Novinky

Milostivé léto: Ministerstvo financí se připojuje k dluhové amnestii

oddělení 7401 - Komunikace s médii
oddělení 7401 - Komunikace s médii

Vydáno

  • Česká republika
  • Dluhová amnestie
  • Ministerstvo financí
  • Soukromý sektor
  • Tisková zpráva
  • Veřejný sektor
  • Ochrana spotřebitele

Ministerstvo financí v souladu s usnesením vlády č. 990/2021 informuje o mimořádné možnosti dlužníků využít ke splacení dluhů tzv. Milostivé léto od 28. října 2021 do 28. ledna 2022. Tato možnost platí mj. pro všechny fyzické osoby, které dluží České republice, resp. MF a tento dluh od nich vymáhá exekutor. Milostivé léto se naopak nevztahuje na správní a daňové exekuce.

Informujeme proto dlužníky Ministerstva financí o možnosti se bezodkladně obrátit na příslušného exekutora s žádostí o vyčíslení aktuální dlužné jistiny. Uhrazení této sumy plus odměny exekutorovi ve výši 908 Kč dlužníka zbavuje povinnosti hradit veškeré další příslušenství v podobě poplatků, úroků apod. Dlužník by měl při platbě do zprávy pro příjemce uvést své jméno, poznámku o milostivém létu a správný variabilní symbol. Exekutor je po tomto splacení povinen vydat rozhodnutí, kterým dlužníka osvobodí od placení zbytku dluhu a zastaví exekuci. Dlužník by se měl obrátit na exekutora s žádostí o vyčíslení aktuální dlužné jistiny i v případě, že již v exekuci splatil více, než kolik činila výše jistiny. Je možné, že splátky byly přednostně použity k úhradě úroků, pokut nebo nákladů exekuce a celá jistina tak stále splacena není.

„Milostivé léto pomůže řadě našich občanů postavit se s čistým štítem znovu na nohy. Splacení jistiny a ukončení exekucí pomůže nejen jim, ale i celé ekonomice, kterou exekuce připravují o nezanedbatelnou část pracovní síly a tím i o neodvedené daně a sociální a zdravotní pojištění. Proto také vítám, že pod milostivé léto spadají i dluhy vůči zdravotním pojišťovnám a připojili se k němu i některé soukromé společnosti jako Air Bank či Home Credit,“ uvedla ministryně financí Alena Schillerová.

Dlužníci touto mimořádnou novelou exekučního řádu získávají jednorázovou šanci, aby se zaplacením jistiny a paušální odměny exekutorovi zbavili povinnosti hradit pokuty, penále, úroky a jakékoliv jiné částky navyšující dluh nad rámec jeho původní jistiny. Platba však musí být exekutorovi složena nebo doručena na účet nejpozději 28. ledna 2022. Milostivé léto mohou využít také fyzické osoby s exekučně vymáhaným dluhem vůči akciovým společnostem většinově ovládaným státem, což se v případě společností, kde akcionářská práva státu vykonává MF, týká zejména ČEZ, a.s. Tato společnost samostatně informovala o Milostivém létu zde.

Doporučované

Nejčtenější