Novinky

Návrh státního rozpočtu na rok 2022 míří do Poslanecké sněmovny

Ing. Michal Žurovec
Ing. Michal Žurovec Ředitel odboru Vnější vztahy a komunikace

Vydáno

 • Tisková zpráva
 • Ministerstvo financí
 • Státní rozpočet
 • Příprava státního rozpočtu
 • Veřejný sektor
 • Legislativní činnost MF
 • Hospodaření vládního sektoru
 • Veřejné finance
 • Ekonomika
Aktualizováno 29. 9. 2021 13:30
 • Aktualizace tabulky Ukazatele státního rozpočtu v letech 2021 a 2022
 • Publikace tabulky Celkové výdaje státního rozpočtu podle kapitol

Vláda na jednání dne 27.9.2021 schválila návrh zákona o státním rozpočtu na rok 2022. Předpokládaný deficit státního rozpočtu v roce 2022 bude 376,6 mld. Kč, tedy meziročně o 123,4 mld. Kč méně.

Lepšího výsledku hospodaření bude dosaženo v důsledku nárůstu příjmů o 157,7 mld. Kč, zejména daňových (+65,2 mld. Kč), vyššího výběru pojistného (+21,3 mld. Kč), vyšších příjmů z EU (+60,9 mld. Kč), ale také vlivem snížení provozních výdajů kapitol o 5 procent. Oproti předběžnému návrhu, který Ministerstvo financí zpracovalo v květnu, dochází ke snížení plánovaného schodku o 13,4 mld. Kč. Významně se také navyšuje objem plánovaných investic, a to na očekávaných 218 mld. Kč. O 13,9 mld. Kč narostou výdaje směřující do zdravotní péče díky o 200 Kč vyšším platbám za státní pojištěnce.

Ukazatele státního rozpočtu v letech 2021 a 2022 (v mld. Kč)
ukazatel SR 2021 SR 2022 rozdíl 2022-2021
Příjmy státního rozpočtu 1 385,60 1 551,1 165,5
Výdaje státního rozpočtu 1 885,60 1 927,7 42,1
Saldo státního rozpočtu -500 -376,6 123,4

„Za jediný rok budeme konsolidovat o 123 miliard, což považuji za nesporně zodpovědný trend. Zároveň mám ale radost, že i tak můžeme podpořit seniory zvýšením důchodů nad rámec valorizace, rodiny vyššími slevami na děti a díky síle naší ekonomiky a rostoucím daňovým příjmům pak prostřednictvím investic i celé naše hospodářství a tím i životní úroveň všech našich obyvatel,“ říká ministryně financí Alena Schillerová.

„Prioritami rozpočtu jsou kromě úspor na provozu státu zejména investice v absolutně rekordní výši očekávaných 218 miliard, růst důchodů o 805 Kč, zachování nižšího patnáctiprocentního zdanění zaměstnanců, opětovné zvýšení slevy na poplatníka o 3000 Kč, nebo historicky nejvyšší podpora vědy a výzkumu,“ vysvětluje Alena Schillerová. „Reagujeme také na zhoršenou bezpečnostní situaci ve světě, takže Ministerstvo obrany získá 7,3 miliardy navíc. Se stovkami úředníků se naopak rozloučíme, a to například v rezortu financí, který opustí 200 zaměstnanců, nebo kapitole ČSÚ, kterou opustí 187 pracovníků souvisejících s projektem sčítání,“ doplňuje ministryně financí Alena Schillerová.

Prioritou státního rozpočtu zůstávají nadále věda a výzkum, stejně jako obrana, kde bude i v době konsolidace docházet ke každoročnímu zvyšování objemu finančních prostředků. Schválený návrh počítá s dalším meziročním zvýšením výdajů na vědu a výzkum, a to o 800 mil. Kč na celkových 48,5 mld. Kč. Také v případě výdajů na obranu je plánován růst, a to v každém roce výhledu až do roku 2024. Celkové očekávané výdaje na rok 2022 jsou navrženy ve výši 92,7 mld. Kč, tj. 1,45 % HDP. V porovnání s rozpočtem roku 2021 po změnách (tj. vč. rozpočtových opatření) dochází k nárůstu o 7,3 mld. Kč. Pro rok 2023 očekáváme výdaje v objemu 100 mld. Kč, tj. 1,49 % HDP a pro rok 2024 činí očekávané výdaje 109,5 mld. Kč, tj. 1,57 % HDP. O 3,5 % se zvyšuje objem platů pedagogů v regionálním školství. Platy státních zaměstnanců se v příštím roce zvýší o 1 400 Kč měsíčně, a to pevnou částkou na každé místo.

číslo kapitoly K A P I T O L A Státní rozpočet 2021 Státní rozpočet 2022 INDEX 2022/2021
CELKOVÉ VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU PODLE KAPITOL (v Kč)
301 Kancelář prezidenta republiky 422 814 860 420 100 862 99,4
302 Poslanecká sněmovna Parlamentu 1 438 595 893 1 501 854 982 104,4
303 Senát Parlamentu 635 793 524 653 224 364 102,7
304 Úřad vlády České republiky 1 047 452 030 1 458 790 801 139,3
305 Bezpečnostní informační služba 2 297 315 000 2 177 000 000 94,8
306 Ministerstvo zahraničních věcí 8 422 642 916 8 988 428 652 106,7
307 Ministerstvo obrany 75 359 896 857 93 544 944 795 124,1
308 Národní bezpečnostní úřad 293 406 347 306 363 099 104,4
309 Kancelář veřejného ochránce práv 169 138 006 162 544 491 96,1
312 Ministerstvo financí 23 776 770 998 23 818 723 816 100,2
313 Ministerstvo práce a sociálních věcí 714 435 496 869 740 564 536 979 103,7
314 Ministerstvo vnitra 85 897 415 182 93 923 522 429 109,3
315 Ministerstvo životního prostředí 11 350 123 915 23 385 154 233 206,0
317 Ministerstvo pro místní rozvoj 29 481 409 227 28 869 819 842 97,9
321 Grantová agentura České republiky 4 380 546 000 4 675 711 386 106,7
322 Ministerstvo průmyslu a obchodu 51 576 114 012 63 268 469 225 122,7
327 Ministerstvo dopravy 115 997 437 890 116 313 942 578 100,3
328 Český telekomunikační úřad 2 236 424 562 2 256 121 112 100,9
329 Ministerstvo zemědělství 55 354 336 170 62 082 502 214 112,2
333 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 239 655 319 850 254 713 494 463 106,3
334 Ministerstvo kultury 15 848 911 330 16 139 446 801 101,8
335 Ministerstvo zdravotnictví 18 038 349 373 23 781 413 155 131,8
336 Ministerstvo spravedlnosti 31 945 115 445 33 766 644 863 105,7
343 Úřad pro ochranu osobních údajů 168 776 819 169 176 395 100,2
344 Úřad průmyslového vlastnictví 209 137 712 210 829 783 100,8
345 Český statistický úřad 1 929 632 196 1 310 452 146 67,9
346 Český úřad zeměměřický a katastrální 3 589 692 079 3 767 404 895 105,0
348 Český báňský úřad 169 797 761 173 293 668 102,1
349 Energetický regulační úřad 292 164 728 301 830 729 103,3
353 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže 253 982 795 257 975 281 101,6
355 Ústav pro studium totalitních režimů 182 870 322 193 853 289 106,0
358 Ústavní soud 236 988 895 236 988 895 100,0
359 Úřad Národní rozpočtové rady 25 075 531 23 775 531 94,8
361 Akademie věd České republiky 6 789 651 580 7 002 087 138 103,1
362 Národní sportovní agentura 6 981 874 656 5 923 794 724 84,8
363 Nejvyšší stavební úřad 0 0  
371 Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí 32 521 772 33 084 850 101,7
372 Rada pro rozhlasové a televizní vysílání 68 215 095 69 596 478 102,0
373 Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře 22 311 260 22 713 300 101,8
374 Správa státních hmotných rezerv 2 751 977 074 2 764 036 056 100,4
375 Státní úřad pro jadernou bezpečnost 472 914 172 474 094 730 100,2
376 Generální inspekce bezpečnostních sborů 469 757 283 489 901 259 104,3
377 Technologická agentura České republiky 5 316 456 032 6 076 654 829 114,3
378 Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost 427 932 108 557 496 798 130,3
381 Nejvyšší kontrolní úřad 853 603 711 808 940 731 94,8
396 Státní dluh 52 853 880 286 44 966 880 286 85,1
397 Operace státních finančních aktiv 20 445 000 000 19 155 000 000 93,7
398 Všeobecná pokladní správa 291 007 989 667 235 913 307 337 81,1
  C E L K E M 1 885 613 029 790 1 927 675 924 270 102,2

Doporučované

Nejčtenější