Novinky

Úspěšný pilotní prodej eurových dluhopisů za záporný výnos na domácím trhu dosáhl cílové hodnoty 1 mld. EUR

Ing. Michal Žurovec
Ing. Michal Žurovec Vedoucí oddělení Komunikace s médii

Vydáno

  • Tisková zpráva
  • Dluhopisy
  • Ministerstvo financí
  • Státní dluhopisy
  • Veřejný sektor

Ministerstvo financí dnes uskutečnilo již pátou tranši pilotní emise státního dluhopisu denominovaného v eurech vydaného na domácím trhu dle domácího práva. Splatnost dluhopisu je 20. srpna 2021. Dnešním úspěšným prodejem dluhopisů v celkové jmenovité hodnotě 100 mil. EUR při rekordně nízkém záporném výnosu -0,45 % p. a. se podařilo navýšit celkovou jmenovitou hodnotu tohoto dluhopisu v oběhu na cílovou benchmarkovou úroveň 1 mld. EUR. Dnešní výsledek tak završil úspěšný test tohoto nového kanálu financování státu k pokrytí potřeby v cizí měně, který byl zahájen první aukcí organizovanou Českou národní bankou dne 20. února 2019.

Vysoký zájem investorů o tento typ instrumentu odráží zejména poptávka na primárním trhu o jmenovité hodnotě celkem 1 766 mil. EUR, která tak byla 2,7krát vyšší než nabídka Ministerstva financí na primárním trhu. Aukce na primárním trhu byly doplněny také prodeji eurodluhopisů na sekundárním trhu z vlastního majetkového účtu na základě výzvy tržním účastníkům v celkové výši 335 mil. EUR. Veškeré prodeje se uskutečnily za záporný výnos, přičemž jeho celková průměrná hodnota dosáhla -0,21 % p. a.

„S ohledem na očekávaný vývoj na eurovém dluhopisovém trhu a politiku Evropské centrální banky se jednalo o rozpočtově efektivní rozhodnutí, díky kterému státní rozpočet získal dodatečné peněžní prostředky ve výši 4,4 mil. EUR,“ informuje ředitel odboru Řízení státního dluhu a finančního majetku Petr Pavelek. Výsledek dnešní aukce tak znovu potvrdil, že tento nový formát financování potřeb státu v cizí měně je díky své pružnosti a jednoduchosti výhodnou a transparentní alternativou ke státním dluhopisům vydávaným na zahraničních trzích.

Ministerstvo financí naplánovalo tento typ emise za účelem získání eurových prostředků pro refinancování operací spojených se splátkou státního dluhopisu v červnu 2018 vydaného na zahraničních trzích v celkové jmenovité hodnotě 2 mld. EUR, které pokrývalo krátkodobými zápůjčkami na eurovém depozitním trhu realizovanými také za záporné výpůjční sazby. V současné době jsou realizovány kroky k dalšímu rozvoji této formy financování a jejímu dalšímu zatraktivnění pro mezinárodní investory, které by znamenaly významný posun při rozvoji domácího kapitálového trhu a jeho užšího propojení s infrastrukturou dluhopisového trhu eurozóny.

Nejčtenější