Novinky

Ekonomika se letos propadne o 6,6 %. Příští rok poroste o 3,9 %

Ing. Michal Žurovec
Ing. Michal Žurovec Ředitel odboru Vnější vztahy a komunikace

Vydáno

  • Tisková zpráva
  • Makroekonomická predikce
  • Ministerstvo financí
  • Makroekonomické indikátory
  • Makroekonomika
  • Veřejný sektor
  • Hospodářský růst

Ministerstvo financí České republiky zpracovalo na základě plánu nelegislativních prací pro 2. pololetí roku 2020 Makroekonomickou predikci České republiky (září 2020). Materiál shrnuje aktuální vývoj makroekonomických indikátorů české ekonomiky a prezentuje názor na vývoj těchto ukazatelů v letech budoucích. Makroekonomická predikce bude podle harmonogramu projednána a posouzena Výborem pro rozpočtové prognózy dne 21. září 2020. Její scénář pak bude sloužit jako východisko pro Makroekonomický rámec návrhu Státního rozpočtu České republiky na rok 2021 a střednědobého rozpočtového výhledu do roku 2023.

Česká ekonomika je zcela zásadním způsobem ovlivněna pandemií nového typu koronaviru. Opatření přijatá k zamezení šíření nákazy způsobila v 1. pololetí 2020 mimořádně hlubokou recesi. V makroekonomické predikci pracujeme se scénářem, že již nebudou přijímána další významná plošná restriktivní opatření v souvislosti s epidemiologickou situací. Ekonomická aktivita by měla pozvolna oživovat, a šok do agregátní poptávky i nabídky by tak měl být pouze dočasný a jednorázový. Celkově pro rok 2020 počítáme s propadem ekonomického výkonu o 6,6 %. K hlubokému poklesu by mělo dojít ve všech složkách užití s výjimkou spotřeby sektoru vládních institucí. Oživení ekonomické aktivity by se mělo projevit v růstu HDP v roce 2021, který odhadujeme na 3,9 %.

„Vládou přijatá opatření na podporu ekonomiky a životní úrovně se promítají do reálných ekonomických čísel. Zvolený směr hospodářské politiky funguje a přináší ovoce. Ale ráda bych varovala před chybným dojmem, že mírné oživení může kompenzovat letošní bezprecedentní pokles,“ uvedla k predikci ministryně financí Alena Schillerová a dodala: „Očekáváme, že na úroveň reálného hrubého domácího produktu roku 2019 se vrátíme až v roce 2023. Vlivem logicky rostoucích mandatorních výdajů a protikrizových daňových úlev v řádu desítek miliard lze i v příštím roce předpokládat výraznější deficitní hospodaření. Výměnou za vyšší schodek však získáváme rychlejší ekonomické oživení, zachování životní úrovně a zmírnění růstu nezaměstnanosti.“

Kvůli ekonomickému propadu a s ním spojenému snížení poptávky po práci by letos měla klesnout zaměstnanost. Rovněž by mělo dojít ke zvýšení míry nezaměstnanosti. Vyššímu dopadu recese na nezaměstnanost kromě vysokého počtu volných pracovních míst i zaměstnaných cizinců brání řada opatření hospodářské politiky. Ekonomická situace by se měla výrazně promítnout i v dynamice výdělků, a to poklesem průměrné reálné mzdy v letošním roce i v roce 2021.

Hluboký propad ekonomické aktivity s sebou nese pokles nebo ztrátu dynamiky daňových příjmů při zvýšených výdajích vynaložených na boj proti šíření epidemie a zmírnění jejích ekonomických a sociálních dopadů. Očekáváme proto v roce 2020 hospodaření veřejných financí se schodkem 6,4 % HDP a s růstem dluhu na úroveň 39,4 % HDP.

„Očekávané zadlužení bude stále o 5 procentních bodů nižší, než činil veřejný dluh v roce 2013. Jsem přesvědčena, že Česká republika zůstane i v letošním roce nadále mezi zeměmi s nejnižším zadlužením v Evropě,“ dodává ministryně financí Alena Schillerová.

Makroekonomická predikce je zatížena řadou výrazně směrem dolů vychýlených rizik. Nejvýznamnějším rizikem je pochopitelně šíření nového typu koronaviru. Hospodářskou aktivitu by mohlo negativně ovlivnit i nastavení budoucích vztahů mezi Spojeným královstvím a Evropskou unií nebo napětí v mezinárodních obchodních vztazích. Mezi vnitřní rizika patří vývoj na trhu nemovitostí a v automobilovém průmyslu.

Přehled hlavních ukazatelů
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2020 2021
Aktuální predikce Minulá predikce
Nominální hrubý domácí produkt mld. Kč, b.c. 4 625 4 797 5 111 5 409 5 749 5 561 5 860 5 530 5 781
růst v %, b.c. 6,4 3,7 6,5 5,8 6,3 -3,3 5,4 -2,2 4,5
Reálný hrubý domácí produkt růst v %, s.c. 5,4 2,5 5,2 3,2 2,3 -6,6 3,9 -5,6 3,1
Spotřeba domácností růst v %, s.c. 3,9 3,8 4,0 3,5 3,1 -5,0 2,2 -1,5 0,8
Spotřeba vládních institucí růst v %, s.c. 1,8 2,5 1,8 3,8 2,3 3,8 2,9 2,6 2,0
Tvorba hrubého fixního kapitálu růst v %, s.c. 9,7 -3,0 4,9 10,0 2,2 -7,5 3,0 -13,6 3,2
Příspěvek čistých vývozů k růstu HDP p.b., s.c. -0,2 1,4 1,2 -1,2 0,0 -1,7 0,9 -1,2 0,7
Příspěvek změny zásob k růstu HDP p.b., s.c. 0,9 -0,3 0,5 -0,5 -0,2 -1,3 0,6 -0,8 0,8
Deflátor HDP růst v % 1,0 1,1 1,3 2,6 3,9 3,6 1,4 3,7 1,4
Míra inflace spotřebitelských cen průměr v % 0,3 0,7 2,5 2,1 2,8 3,2 1,9 3,2 1,6
Zaměstnanost (VŠPS) růst v % 1,4 1,9 1,6 1,4 0,2 -1,2 -0,7 -1,2 0,2
Míra nezaměstnanosti (VŠPS) průměr v % 5,1 4,0 2,9 2,2 2,0 2,6 3,4 3,3 3,5
Objem mezd a platů (dom. koncept) růst v %, b.c. 5,0 5,7 9,2 9,6 6,6 -1,9 0,8 2,6 0,8
Saldo běžného účtu % HDP 0,4 1,8 1,5 0,4 -0,3 0,3 0,4 0,2 0,3
Saldo sektoru vládních institucí % HDP -0,6 0,7 1,5 0,9 0,3 -6,4 . -4,1 .
Předpoklady:
Měnový kurz CZK/EUR 27,3 27,0 26,3 25,6 25,7 26,3 25,8 26,5 26,2
Dlouhodobé úrokové sazby % p.a. 0,6 0,4 1,0 2,0 1,5 1,1 0,9 1,5 1,5
Ropa Brent USD/barel 52 44 54 71 64 42 48 38 40
HDP eurozóny růst v %, s.c. 1,9 1,8 2,8 1,8 1,3 -9,0 5,4 -5,7 2,9

Pozn.: Srovnání s Makroekonomickou predikcí České republiky MF ČR z dubna 2020.
Zdroj: ČNB, ČSÚ, Eurostat, U. S. Energy Information Administration. Výpočty a predikce MF ČR.

Dokument ke stažení:

Doporučované

Nejčtenější