Novinky

Ministři financí V4 podepsali deklaraci o spolupráci. Diskutovali udržitelné financování a balíček Fit for 55

oddělení 7401 - Komunikace s médii a protokol
oddělení 7401 - Komunikace s médii a protokol

Vydáno

  • Mezinárodní spolupráce
  • Ministerstvo financí
  • Tisková zpráva
  • Zahraniční sektor
  • Veřejný sektor

Ministři financí Visegrádské skupiny Mihály Varga (HU), Tadeusz Kościński (POL), Igor Matovič (SVK) a Alena Schillerová (CZE) dnes v Budapešti v rámci maďarského předsednictví V4 podepsali deklaraci o prohloubení spolupráce v hospodářské a finanční oblasti.

Deklarace navazuje na memorandum o spolupráci ze září 2020 podepsané ve Varšavě a obsahuje výčet aktuálních významných témat, ve kterých chce V4 společně prosazovat své zájmy v Evropské unii. Mezi tato témata bylo zařazeno další zintenzivnění spolupráce v daňové a celní oblasti a při potírání praní špinavých peněz, prosazování zahrnutí jádra a reálných podmínek pro využití zemního plynu v oblasti udržitelného financování a racionální přístup ke klimatickému balíčku Fit for 55.

„Jsem velmi ráda, že dnes pokračujeme v osobním setkávání s mými kolegy z V4 a že i v této stále turbulentní době dokážeme nalézat společné průniky pro naši spolupráci. V podepsané deklaraci stvrzujeme ochotu a závazek spolupracovat a prosazovat společné priority našich zemí na evropské úrovni,“ říká Alena Schillerová a dodává: „Jsem přesvědčena, že silná V4 dokáže v řadě otázek jednohlasně lépe formulovat a prosazovat naše společné zájmy, než kdybychom tak činili každý zvlášť.“

Již tradičním tématem ministrů financí V4 je prohlubování aktivní spolupráce v daňové a celní oblasti spočívající v intenzivní výměně informací a ve společném boji proti daňovým podvodům a praní špinavých peněz. „Boj s daňovými úniky je dlouhodobou prioritou naší vlády. Každé posílení spolupráce v této oblasti proto velmi vítám. Zhruba před dvěma týdny jsme navíc v Praze podepsali dohodu o výměně daňových informací se Slovenskem, což podtrhuje nastavený trend posilování finanční spolupráce ve středoevropském regionu,“ připomněla Alena Schillerová.

Velkým tématem zahrnutým v deklaraci je společný postup zemí V4 při snaze o zahrnutí jaderné energie a nastavení reálných podmínek pro využívání zemního plynu v oblasti udržitelného financování (tzv. taxonomie). „V dubnu jsme s mými kolegy z V4 připravili a odeslali společný dopis nejvyššímu vedení Evropské komise ve snaze prosadit jádro a zemní plyn mezi udržitelné zdroje při přechodu ekonomik k uhlíkové neutralitě,“ říká Alena Schillerová a dodává: „Nejsme v tomto boji jako V4 sami. I další země jako třeba Francie či Finsko prosazují, aby ve strategii na snižování emisí CO2 byly lépe zohledněny specifické startovní podmínky a individuální potřeby členských států, příkladně těch historicky orientovaných na těžký průmysl.“

Společná deklarace se zabývá také klimatickým balíčkem Evropské komise nazvaným Fit for 55 zasazující se o snížení emisí CO2 o 55 % do roku 2030. „Rozhodně podporuji odstranění nesystémových výjimek v oblasti spotřebních daní tak, aby lépe reflektovaly negativní externality. Příkladem je zrušení osvobození benzínu od daně u letecké a lodní dopravy. Souhlasím také s klasifikací minimálních sazeb spotřebních daní dle míry negativního dopadu na životní prostředí,“ říká k tématu Alena Schillerová. „V každém případě budu ale na evropské úrovni velmi naléhat na to, abychom přijali adekvátní kompenzační mechanismy a minimalizovali tím negativní sociální dopady balíčku zejména s ohledem na nejzranitelnější domácnosti,“ dodala. V oblasti kompenzačních mechanismů bude Česká republika aktivně zapojena do diskusí o podmínkách čerpání z nově navrženého Sociálního klimatického fondu.

Nejčtenější