Novinky

Účetní a daňoví poradci svou činnost provozovat mohou

oddělení 7401 - Komunikace s médii
oddělení 7401 - Komunikace s médii

Vydáno

  • Ministerstvo financí
  • Tisková zpráva
  • Účetnictví
  • Koronavirus
  • Opatření
  • Veřejný sektor
  • Soukromý sektor
Aktualizováno 22. 3. 2021
  • Upřesnění textu (1. odstavec)
  • Upřesnění textu

Vládním usnesením č. 217/2021 došlo k odstranění výjimky pro provoz účetních a poradenských služeb v provozovně dle živnostenského zákona. Omezení se nicméně týká provozoven, nikoli výkonu činnosti jako takové. Účetní a poradenské činnosti dle živnostenského zákona mohou být nadále vykonávány, a to i v provozovně, avšak bez přítomnosti klienta. Zakázaný není výkon činnosti v místě podnikání klienta či jinde mimo provozovnu a rovněž není zakázána realizace předání dokumentace a podkladů. Nicméně i pro tyto případy se obecně doporučuje maximálně využívat distanční formy předání a omezovat tak počet a intenzitu fyzických kontaktů..

Zároveň připomínáme, že Ministerstvo financí odložilo termíny některých daňových povinností a prominutí některých správních poplatků. Například daňové přiznání pro daň z nemovitých věcí můžete letos podat bez sankce až do 1. dubna 2021. Daň musí být zaplacena do 31. května 2021. U daně z příjmů fyzických osob navíc platí, že se posouvá lhůtu pro podání daňového přiznání a zaplacení daně z příjmů o jeden měsíc. Papírová podání musí být odevzdána do 3. května 2021, kdežto elektronická podání například prostřednictvím nového online finančního úřadu do 1. června 2021.

Doporučované

Nejčtenější