Novinky

Jiří Pos vybrán jako nejvhodnější kandidát do čela Letiště Praha

Ing. Michal Žurovec
Ing. Michal Žurovec Ředitel odboru Vnější vztahy a komunikace

Vydáno

  • Tisková zpráva
  • Ministerstvo financí
  • Veřejný sektor
  • Letiště Ruzyně
  • Nominační zákon

Ministerstvo financí informuje, že ve výběrovém řízení na obsazení místa člena představenstva společnosti Letiště Praha, a.s. byl jako nejvhodnější uchazeč výběrovou komisí vyhodnocen Ing. Jiří Pos.

Výběrová komise hodnotila uchazeče na základě podmínek pro výkon funkce stanovených v § 11 zákona 353/2019 Sb., o výběru osob do řídících a dozorčích orgánů právnických osob s majetkovou účastí státu (nominační zákon). Dále pak vycházela informací, které uchazeči o sobě uvedli při pohovorech, hodnotila způsobilost k výkonu funkce a prezentaci strategické koncepce. Po vyhodnocení všech těchto kritérií vyhodnotila komise jako nejvhodnějšího uchazeče Jiřího Pose, který je dlouholetým vrcholovým manažerem s příslušným odborným vzděláním a celoživotními profesními zkušenostmi v oblasti letectví. Jeho nominace nyní bude v souladu s nominačním zákonem standardně předložena k projednání Výboru pro personální nominace při Úřadu vlády.

Nejčtenější