Novinky

Česká republika získala očekávané rozhodnutí Evropské komise ve věci Fatra a.s.

Ing. Michal Žurovec
Ing. Michal Žurovec Ředitel odboru Vnější vztahy a komunikace

Vydáno

  • Ministerstvo financí
  • Tisková zpráva
  • Zahraniční sektor
  • Evropská komise
  • Česká republika
  • Platební a certifikační orgán
  • Dotace

Česká republika (prostřednictvím svého stálého zastoupení při EU) obdržela od Evropské komise očekávaný dopis, kterým Evropská komise v souladu s dříve avizovaným postupem zareagovala na žádost obsahující výdaje projektu společnosti Fatra a.s. Evropská komise pozastavila platební lhůtu pouze na tuto jednu dílčí žádost týkající se projektu společnosti Fatra a.s., nikoli ostatní prostředky z Evropských strukturálních a investičních fondů. Díky tomuto dopisu tak Česká republika získala žalovatelný akt, který bude moci být Českou republikou napaden s cílem získat rozsudek Soudního dvora EU. Důvodem pro předložení žádosti byl opakovaně prezentovaný nesouhlasný postoj České republiky ke zjištění Evropské komise ve věci střetu zájmů, uvedeném v auditní zprávě vztahující se k této problematice.

Jak žádost České republiky, tak aktuální odpověď Evropské komise, odpovídají předem konzultovanému a národními orgány opakovaně prezentovanému postupu. Informace v některých médiích, že reakce Evropské komise je z hlediska ČR neúspěchem, nebo že znamená stopku pro jakékoliv další platby z prostředků EU, se nezakládají na pravdě a nemají oporu ve znění dopisu ze strany EK. Naopak, reakce Evropské komise tyto obavy vyloučila, neboť došlo k pozastavení právě a jen platby projektu společnosti Fatra a.s.

Další postup bude koordinován společně s Ministerstvem průmyslu a obchodu jako řídícím orgánu Operačního programu podnikání a inovace pro konkurenceschopnost a Ministerstvem zahraničních věcí, které by Českou republiku v daném sporu zastupovalo.

Související informace:

 

Nejčtenější