. Vy máte jiné výpočty?

Miroslav KALOUSEK, ministr financí /KDU-ČSL/
--------------------
Ne výpočty. Pan Sobotka uvádí účetní operaci, kdy vláda zablokovala šedesát, bývalá vláda zablokovala šedesát osm miliard v rezervních fondech. On dobří ví, že těch šedesát osm miliard k tomu deficitu za rok 2006 musí připočíst, a když je tam připočte, tak ten deficit je pět, nikoliv, nikoliv tři procenta.

Petr NOVÁČEK, moderátor
--------------------
Podíl celkového veřejného dluhu na HDP byl v roce 2006 podle již citovaného Bohuslava Sobotky třicet celých sedm desetin procenta. Průměrná zadluženost v zemích Evropské unie je dvojnásobná a v případě Francie, o které se teď v souvislosti s prezidentskými volbami hodně mluví, je to šestašedesát procent. Pane ministře, proč vláda varuje před nebezpečím dluhové pasti, když míra zadlužení České republiky je výrazně pod evropským průměrem?

Miroslav KALOUSEK, ministr financí /KDU-ČSL/
--------------------
To je nepochybně pravda v tom statickém údaji, to znamená, že výše dluhu samotná není nijak dramatická. Dramatický je ten trend rychlosti, s jakou se zadlužujeme. Protože velmi brzy kdybychom neudělali nezbytné změny, no, tak velmi brzy bychom byli na těch šedesáti procentech a, a, a pokračovali bychom dál.

Petr NOVÁČEK, moderátor
--------------------
Co to je velmi brzy, pane ministře?

Miroslav KALOUSEK, ministr financí /KDU-ČSL/
--------------------
No, tak například už v roce 2009, kdyby se nestalo nic, kdyby nebyly přijaty žádné změny ani na příjmové, ani na výdajové straně, tak už v roce 2009 by potřeba ze zákona povinných výdajů byla větší než jakékoliv příjmy do státního rozpočtu. Jinými slovy, i na ty ze zákona povinné výdaje už by si stát musel půjčit a neměl by ani korunu na vědu, výzkum, rozvoj, veškeré rozvojové priority. Na to všechno by si musel půjčovat, a to je tedy velmi brzy rok 2009. Naším základním problémem není samotná výše dluhu, naším základním problémem je to tempo zadlužování. To musíme zastavit a pak můžeme vést diskusi o tom, zda budeme ten dluh pomalu umořovat, anebo ho umořovat nebudeme, smíříme se s nějakými náklady na jeho správu. Ty nejsou malé, v letošním roce je to čtyřicet miliard úroků, aniž bychom zaplatili korunu jistiny. Ale můžeme říct dobrá, nebudeme splácet, budeme stále refinancovat, bude nás to stát nějaké peníze, ale musíme to tempo zastavit, protože nemůžete si každý rok půjčit dalších sto miliard.

Jan POKORNÝ, moderátor
--------------------
Přestože se může stát, že těmi úspornými opatřeními hned ze začátku popudíte proti reformě významnou část občanů.

Miroslav KALOUSEK, ministr financí /KDU-ČSL/
--------------------
Kdykoliv šetříte, kdykoliv, kdykoliv redukujete nějaké dávky, na které si lidé zvykli, tak tím nikoho, nikoho nepotěšíte, zvlášť ty adresáty. Sociální transfery tohoto typu jsou, jsou návykovou záležitostí.

Jan POKORNÝ, moderátor
--------------------
I proto jsme se tak trochu ptali na marketing té reformy.

Miroslav KALOUSEK, ministr financí /KDU-ČSL/
--------------------
Na druhou, na druhou stranu teď je stále ještě čas, a vláda to tak dělá, že ta opatření jsou citlivá vůči těm, kteří skutečně se bez veřejné pomoci neobejdou. Jsou samozřejmě méně citlivá vůči těm, kteří sociální síť vidí jako alternativu ke slovu pracovat. A to já si zase myslím, že ti pracovití ocení.

Petr NOVÁČEK, moderátor
--------------------
Pane ministře, říkal jste, že je to návyková záležitost sociální dávky. Mimochodem ta přilepšení, k nimž sahaly v minulém roce parlamentní strany před volbami, jakou částkou se podepsala na našem finančním skóre? Už to máte definitivně sečteno?

Miroslav KALOUSEK, ministr financí /KDU-ČSL/
--------------------
Já myslím, že jsem to už mnohokrát zveřejnil. Rozpočtová legislativa, a to je jeden ze základních problémů, s kterým se tahle vláda musela potýkat v rozporu s volebními programy svých stran, protože ty byly psány na rozpočtovou legislativu, která platila k 1. 1. 2006. A rozpočtová legislativa, která platí v roce 2007, je v bilanci téměř o devadesát miliard horší, z toho na straně mandatorních výdajů je to sedmdesát miliard, padesát osm miliard jsou sociální transfery v kapitole ministerstva práce a sociálních věcí a dvanáct miliard je navýšení příspěvků na státního pojištěnce ve veřejném zdravotním pojištění.

Petr NOVÁČEK, moderátor
--------------------
Pane ministře, vy máte celkem ambiciózní plán, pokud jde například o snižování rozpočtových schodků. A pro rok 2010, pokud se dobře pamatuji, tak je tam minus, minus dvě celé tři desetiny procenta. Je to tak?

Miroslav KALOUSEK, ministr financí /KDU-ČSL/
--------------------
Ne minus.

Petr NOVÁČEK, moderátor
--------------------
Schodek dvě celý tři.

Miroslav KALOUSEK, ministr financí /KDU-ČSL/
--------------------
Ano, dvě celý tři, ano.

Petr NOVÁČEK, moderátor
--------------------
Mířím k tomu, že to bude volební rok, když to s vaší vládou dobře dopadne. Myslíte si, že to je reálný údaj právě vzhledem k zkušenosti z roku minulého, vzhledem k tomu, co před volbami ve sněmovně nastalo?

Miroslav KALOUSEK, ministr financí /KDU-ČSL/
--------------------
Myslím si, že to je reálné vzhledem k dalším systémovým opatřením, které vláda míní udělat a zcela jistě udělá v roce 2008 a 2009. Koneckonců, povšimněte si toho tempa. Letošní rozpočet bude mít deficit o něco přes čtyři procenta, rok 2008 předpokládáme tři procenta, což...

Jan POKORNÝ, moderátor
--------------------
Později dva celá šest.

Miroslav KALOUSEK, ministr financí /KDU-ČSL/
--------------------
Pak dva celá šest, dva celá tři, to znamená, nemáme v úmyslu jít o více než procento každý rok, ale ten první rok to udělat musíme. Už jenom, už ... Já ten argument uvádím vždycky naposledy a velmi nerad, protože reformy musíme dělat, nikoliv kvůli Bruselu, ale kvůli sobě. Nicméně i vůči Evropské unii jsme uzavřeli nějaké závazky, jak se budou vyvíjet naše veřejné rozpočty, a ty závazky nedodržujeme a riskujeme tím finanční sankce.

Jan POKORNÝ, moderátor
--------------------
Hostem dnešního Radiofóra je ministr financí Miroslav Kalousek. Pane ministře, dá se říct, že takovým základním principem reformy má být postupné snížení daňové zátěže a zjednodušení daňového systému. Patnáctiprocentní rovná daň u fyzických osob se ovšem bude počítat z takzvané superhrubé mzdy. Ve skutečnosti bude podle některých ekonomů zhruba o osm procentních bodů vyšší, uvádí se. Proč to neřeknete lidem na rovinu?

Miroslav KALOUSEK, ministr financí /KDU-ČSL/
--------------------
Základním principem reformy je snižování deficitu veřejných rozpočtů.

Jan POKORNÝ, moderátor
--------------------
Říkal jsem jedním ze základních principů.

Miroslav KALOUSEK, ministr financí /KDU-ČSL/
--------------------
Já myslím, že jsem zcela otevřeně řekl, že v roce 2008 není prostor k nějakému výraznému snížení, aktivnímu snížení daní. Daňová kvóta se sice sníží, ale protože poroste hospodářský produkt, aktivně příjmy nesnížíme. Ano, děláme na..., to znamená, v té příjmové oblasti můžeme udělat tři základní priority, mírně snížit progresi, údajně z příjmu fyzických osob, ta snížena bude, přesunout určitou daňovou zátěž z přímého daňového zatížení do spotřeby a výrazně podpořit slevami na dani rodiny s dětmi. To jsou tři základní filozofické priority toho, co se dělá v daních. Patnáctiprocentní, ono to není o osm procent víc, je to prostě patnáct procent z celkových mzdových nákladů. To má svoje dva velmi klíčové důvody. Za prvé je to jasná informace pro každého, jaké jsou skutečné náklady spojené s jeho pracovním místem a jaká je jeho skutečná míra zdanění. A ten druhý důvod je také velmi důležitý, a to je propojení vedlejších nákladů práce s peněženkou každého poplatníka, tedy i zaměstnance. Jinými slovy, jakákoliv politická reprezentace, která by chtěla zvyšovat, nebo snižovat vedlejší náklady práce, logicky to musí komunikovat s každým, nikoliv jenom se zaměstnavateli, protože pohyb těch vedlejších nákladů práce se promítá do peněženek nejenom zaměstnavatelů, ale i zaměstnanců.

Petr NOVÁČEK, moderátor
--------------------
Jestliže příjem fyzických osob budete zdaňovat patnácti procenty a počítat ze superhrubé mzdy, ale zároveň zvednete sníženou DPH z pěti na devět procent, prakticky si nepolepší takzvaná střední třída. Pane ministře, myslíte si, že střední stav, který je považován za stabilizující faktor demokratických systémů, je u nás už do té míry silný, že na něj netřeba brát přehnaný ohled?

Miroslav KALOUSEK, ministr financí /KDU-ČSL/
--------------------
No, on si nepohorší. Víte, daně budou skutečně sníženy všem. Když to, když to propočítáte, dopady DPH i daně z příjmu fyzických osob, tak zjistíte, že ve všech příjmových skupinách dochází k poklesu. Ano, souhlasím, v té příjmové skupině střední třídy je to polepšení minimální. Všichni bychom si přáli mnohem větší snížení daní, tam ale se nejedná o koaliční kompromis, jak už jsem říkal, tam se jedná o ten náraz na rozpočtovou realitu, protože daňová legislativa je na tom o devadesát miliard hůře. Není prostě prostor k většímu snižování daní. Důležité ale je, že za prvé nikdo si nepohorší, daně budou skutečně sníženy všem a za druhé, tou jednou sazbou a snížením té progrese každý i střední třída dostává jasný signál filozofie toho daňového systému, že nebude trestána větší pracovitost, že nebude trestána snaha o větší výdělky, což ve stávajícím progresivním systému čtyř skupin je. Kdokoliv se snaží větší pracovitostí, zvýšením kvalifikace dosáhnout většího výdělku, dostává za to odpověď od státu: "My tě za to více zpoplatníme." A já si myslím, že tahle, tenhle signál motivační, anebo demotivační je v té změně nejdůležitější. Je to signál: Nebudeme trestat zpoplatněním větší pracovitost.

Jan POKORNÝ, moderátor
--------------------
Možná při téhle příležitosti bychom se mohli podívat i do vašich vlastních stranických řad. Pane ministře Kalousku, neobáváte se toho, že patnáctiprocentní daň, devítiprocentní DPH na potraviny, některá úsporná opatření sociální, pocítí třeba ve zvýšené míře členové a voliči KDU-ČSL, kteří nepatří k nejbohatším, a že vám vyčtou vaši asistenci při reformách?

Miroslav KALOUSEK, ministr financí /KDU-ČSL/
--------------------
Devítiprocentní snížená sazba DPH byla v programu KDU-ČSL. To znamená naši voliči, kteří nás volili, automaticky počítali s tím, že sníženou sazbu zvýšíme minimálně o ty čtyři procenta. Snížení progrese u daně z příjmu fyzických osob mělo program KDU-ČSL dokonce ještě výraznější, než je navržená koaliční varianta. Takže to, na co se mě ptáte, měla KDU-ČSL ve svém programu, který prezentovala, který odborníci ocenili docela, docela vstřícně a všichni naši voliči tedy nutně počítali, že budeme snižovat progresi u daně z příjmu fyzických osob, že budeme zvyšovat spodní sazbu DPH.

Jan POKORNÝ, moderátor
--------------------
Znamená to, že otázka je lichá a že ve vaší straně nezaznamenáte, nezaznamenáváte žádné případné náznaky toho, že by vám vyčetli asistenci při reformách veřejných financí.

Miroslav KALOUSEK, ministr financí /KDU-ČSL/
--------------------
Ale samozřejmě v žádné straně nikdy se nesetkáte se stoprocentním souhlasem. Já jenom se snažím říct, že ten nesouhlas není úplně racionální právě proto, že to, co by nám mohli vytýkat, vašimi slovy, bylo ve volebním programu KDU-ČSL naprosto natvrdo a explicitně popsáno.

Petr NOVÁČEK, moderátor
--------------------
Pane, pane ministře, pokud se dobře pamatuji, tak loni po volbách, když se dojednávala ta první podoba trojkoalice, tak tam se počítalo s tím, že se ovšem u té DPH bude nejen hýbat s tou sníženou daní nahoru, sazbou, ale s tou horní také opačným směrem. To jste opustili tento, tuto vizi, anebo na ní časem třeba dojde?

Miroslav KALOUSEK, ministr financí /KDU-ČSL/
--------------------
Víte, bylo spočítáno desítky variant pro daňové sazby. Vláda se nakonec rozhodla pro tuto variantu, ale samozřejmě, že připadaly v úvahu i varianty jiné, kde se také mohlo hýbat oběma sazbami. Samozřejmě že přibližování těch sazeb k sobě má hlubokou ekonomickou racionalitu. Já si myslím, že k tomu v dalším vývoji dojde, ale nemyslím si, že to bude v tomto volebním období.

Jan POKORNÝ, moderátor
--------------------
Váš předchůdce na ministerstvu financí Vlastimil Tlustý z ODS opakovaně prohlásil, že vládní reformu považuje za paskvil, který buď přepracujete, anebo pro něj ve sněmovně nezvedne ruku. Budete, pane ministře, s Vlastimilem Tlustým jednat až počátkem května s využitím výpočtu slovenských ekonomů, s nimiž spolupracuje? Předloží svoje návrhy?

Miroslav KALOUSEK, ministr financí /KDU-ČSL/
--------------------
Já s Vlastimilem Tlustým hovořím bez zábran. Naposled, tuším, že jsme si spolu povídali minulý týden. Samozřejmě výpočty, odvolávat se na výpočty dopadu od slovenských ekonomů je mírně úsměvné. My bychom mu to, co chce spočítat, dokázali spočítat za den. To nemusí trvat tři dny. Ty dopady jednotlivých sazeb jsou, jsou zřejmé.

Jan POKORNÝ, moderátor
--------------------
Že jste si povídali tento týden, to je v pořádku, ale ptal jsem se, jestli s ním budete mluvit začátkem května ještě před tím...

Miroslav KALOUSEK, ministr financí /KDU-ČSL/
--------------------
Já jsem ministr financí koaliční vlády.

Petr NOVÁČEK, moderátor
--------------------
Koaliční vlády.

Miroslav KALOUSEK, ministr financí /KDU-ČSL/
--------------------
Já jsem ministr financí koaliční vlády a koalice má tři subjekty, nikoliv více. Nemá ODS, KDU-ČSL a Stranu zelených plus jednotlivé poslance. To znamená, komunikace uvnitř poslaneckých klubů je primární odpovědností těch politických stran. Samozřejmě, že nemám problém hovořit s jakýmkoliv poslancem, když o to bude stát, ale rozhodně nemohu přijmout tezi, že snad koalice má více subjektů než tři.

Jan POKORNÝ, moderátor
--------------------
Takže to necháváte na straně, jejímž příslušníkem je Vlastimil Tlustý.

Miroslav KALOUSEK, ministr financí /KDU-ČSL/
--------------------
Ale naprosto logicky. Kde jinde by měla být ta odpovědnost.

Petr NOVÁČEK, moderátor
--------------------
Pane, pane ministře, pane ministře, když Vlastimil Tlustý operoval před volebním tažení ODS s rovnou patnáctiprocentní daní a s takzvanou tlustou peněženkou, tak vycházel ze zásady, že, ta se dala z toho vyčíst, že nejprve je občanům třeba ulevit na daních, aby to pocítili právě v té peněžence, a teprve pak přijít s úspornými opatřeními. Proč je pro vás rovná daň neakceptovatelná, což zřetelně nesou úporně někteří členové a příznivci ODS?

Miroslav KALOUSEK, ministr financí /KDU-ČSL/
--------------------
Víte, já myslím, že už jsem to dnes řekl dvakrát. Já to zkusím potřetí, aby to bylo zřejmé. Politické strany psaly své programy na rozpočtovou legislativu roku 2006. Kdyby dnes, a to už není koaliční kompromis, to je skutečně náraz na realitu, kdyby dnes ODS měla padesát jedna procent a chtěla by realizovat svůj program, pak výpadky příjmů daňových, které by se pohybovaly někde kolem čtyřiceti miliard, by musela vykompenzovat tím, že buď na straně výdajů by musela ještě dalších čtyřicet miliard oproti tomu, co děláme, seškrtat, což celá vláda včetně ministrů za ODS pokládá za vyloučené, anebo by se musela smířit s tím, že deficit na rok 2008 bude historicky největší od roku 90. Jedno, nebo druhé. Pro poctivost dodávám, že úplně stejně by dopadl program KDU-ČSL, protože i program, jehož já byl autorem, předpokládal snížení daní zhruba o čtyřicet miliard. A to prostě v rozpočtové realitě roku 2007 je možné jenom za předpokladu, že buď, bychom ještě o čtyřicet miliard seškrtali výdaje, anebo o čtyřicet miliard zvýšili deficit. Ani jedno ani druhé nepokládá vláda za možné, a proto navrhuje tuto variantu.

Jan POKORNÝ, moderátor
--------------------
Když už jste se zmínil o poslaneckých klubech jednotlivých politických stran, tak vy jste na schůzi poslaneckého klubu ODS věnované reformě, byl s premiérem Mirkem Topolánkem a tam se měl Vlastimil Tlustý vyjádřit v tom smyslu, že občanům by nevadil třeba pětiprocentní deficit veřejných financí, kdyby se kvůli nižším daním zvedly jejich příjmy. Neobáváte se, že takový argument by u veřejnosti zabral, kdyby s ním některý politik vyrukoval?

Miroslav KALOUSEK, ministr financí /KDU-ČSL/
--------------------
Já zaprvé, promiňte, nebudu komentovat interní diskuse na tom či onom klubu poslaneckém. Nicméně znovu se vracím k té vládní prioritě, a to je snížení deficitu. Já si myslím, že my jsme v situaci, kdy skutečně největším ekonomickým rizikem je strukturální deficit veřejných rozpočtů. A léčit toto riziko tím, že to riziko ještě zvýším a budu doufat, že to dobře dopadne, není koncept, ke kterému bych se mohl přihlásit, pokládal bych ho za nepředstavitelně riskantní.

Petr NOVÁČEK, moderátor
--------------------
Já to zopakuju, tu otázku. Neobáváte se, že takový argument, jinými slovy rozhodující je, kolik budou mít lidé v peněžence a ne deficit, by u veřejnosti zabral, kdyby s ním i některý politik vyrukoval?

Miroslav KALOUSEK, ministr financí /KDU-ČSL/
--------------------
Může to ... Pochopitelně celá řada politiků legitimně pracuje s demagogickými argumenty a celá řada demagogických argumentů může u veřejnosti zabrat. Vláda si nemůže dovolit demagogii, vláda musí realizovat ozdravný program veřejných rozpočtů.

Jan POKORNÝ, moderátor
--------------------
Před deseti dny poskytl premiér Topolánek rozhovor deníku Právo. Pravil, cituji: "Levicové vlády vždy slibují, že dají všem všechno. My jsme slíbili, že uděláme pořádek ve veřejných financích. Slíbili jsme jim reformy: daňovou, zdravotní, důchodovou. Já jsem si jistý," říká Mirek Topolánek, "že když tohle splníme, tak se naši voliči na nás za to zlobit nebudou. Zlobit se na nás budou jenom voliči ČSSD a komunistů." Potud citát. Pane ministře Kalousku, tyhle strany mají ve sněmovně devadesát osm, respektive možná sto hlasů. Myslíte si, že se reforma úplně obejde bez podpory jejich voličů? Tedy KSČM a ČSSD?

Miroslav KALOUSEK, ministr financí /KDU-ČSL/
--------------------
Naší snahou samozřejmě je získat podporu pro naše kroky každého racionálně přemýšlejícího občana, který na své, na své vlastní životní zkušenosti, protože každý z nás pracujeme s nějakým rozpočtem, s rodinným rozpočtem zcela určitě, tak na své vlastní zkušenosti každý přece ví, že půjčit si každý měsíc, půjčit si každý rok víc peněz, než jsem schopen vydělat, je cesta do pekel. A pevně věřím, že tohle mohou nahlédnout i levicoví voliči. Že ten motiv toho, toho ozdravění veřejných rozpočtů, přestat republiku ohrožovat tímhle hrozným tempem zadlužování, je nezbytné.

Jan POKORNÝ, moderátor
--------------------
A jak, jak to chcete ale udělat technicky, aby se, řečeno slovy Mirka Topolánka, voliči ČSSD a komunistů na vás nezlobili?

Miroslav KALOUSEK, ministr financí /KDU-ČSL/
--------------------
Na základě výsledků, které vláda, až bude končit jejich mandát, předloží. A řekne ano, když...

Jan POKORNÝ, moderátor
--------------------
Takže ex post.

Miroslav KALOUSEK, ministr financí /KDU-ČSL/
--------------------
Ale to je osud všech reformních kroků. Prohlédnete-li si historii všech reformních kroků, jsou většinou přijímány na začátku negativně, v případě, že přinesou výsledky, jsou oceněny.

Petr NOVÁČEK, moderátor
--------------------
Pane ministře, s balíkem reformních novel chce vláda přijít do sněmovny v červnu. Co myslíte, bude, má do té doby z vašeho hlediska smysl pokoušet se o nějakou věcnou debatu se sociální demokracií a s KSČM, anebo jejich poslance postavíte, takříkajíc, před hotovou věc až právě ve sněmovně?

Miroslav KALOUSEK, ministr financí /KDU-ČSL/
--------------------
Já myslím, že ta věcná debata přijde v okamžiku, kdy předložíme legislativní návrhy. To, co jsme zveřejnili, byl věcný koncept, který teď dopracováváme v legislativní podobě. Vláda ho v květnu předloží do Poslanecké sněmovny tak, aby na červnové schůzi mohl být projednáván, a nad tou legislativní předlohou je samozřejmě prostor k řádné parlamentní diskusi.

Petr NOVÁČEK, moderátor
--------------------
Kolik novel, kolik zákonů bude obsahovat ten tisk?

Miroslav KALOUSEK, ministr financí /KDU-ČSL/
--------------------
Tak teď byste mě přinutil počítat a já nechci zdržovat.

Petr NOVÁČEK, moderátor
--------------------
Nahrubo.

Miroslav KALOUSEK, ministr financí /KDU-ČSL/
--------------------
Já nechci zdržovat vaše posluchače, ale ...

Petr NOVÁČEK, moderátor
--------------------
Aby měli představu, jak moc pracujete.

Miroslav KALOUSEK, ministr financí /KDU-ČSL/
--------------------
Je to, je to čtyři nebo pět zákonů, je to více, číslo více než deset. Promiňte, že... Jenom, jenom z ministerstva, jenom z ministerstva financí se jedná o změny téměř všech daňových sazeb plus samozřejmě tři nové ekologické zákony.

Jan POKORNÝ, moderátor
--------------------
Hostem dnešního Radiofóra byl ministr financí Miroslav Kalousek. Děkujeme za vaše odpovědi, přejeme hezký den, na shledanou.

Miroslav KALOUSEK, ministr financí /KDU-ČSL/
--------------------
Já děkuji za pozvání.

Jan POKORNÝ, moderátor
--------------------
Dnešní Radiofórum je kratší, jak už bylo řečeno v jeho úvodu. To kvůli tomu, že vám chceme v přímém přenosu zprostředkovat posledních patnáct minut fotbalového derby Sparta - Slavia. Od mikrofonu zatím přejí dobrý poslech Jan Pokorný.

Petr NOVÁČEK, moderátor
--------------------
A Petr Nováček.


Zdroj: ČRo 1 - Radiožurnál, 23.4.2007, 18:20, pořad: Radiofórum

Doporučované

Nejčtenější