Novinky

ČR zvítězila v mezinárodní investiční arbitráži o 483 mil. Kč proti žalobci Alcor Holdings Ltd.

Ing. Mgr. Tomáš Weiss
Ing. Mgr. Tomáš Weiss Vedoucí oddělení Komunikace s médii

Vydáno

  • Zahraniční sektor
  • Tisková zpráva
  • Ministerstvo financí
  • Mezinárodní arbitráž
  • Investiční arbitráž
  • Česká republika

V mezinárodní investiční arbitráži proti společnosti Alcor Holdings Ltd. rozhodl arbitrážní tribunál ve prospěch České republiky. Týmu Ministerstva financí ve spolupráci s advokátní kanceláří Chaffetz Lindsey LLP se tak podařilo státu uhájit více než 483 mil. Kč nárokovaných žalobcem. Tribunál dále ČR přiznal veškeré náklady řízení v souhrnné výši přes 783 tisíc EUR, tedy přes 20 mil. Kč.

Spor pramenil z událostí v letech 2010 až 2011, kdy společnost Alcor Holdings Ltd. se sídlem ve Spojených arabských emirátech nakoupila pozemky, na nichž byly umístěny pozemní komunikace ve vlastnictví hlavního města Prahy. Alcor Holdings Ltd. neměla zájem na prodeji pozemků Praze, očekávala však, že pronájmem si zajistí dlouhodobý a vysoký příjem. Tento postup však nebyl v souladu s interními pravidly hlavního města, které proto uzavření nájemní smlouvy odmítlo. Dle tvrzení žalobce se tímto postupem hl. m. Praha dopustilo porušení příslušné dohody o podpoře a ochraně investic. 

Právnímu týmu ČR se podařilo tribunál přesvědčit, že ochrana dohody o podpoře a ochraně investic se Spojenými arabskými emiráty se na žalobce nevztahuje, neboť ten před zahájením předmětného řízení prodal celý obchodní podíl ve společnosti, skrze kterou předmětné pozemky držel. Investiční tribunál tak shledal, že žalobce není chráněným investorem, protože v momentě zahájení sporu nedisponoval chráněnou investicí, a žalobu v celém rozsahu odmítl.

„Sedmadvacátá vyhraná arbitráž Česka v řadě je v dnešní době napjatých finančních rozpočtů samozřejmě dobrá zpráva. Týmu našich právníkům se podařilo uhájit téměř půl miliardy korun, za což jim patří velký dík,“ uvedl k výsledku arbitráže ministr financí Zbyněk Stanjura. 

Vítězství v arbitráži proti společnosti Alcor Holdings Ltd. navazuje na dvě nedávná vítězství z roku 2021 proti nizozemské společnosti Fynerale Holdings B.V. a švýcarské společnosti Pawlowski AG, kdy se ČR ubránila žalovaným nárokům v souhrnné výši cca 7,6 mld. Kč. Celkově se tak jedná již o 27. vítězství České republiky v mezinárodních investičních arbitrážích v řadě.
 

Doporučované

Nejčtenější