Novinky

Novela oceňovací vyhlášky reaguje na kůrovcovou kalamitu

Ing. Michal Žurovec
Ing. Michal Žurovec Vedoucí samostatného oddělení Tiskové a zahraniční protokol

Vydáno

  • Tisková zpráva
  • Ministerstvo financí
  • Veřejný sektor
  • Oceňovací vyhláška
  • Legislativní činnost MF

Ministerstvo financí překládá do vnějšího připomínkového řízení návrh novely tzv. oceňovací vyhlášky. Novela je mimo jiné reakcí na dlouhodobé problémy majitelů lesních porostů s kůrovcem a jde tak ruku v ruce s opatřeními vlády v boji proti kůrovcové kalamitě.

Předkládaná novela přináší významnou změnu v oceňování lesních porostů. Reaguje tak na kalamitní stav, kdy dochází k plošnému napadení lesního porostu kůrovcem. V případě plošně odumřelého lesního porostu neplnícího produkční funkci lesa vlivem tohoto poškození, umožňuje novela vyhlášky zohlednit tuto skutečnost v jeho ceně uplatněním zvýšených cenových srážek až do výše 85 %. Což umožní objektivně určit zjištěnou cenu lesních porostů, a to i v případě, kdy se určuje cena porostu pro účely daně z nabytí nemovitých věcí.

„Zohlednění problematiky boje s kůrovcem v nové vyhlášce Ministerstva financí vnímám jako důležitý signál vyslaný k majitelům postižených lesů. Zejména pak možnost uplatnění cenové srážky při výpočtu daně z nabytí nemovitosti považuji za pozitivní krok,“ vysvětlila předložení návrhu novely ministryně financí.

Kromě zohlednění problémů s kůrovcem přináší novela vyhlášky změny mimo jiné také v oceňování pozemků, které se v územním plánu nacházejí ve vymezených plochách koridorů dopravní nebo technické infrastruktury. Nově se tak pro výpočet daně z nabytí nemovité věci při určení jejich zjištěné ceny bude vycházet ze skutečného stavu nemovité věci, nikoliv k jejich umístění ve vymezeném koridoru. Což opět přinese pozitivní efekt pro poplatníky, zejména do daně z nabytí nemovitých věcí.

Předpokládaná platnost vyhlášky, s ohledem na její průchodnost legislativním procesem, je od 1. 7. 2019.

Doporučované

Nejčtenější