Novinky

Účetní závěrka ČR: Celkový majetek státu stoupl v roce 2020 na 5,85 bilionu Kč

oddělení 7401 - Komunikace s médii
oddělení 7401 - Komunikace s médii

Vydáno

  • Ministerstvo financí
  • Tisková zpráva
  • Veřejný sektor
  • Hospodaření vládního sektoru
  • Účetní výkaznictví státu
  • Účetnictví státu

Ministerstvo financí sestavilo v pořadí už šestou účetní závěrku České republiky za rok 2020. Zveřejněním konsolidovaných účetních výkazů České republiky za rok 2020 získává veřejnost příležitost nahlédnout do hospodaření státu a získat přehled o finanční situaci a výkonnosti všech subjektů státní správy a samosprávy. MF dále zveřejňuje podrobnou zprávu, která uveřejněné výkazy blíže vysvětluje a analyzuje.

„Už pošesté nabízíme laické i odborné veřejnosti možnost nahlédnutí pod pokličku hospodaření státu. A stejně jako v předchozích letech, v roce 2020 vzrostl celkový majetek státu na 5,85 bilionu korun,“ říká ministryně financí Alena Schillerová a dodává: „Současně se jedná o první konsolidované účetní výkazy státu, které jsou zejména za druhou polovinu roku 2020 už výrazně ovlivněny průběhem covidové pandemie. Zřejmé je to zejména u závazků z vydaných státních dluhopisů, u státních dopravců jako Letiště Praha či České dráhy a samozřejmě u nákladů na transfery jednotlivých ministerstev, které poprvé v historii země překonaly hranici jednoho bilionu korun.“

Z aktuální účetní závěrky vyplývá, že i v roce 2020 pokračovala v nárůstu celková aktiva státu, která meziročně vzrostla o 4,2 % a aktuálně činí 5 846 mld. Kč. Do státních aktiv patří zejména stavby, pozemky, movité věci či peněžní prostředky. Majetek státu byl v roce 2020 kryt z 37,8 % vlastním kapitálem a z 62,2 % cizími zdroji. „Cizími zdroji se rozumí hlavně vydané dlouhodobé státní dluhopisy, jejichž výše dosáhla 1 940,5 miliardy korun. Meziroční navýšení o 401,5 miliardy bylo způsobeno financováním státních výdajů v důsledku covidové pandemie,“ vysvětluje náměstek pro finanční řízení a audit Jiří Fojtík. Závazky státu díky tomu meziročně vzrostly o 14 % na celkových 3 406,8 mld. Kč.

S pandemií Covid-19 zaznamenaly významný růst náklady na transfery, které meziročně vzrostly o 17,7 % na celkových 1 097,9 mld. Kč. K významným faktorům podílejícím se na jejich růstu patří zvyšování důchodů, růst provozních dotací a sociálních dávek a především přímá státní pomoc poskytovaná jako kompenzace dopadů covidové pandemie (kompenzační bonus pro OSVČ, Antivirus, aj.). Náklady na transfery tvoří zhruba třetinu celkových nákladů státu, které dosáhly v roce 2020 výše 3 393,7 mld. Kč. Zbývající náklady státu představují náklady na mzdy, odpisy a náklady zdravotních pojišťoven. Celkové výnosy státu dosáhly v roce 2020 výše 3 194,8 mld. Kč. Ze 35,9 % byly tvořeny výnosy z daní a poplatků, a to především výnosy ze sociálního pojištění a výnosy z DPH. Česká republika tak jako konsolidační celek vykázala v důsledku covidové pandemie ztrátu ve výši -199,4 mld. Kč.

  2020 2019 Změna v %
PŘEHLED VÝZNAMNÝCH HODNOT Z ÚČETNÍCH VÝKAZŮ ZA ČR (V MLD. KČ)
Hodnoty ze souhrnného výkazu majetku a závazků státu
Aktiva netto 5 846,00 5 612,0 4,2
Stálá aktiva 4 468,00 4 316,7 3,5
Oběžná aktiva 1 378,00 1 295,3 6,4
Pasiva 5 846,00 5 612,0 4,2
Vlastní kapitál 2 209,90 2 407,4 -8,2
Cizí zdroje 3 636,10 3 204,6 13,5
Hodnoty ze souhrnného výkazu nákladů a výnosů státu
Celkové výnosy 3 194,80 2 985,2 7
Celkové náklady 3 393,70 2 830,8 19,9
Konsolidovaný výsledek hospodaření běžného účetního období -199,4 150,8 -232,2

Do procesu sestavování účetních výkazů za Českou republiku bylo zahrnuto 18 159 účetních jednotek. Jedná se o různorodé typy subjektů, mezi které patří organizační složky státu, jako jsou jednotlivá ministerstva a další úřady státní správy, o územní samosprávné celky, tedy obce a kraje, dále o příspěvkové organizace, zdravotní pojišťovny nebo společnosti s významnou majetkovou účastí státu. „Nejvýznamnějšími účetními jednotkami státu z pohledu podílu na stavu aktiv a pasiv byly v roce 2020 Ministerstvo financí, Skupina ČEZ, hlavní město Praha, Ředitelství silnici a dálnic a Státní fond dopravní infrastruktury,“ uzavírá Jiří Fojtík.

  2020 2019
PŘEHLED SUBJEKTŮ V KONSOLIDAČNÍM CELKU ČR
Příspěvkové organizace 10 351 10 357
Územní samosprávné celky, dobrovolné svazky obcí, Regionální rady regionů soudržnosti 7 018 7 028
Obchodní korporace, státní podniky, veřejné výzkumné instituce aj. 504 492
Organizační složky státu a státní fondy 286 286
Celkem 18 159 18 163

Individuální účetní závěrky některých konsolidovaných jednotek státu lze nalézt na informačním portálu MONITOR.

 

Související informace:

 

Doporučované

Nejčtenější