Novinky

Čistá pozice ČR vůči EU loni dosáhla +85,7 miliardy, jde o historicky druhý nejlepší výsledek

Ing. Michal Žurovec
Ing. Michal Žurovec Ředitel odboru Vnější vztahy a komunikace

Vydáno

  • Tisková zpráva
  • Ministerstvo financí
  • Čistá pozice
  • Veřejný sektor
  • Soukromý sektor
  • Zahraničí EU
  • Dotace

V průběhu roku 2020 obdržela Česká republika z rozpočtu Evropské unie příjmy ve výši 145,9 mld. Kč a současně do evropského rozpočtu odvedla 60,2 mld. Kč. ČR tak za loňský rok získala o 85,7 mld. Kč více, než do rozpočtu EU zaplatila. Jedná se o druhý nejlepší výsledek od vstupu ČR do EU v roce 2004.

„Naše členství v Evropské unii dává jednoznačně smysl a to nejen z finančního hlediska. Evropské peníze pomáhají financovat projekty, ze kterých naši občané benefitují každý den. Ať už se jedná o oblast dopravy, životního prostředí nebo inovací a vzdělávání,“ uvádí ministryně financí Alena Schillerová a dodává: „Jednou z hlavních priorit vlády v oblasti čerpání evropských peněz je nyní předložení správně nastaveného Národního plánu obnovy, který má investičně pomoci co nejrychleji zotavit naši ekonomiku po koronavirové krizi. Evropské peníze chceme čerpat na digitální a zelenou transformaci, na podporu podnikání, infrastruktury, vědy, výzkumu, inovací a rozvoje vzdělávání.“ Odhadovaná celková alokace, kterou z něj Česká republika pro roky 2021-2026 může získat, činí 182 mld. Kč. Plán by měl být předložen Evropské komisi nejpozději 30. dubna 2021.

Vývoj tzv. čisté pozice České republiky, tedy rozdílu mezi penězi, které český stát do evropské pokladny odvedl, a sumou, kterou obdržel, ukazuje za jednotlivé roky následující graf. Letošní výsledek +85,7 mld. Kč je tak po rekordním roce 2015 (+150,0 mld. Kč) druhý historicky nejúspěšnější.

Graf - Graf č. 1 - Vývoj čisté pozice ČR v letech 2004-2020 (mld. Kč)
Vývoj čisté pozice ČR v letech 2004-2020 (mld. Kč)
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Graf č. 1
Vývoj čisté pozice ČR 7,3 2 6,9 15,2 23,8 42,3 47,9 30,8 73,1 84,8 75,3 150 80,6 56 44,7 70 85,7

Vývoj čisté pozice od roku 2004

Celkově ČR od svého vstupu do EU 1. května 2004 do 31. prosince 2020 zaplatila do rozpočtu EU 677 mld. Kč a získala 1,57 bil. Kč. Kladné saldo čisté pozice České republiky ve vztahu k rozpočtu EU tak souhrnně dosáhlo 896,4 mld. Kč. Za pozitivní čistou pozicí ČR k evropskému rozpočtu stojí především příjmy ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti a příjmy ze Společné zemědělské politiky EU. Dlouhodobý postupný nárůst odvodů ČR reflektuje jak rostoucí objem rozpočtu EU, tak i dlouhodobé posilování ekonomické vyspělosti ČR v rámci EU.

Graf - Graf č. 2 - Vývoj příjmů z rozpočtu a odvodů do rozpočtu EU v letech 2004 - 2020 (mld. Kč)
Vývoj příjmů z rozpočtu a odvodů do rozpočtu EU v letech 2004 - 2020 (mld. Kč)
'04 '05 '06 '07 '08 '09 '10 '11 '12 '13 '14 '15 '16 '17 '18 '19 '20
Graf č. 2
Příjmy z rozpočtu EU 25,3 32,7 37,3 47,3 59,2 78,1 85 72,5 113 126,4 119,8 191,9 124,8 98,4 94,3 121,4 145,9
Platby do rozpočtu EU 18 30,7 30,4 32,1 35,4 35,8 37,1 41,7 39,8 41,7 44,5 41,9 44,2 42,4 49,6 51,4 60,2
Čistá pozice ČR vůči rozpočtu EU 7,3 2 6,9 15,2 23,8 42,3 47,9 30,8 73,1 84,8 75,3 150 80,6 56 44,7 70 85,7

Nejčtenější