Novinky

Výsledky úpisu druhé emise Dluhopisu Republiky

Ing. Michal Žurovec
Ing. Michal Žurovec Vedoucí samostatného oddělení Tiskové a zahraniční protokol

Vydáno

  • Dluhopis Republiky
  • Emise dluhopisů
  • Spořicí státní dluhopisy
  • Ministerstvo financí
  • Tisková zpráva
  • Veřejný sektor

Dnes byly připsány na majetkové účty občanů, kteří objednali a uhradili dluhopisy ve druhém upisovacím období od 21. ledna 2019 do 15. března 2019, Dluhopisy Republiky v celkové jmenovité hodnotě 900 551 308 Kč.

V souladu s cílem Ministerstva financí nadále vzrostl zájem o pořízení státních dluhopisů prostřednictvím přímého distribučního kanálu, kterým je elektronický přístup ke správě majetkového účtu. Tímto způsobem bylo upsáno 242 684 634 kusů Dluhopisu Republiky a podíl uhrazených objednávek dosáhl už 27 % celkového úpisu. Elektronický přístup ke správě majetkového účtu byl od zahájení úpisu Dluhopisu Republiky nově zřízen 7 059 vlastníkům.

Graf - Vývoj nově zřízených elektronických přístupů od 1. prosince 2018 

Dále se opět potvrdilo, že největší zájem o tento konzervativní způsob zhodnocení svých úspor mají zejména občané vyššího věku, když průměrný věk všech 1 977 upisovatelů činí 55,9 roku. Nejstaršímu nabyvateli je 92 let. Najdou se však i případy, kdy si občané spoří téměř doslova od narození. Nejmladšímu nabyvateli je teprve 83 dní.

Občané za uplynulá dvě období již upsali dluhopisy za téměř 4 mld. Kč. Podíl Spořicích státních dluhopisů včetně Dluhopisu Republiky na celkovém státním dluhu tak dosahuje 0,5 %. V absolutních číslech se jedná o 9,0 mld. Kč.

Nepřetržitý prodej státních dluhopisů pro občany pokračuje i nadále třetím upisovacím obdobím, které bylo zahájeno 18. března 2019 a bude ukončeno 14. června 2019. Dluhopisy Republiky právě probíhajícího upisovacího období budou vydány a připsány na majetkové účty upisovatelů k datu emise 1. července 2019. Novinkou v nabídce je vedle již osvědčeného reinvestičního dluhopisu, dluhopis proti-inflační.

Nejčtenější