Novinky

Přesun MIB do Budapešti přiblíží banku českému trhu a usnadní její kontrolu

Ing. Michal Žurovec
Ing. Michal Žurovec Vedoucí oddělení Komunikace s médii

Vydáno

  • Tisková zpráva
  • Mezinárodní investiční banka
  • Mezinárodní spolupráce
  • Zahraniční sektor

Ministerstvo financí při příležitosti společného zasedání senátních výborů (Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost a Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu) o přesunu sídla Mezinárodní investiční banky (MIB) z Moskvy do Budapešti (v rámci ratifikace změny statutárních dokumentů MIB) shrnuje základní informace k této problematice.

Vláda jednomyslně schválila přesun sídla MIB do Budapešti včetně prozatímního provádění 29. dubna 2019. Důvody schválení změny sídla jsou zejména skutečnost, že banka bude blíže českému trhu (jedná se o jedinou mezinárodní finanční instituci sídlící ve střední Evropě), omezení možného ruského vlivu, obměna zaměstnanců s navýšením podílu expertů se zkušenostmi z bankovních sektorů států EU a zároveň se MIB stane atraktivnější pro nové akcionáře z řad zemí EU.

I když se jedná o instituci, která vznikla ještě v době existence RVHP, MIB úspěšně prošla transformací, vybudovala si stabilní pozici (potvrzeno mezinárodním ratingem ze strany Moody’s A3, a S&P’s A-) a podporuje české podniky.

Teritoria, která banka svou činností pokrývá, jsou pro české podnikatelské subjekty atraktivní a většina z nich je také v souladu s Exportní strategií ČR na roky 2012-2020. Rusko, Kuba, Arménie, Bělorusko, Vietnam, Mongolsko a členské země EU Maďarsko, Rumunsko, Bulharsko, Slovensko, jsou teritorii, kde banka v současnosti operuje, podporuje export malých a středních podniků a má řadu lokálních kontaktů. Co se týče ekonomických přínosů, souhrnné investice MIB pro české firmy od restartu činnosti banky v roce 2012 činí 221 mil. EUR, vložený kapitál ČR je 37 mil. EUR, což znamená multiplikační efekt českého vkladu 1:6. Celkově od restartu v roce 2012 MIB podpořila přes 30 českých firem v sektorech strojírenství, telekomunikací, energetiky či automotivu.

Ministerstvo financí jako gestor účasti ČR v MIB velmi podrobně činnost banky monitoruje a projekty související s ČR konzultuje s relevantními institucemi, zejména s Ministerstvem průmyslu a obchodu. Vzhledem k občas se objevujícímu názoru, že banka porušuje tzv. protiruské sankce, byly některé projekty banky, stejně jako aktivity zástupců ČR v orgánech MIB, opakovaně a předem konzultovány s Finančním analytickým úřadem (FAÚ), který je orgánem odpovědným v ČR za vnitrostátní koordinaci při provádění pro ČR závazných mezinárodních sankcí. V žádném z konzultovaných případů nebylo podezření na porušení sankcí shledáno. FAÚ také zastává názor, že přesunem sídla banky z Moskvy do Budapešti bude banka podléhat efektivnější kontrole při uplatňování sankcí EU, mj. těch souvisejících s rusko-ukrajinským konfliktem (ačkoli již nyní se jimi banka dobrovolně řídí).

MIB zároveň implementovala nejvyšší mezinárodní standardy v oblasti compliance, což potvrzuje i fakt, že banka prošla compliance analýzami významných evropských bank. MIB je členem OECD Anticorruption Network a řídí se pravidly Global Forum on Transparencyand Exchange of Information for Tax Purposes, Financial Action Task Force (FATF) a Basilejskými pravidly obezřetného podnikání.

Nejčtenější