Novinky

MF zlepšuje predikci salda veřejných financí pro rok 2021 a 2022

Ing. Michal Žurovec
Ing. Michal Žurovec Ředitel odboru Vnější vztahy a komunikace

Vydáno

  • Ministerstvo financí
  • Tisková zpráva
  • Veřejný sektor
  • Hospodaření vládního sektoru
  • Fiskální výhled ČR

Přes masivní fiskální stimul budou také letos české veřejné finance patřit k nejméně zadluženým v Evropské unii

Hospodaření veřejných financí bylo v letech 2020 a 2021 velkou měrou zatíženo situací vyvolanou epidemií koronaviru, jejími ekonomickými důsledky, opatřeními provedenými v oblasti zdravotnictví a stimulační fiskální politiky. Pokles ekonomiky a významné kompenzace soukromému i veřejnému sektoru vedly v roce 2020 k deficitu 5,6 % HDP a zvýšily zadlužení na 37,7 % HDP. Expanzivní fiskální politika by měla i v letošním roce prohloubit schodek veřejných financí, a to až na 7,2 % HDP. S veřejným dluhem 37,7 % HDP vykázala Česká republika v roce 2020 čtvrté nejnižší zadlužení v rámci Evropské unie. V letošním roce, s odhadovaným dluhem přes 43 % HDP, pak budeme velmi pravděpodobně patřit do skupiny šesti nejméně zadlužených zemí Evropské unie.

V roce 2022 predikujeme snížení deficitu na úroveň 4,4 % HDP. Za ním stojí nejenom očekávaný více než 4% růst ekonomiky, ale v prvé řadě ukončení všech jednorázových podpůrných programů, zaměřených na podporu občanů, podnikatelů a firem, které zasáhla epidemická a hospodářská krize. Především citelně zvolní dynamika výdajů státního rozpočtu, kterou doprovodí začátek konsolidace. Dluh by měl na konci roku 2022 dosáhnout 46,2 % HDP.

Aktuální výhled počítá s postupným snižováním deficitu veřejných financí až na 3,5 % HDP v roce 2024. Taková výše schodků by při očekávaném růstu HDP dluh přibližně 51 % HDP na konci roku 2024. Česká republika by tedy měla plnit maastrichtské dluhové kritérium a kritérium Paktu o stabilitě a růstu (60 % HDP), stejně jako hranici pravidla daného zákonem o pravidlech rozpočtové odpovědnosti.

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Odkad Predikce Výhled Výhled
Tabulka: Hospodaření veřejných financí České republiky
Saldo veřejných financí mld. Kč -30 34 77 49 18 -318 -432 -287 -260 -238
   % HDP -0,6 0,7  1,5  0,9  0,3  -5,6 -7,2  -4,4  -3,8  -3,4
Strukturální saldo % HDP -0,5 1,1 0,8 0,0 -1,1 -2,5 -5,3 -4,8 -4,4 -3,9
Dluh veřejných financí mld. Kč 1836 1755 1750 1735 1740 2149 2614 3002 3324 3628
   % HDP 39,7  36,6   34,2  32,1  30,0  37,7  43,3  46,2  48,9  51,3

Zdroj: Český statistický úřad. Výpočty, predikce a výhled Ministerstvo financí.

Dokument ke stažení:

 

 

Nejčtenější