Novinky

Česká republika pokračuje ve spolupráci pěti zemí v rámci EBRD

Ing. Michal Žurovec
Ing. Michal Žurovec Ředitel odboru Vnější vztahy a komunikace

Vydáno

  • Česká republika
  • EBRD
  • Ministerstvo financí
  • Tisková zpráva
  • Zahraniční sektor
  • Koronavirus

V Bruselu se dnes sešli zástupci České republiky, Maďarska, Slovenska, Chorvatska a Gruzie, aby podpisem nové Dohody o konstituenci stvrdili společný zájem na pokračování vzájemné spolupráce na půdě Evropské banky pro obnovu a rozvoj (EBRD).

V čele konstituence stojí ředitel, který hájí zájmy členů v Radě ředitelů, jež je nejvyšším řídícím orgánem EBRD. Tuto pozici aktuálně zastává česká zástupkyně, paní Klára Król. Podíl naší konstituence na celkové hlasovací síle všech akcionářů EBRD je přibližně 2,6 %. Vzhledem k velmi úspěšnému a efektivnímu prosazování společných zájmů v EBRD v předchozích letech se zástupci zemí konstituence dohodli na zachování stejných podmínek vzájemné spolupráce i v budoucnu.

„Velmi se těšíme na spolupráci našich zemí v rámci EBRD v nadcházejících letech. Věříme, že s podporou EBRD budou naše země schopny učinit významné kroky směrem k efektivnímu řešení výzev, které před námi stojí, zejména s ohledem na zotavení ze současné krize,“ sdělil po podpisu dohody náměstek Stanislav Kouba, který zastoupil ministryni financí a guvernérku EBRD za ČR Alenu Schillerovou.

V případě ČR se jedná především o podporu soukromého sektoru, a to v návaznosti na březnové rozhodnutí rady ředitelů EBRD o dočasném obnovení investic banky na našem území v reakci na ekonomický pokles způsobený dopady pandemie Covid-19. České podniky tím získají přístup k novým zdrojům financování ve formě půjček či kapitálových investic. EBRD nově v ČR bude operovat v oblasti zelených investic, obnovitelných zdrojů a infrastruktury, digitalizace, informačních a komunikačních technologií nebo v rámci finančního sektoru.

V současnosti je EBRD aktivní v zemích střední a východní Evropy, Pobaltí, Balkánu, centrální Asie a jihovýchodního Středomoří. Poskytuje především financování na boj proti změně klimatu a na podporu trvale udržitelných zdrojů energie. Nyní se ale také soustředí právě na pomoc zemím ekonomicky poškozeným dopady pandemie Covid-19.

Doporučované

Nejčtenější