Novinky

Příprava státního rozpočtu na rok 2020: Prioritou je školství, růst životní úrovně a investic

Ing. Michal Žurovec
Ing. Michal Žurovec Vedoucí samostatného oddělení Tiskové a zahraniční protokol

Vydáno

 • Ministerstvo financí
 • Tisková zpráva
 • Veřejný sektor
 • Hospodaření vládního sektoru
 • Příprava státního rozpočtu
 • Státní rozpočet

Vláda schválila materiál Ministerstva financí „Příprava státního rozpočtu České republiky na rok 2020“, který obsahuje předběžný návrh příjmů a výdajů podle jednotlivých kapitol a vytváří prostor pro realizaci klíčových vládních priorit. Návrh státního rozpočtu počítá s celkovými příjmy 1 558,1 mld. Kč, výdaji 1 598,1 mld. Kč a saldem ve výši – 40 mld. Kč.

  Návrh 2020 (vč. EU)  Návrh 2020 (bez EU) Rozpočet 2019 (vč. EU)
Příjmy státního rozpočtu 1 558,1 mld. Kč 1 449,4 mld. Kč 1 465,3 mld. Kč
Výdaje státního rozpočtu 1 598,1 mld. Kč 1 489,4 mld. Kč 1 505,3 mld. Kč
Saldo státního rozpočtu -40 mld. Kč -40 mld. Kč -40 mld. Kč

Na základě vládou schválených příjmů a výdajů vypracují správci jednotlivých kapitol do konce července návrh svého rozpočtu. Ministerstvo financí s nimi během srpna návrhy jejich rozpočtů projedná a následně předloží vládě návrh zákona o státním rozpočtu.

„Pro mě je nejdůležitější, že i přes mírné zpomalení ekonomiky nepočítáme v příštím roce se zvýšením schodku. Přitom jsme nerezignovali na plnění žádné z vládních priorit. Díky celé řadě úspor především v provozních výdajích státu i připravovaným opatřením na příjmové straně, jako je zavedení digitální daně nebo úprava pravidel tvorby rezerv pojišťoven, můžeme dál plnit naše programové prohlášení,“ říká k návrhu ministryně financí Alena Schillerová.

„Návrh rozpočtu otevírá cestu k dalšímu výraznému navýšení důchodů nebo platů ve školství. Počítáme také s vyšší podporou výzkumu a pokračujeme v soustavném navyšování investic. Zvyšování státního podílu výdajů na investice je jedním z cílů naší vlády,“ dodává ministryně financí.

Kapitálové výdaje z národních zdrojů dosáhnou celkové výše 85 mld. Kč. Společně s penězi z evropských fondů půjde v příštím roce na investice celkem 135 mld. Kč. Výrazně se také posílí podpora výzkumu, vývoje a inovace. V rozpočtu na příští rok je pro tuto oblast vyčleněno celkem 47,6 mld. Kč, což je meziročně více o 5,6 mld. Kč.

Výdaje na důchody vzrostou o 36,9 mld. Kč na celkových 509,4 mld. Kč, a to především v důsledku zvýšení průměrného starobního důchodu o 900 Kč od 1. ledna 2020. Po tomto navýšení dosáhne průměrný starobní důchod 14 358 Kč. V návrhu rozpočtu na příští rok je obsaženo i navýšení rodičovského příspěvku z 220 tis. Kč na 300 tis. Kč pro rodiče dětí, kteří budou aktivně pobírat rodičovský příspěvek k 1. lednu 2020.

Jednou z priorit státního rozpočtu je i platová politika. V regionálním školství vzroste příští rok objem prostředků na platy učitelů o 10 % a na platy nepedagogických pracovníků o 7 %. Pro rok 2021 se pak počítá s dalším nárůstem prostředků na platy učitelů o 9 % a v případě nepedagogických pracovníků s dodržením závazku, aby jejich platy dosáhly v tomto roce na 150 % jejich výše z roku 2017. „Na konci volebního období v roce 2021 tak budou učitelé vydělávat v průměru přes 45 tisíc korun, což byl náš závazek ve vládním programovém prohlášení. Myslíme jej vážně a jsme na dobré cestě, abychom jej splnili,“ zdůrazňuje Alena Schillerová.

Posílena bude také oblast obrany. Výdaje Ministerstva obrany porostou o 7,7 mld. Kč na celkových 74,5 mld. Kč. Podíl výdajů na obranu na HDP se postupně zvýší ze 1,3 % v roce 2020 až na 1,5 % v roce 2022. V oblasti finančních vztahů k obecním a krajským samosprávám pak dochází k navýšení příspěvku na výkon státní správy o 5 %, a to nejen v roce 2020. S 5% valorizací tohoto příspěvku se počítá i v letech 2021 a 2022 v návrhu střednědobého výhledu.

Pro rok 2020 jsou navrženy následující výdajové priority:

 • zvýšení průměrného starobního důchodu o 900 Kč od 1. ledna 2020 na 14 358 Kč;
 • zvýšení rodičovského příspěvku z 220 tis. Kč na 300 tis. Kč pro rodiče dětí, kteří budou aktivně pobírat rodičovský příspěvek k 1. lednu 2020
 • nárůst platů u pedagogických pracovníků v regionálním školství o 10 % v roce 2020 a o 9 % v roce 2021 s tím, že průměrný plat učitele bude v roce 2021 minimálně na úrovni 45 000 Kč;
 • nárůst platů nepedagogických pracovníků v regionálním školství o 7 % v roce 2020 a o 7 % v roce 2021 s tím, že průměrný plat nepedagogického pracovníka bude v roce 2021 minimálně na úrovni 24 000 Kč;
 • zvýšení výdajů Ministerstva obrany o 7,7 mld. Kč na celkové výdaje 74,5 mld. Kč v roce 2020 s tím, že podíl výdajů této kapitoly na HDP bude v roce 2021 činit 1,4 %;
 • valorizace příspěvku na výkon státní správy v rámci finančních vztahů státního rozpočtu k rozpočtům obcí, krajů a k rozpočtu hl. m. Prahy ve výši 5 %.

 

Kapitola 2019 2020 rozdíl 2020-2019
VÝDAJE PODLE KAPITOL (VČETNĚ PROSTŘEDKŮ Z ROZPOČTU EU A FM)
Kancelář prezidenta republiky 405 364 725 404 730 280 -634 445
Poslanecká sněmovna Parlamentu 1 332 355 420 1 358 947 423 26 592 003
Senát Parlamentu 605 343 544 628 663 638 23 320 094
Úřad vlády České republiky 1 088 156 515 1 064 877 957 -23 278 558
Bezpečnostní informační služba 2 076 974 408 2 100 974 408 24 000 000
Ministerstvo zahraničních věcí 8 127 005 597 7 889 597 480 -237 408 117
Ministerstvo obrany 66 734 800 521 74 478 868 425 7 744 067 904
Národní bezpečnostní úřad 301 507 594 278 022 040 -23 485 554
Kancelář veřejného ochránce práv 158 931 689 148 474 064 -10 457 625
Ministerstvo financí 23 617 964 238 23 242 369 000 -375 595 238
Ministerstvo práce a sociálních věcí 637 190 990 417 682 324 801 547 45 133 811 130
Ministerstvo vnitra 77 605 048 113 77 925 324 165 320 276 052
Ministerstvo životního prostředí 14 073 770 032 15 738 484 303 1 664 714 271
Ministerstvo pro místní rozvoj 11 501 908 279 25 414 840 282 13 912 932 003
Grantová agentura České republiky 4 390 784 794 4 360 546 000 -30 238 794
Ministerstvo průmyslu a obchodu 39 596 672 278 49 116 654 328 9 519 982 050
Ministerstvo dopravy 72 555 424 741 60 261 969 603 -12 293 455 138
Český telekomunikační úřad 1 468 076 432 1 496 454 731 28 378 299
Ministerstvo zemědělství 57 415 756 297 54 957 256 311 -2 458 499 986
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 205 759 166 364 223 897 688 303 18 138 521 939
Ministerstvo kultury 14 783 403 358 14 359 554 829 -423 848 529
Ministerstvo zdravotnictví 8 203 095 540 9 193 639 913 990 544 373
Ministerstvo spravedlnosti 30 489 782 592 31 001 025 390 511 242 798
Úřad pro ochranu osobních údajů 167 195 335 166 081 928 -1 113 407
Úřad průmyslového vlastnictví 196 462 520 205 635 479 9 172 959
Český statistický úřad 1 304 798 306 1 058 828 384 -245 969 922
Český úřad zeměměřický a katastrální 3 524 639 347 3 469 848 667 -54 790 680
Český báňský úřad 179 247 759 166 318 551 -12 929 208
Energetický regulační úřad 295 403 397 299 259 288 3 855 891
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže 254 126 162 255 896 699 1 770 537
Ústav pro studium totalitních režimů 234 531 913 257 601 214 23 069 301
Ústavní soud 231 559 248 233 195 735 1 636 487
Úřad Národní rozpočtové rady 25 503 936 23 669 225 -1 834 711
Akademie věd České republiky 6 022 421 793 6 513 235 825 490 814 032
Národní sportovní agentura 0 0 0
Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí 34 816 619 33 921 454 -895 165
Rada pro rozhlasové a televizní vysílání 68 154 789 66 443 765 -1 711 024
Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře 19 584 073 22 125 824 2 541 751
Správa státních hmotných rezerv 2 698 959 708 2 545 755 399 -153 204 309
Státní úřad pro jadernou bezpečnost 429 801 218 427 886 510 -1 914 708
Generální inspekce bezpečnostních sborů 405 838 074 428 566 093 22 728 019
Technologická agentura České republiky 4 274 646 444 4 148 964 850 -125 681 594
Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost 352 460 730 446 182 429 93 721 699
Nejvyšší kontrolní úřad 894 507 530 690 387 855 -204 119 675
Státní dluh 46 499 000 000 45 810 880 286 -688 119 714
Operace státních finančních aktiv 315 000 000 365 000 000 50 000 000
Všeobecná pokladní správa 157 448 129 462 168 863 058 009 11 414 928 547
celkem 1 505 359 071 851 1 598 142 507 889 92 783 436 038

 

Doporučované

Nejčtenější