Novinky

Reakce ministryně financí Aleny Schillerové na zneužití vyjádření GFŘ

JUDr. Alena Schillerová, Ph.D.
JUDr. Alena Schillerová, Ph.D. místopředsedkyně vlády a ministryně financí

Vydáno

  • Tisková zpráva
  • Soukromý sektor
  • Veřejný sektor
  • Zahraničí EU

V reakci na manipulativní zneužití jedné věty z komplexního vyjádření ředitelky Generálního finančního ředitelství Taťjany Richterové bych ráda uvedla několik podstatných vět. Vyjádření GFŘ se týkalo šetření možných daňových úniků v oblasti reklamy vztahující se k Čapímu hnízdu a rozhodně z něj nelze vystřihnou jedinou větu a na jejím základě vyvozovat, že „Finanční správa případ zametla pod koberec“.

Informace německé daňové správy byla tzv. spontánní informací poskytnutou v rámci spontánní výměny informací, které probíhají automatizovaně prostřednictvím k tomu určených informačních systémů a jsou také automatizovaně rozřazovány příslušným správcům daně. V tomto případě je dle informací, které mi mohou být a jsou dostupné pouze z médií, místně příslušným správcem daně Finanční úřad pro hlavní město Prahu. O tom, jakým způsobem tento příslušný FÚ s informací naložil, nemám a nemohu mít žádné informace, neboť výsledky šetření podléhají mlčenlivosti. Daňové řízení spadá plně do kompetence příslušného FÚ, který vyhodnocuje veškeré okolnosti a je orgánem, který rozhoduje o případných dalších krocích. Vyjádření generální ředitelky se tedy nevztahovalo k tomu, jak s podnětem naložil příslušný správce daně, ale GFŘ, které však příslušným správcem daně nebylo a je tedy logické, že žádné trestní oznámení v této věci nemohlo podat.

Ráda bych připomněla, že v příslušné době jsem pracovala na GFŘ na pozici ředitelky odboru daňového procesu, tedy v striktně specializované funkci, do jejíž kompetence tato daňová řízení nikdy nespadala.

Nejčtenější