Novinky

Návrh státního rozpočtu na rok 2020 míří do Poslanecké sněmovny

Ing. Michal Žurovec
Ing. Michal Žurovec Vedoucí oddělení Komunikace s médii

Vydáno

 • Tisková zpráva
 • Ministerstvo financí
 • Hospodaření vládního sektoru
 • Státní rozpočet
 • Veřejné finance
 • Veřejný sektor
 • Ekonomika

Ministerstvo financí zveřejňuje finální podobu státního rozpočtu na příští rok, do kterého byly zapracovány změny projednané na jednání vlády ze dne 16. září. Rozpočet počítá s celkovými výdaji ve výši 1618,1 mld. Kč, příjmy ve výši 1 578,1 mld. Kč a schodek 40 mld. Kč. Podle zákona o rozpočtových pravidlech vláda předloží Poslanecké sněmovně rozpočet do konce září. 

ukazatel 2019 schválený 2019 schválený
(bez EU a FM)
2020 návrh 2020 návrh
(bez EU a FM)
příjmy státního rozpočtu 1 465,3 1 371,4 1 578,1 1 466,6
výdaje státního rozpočtu 1 505,3 1 411,4 1 618,1 1 506,6
saldo státního rozpočtu -40,0 -40,0 -40,0 -40,0

Pozn. bez EU a FM a účetní operace v rámci PRV

Pro rok 2020 jsou ve státním rozpočtu obsaženy následující priority:

 • výdaje na důchody vzrostou o 34,9 mld. Kč na celkových 507,4 mld. Kč, a to především v důsledku zvýšení průměrného starobního důchodu o 900 Kč od 1. ledna 2020. Po tomto navýšení dosáhne průměrný starobní důchod 14 326 Kč;
 • zvýšení rodičovského příspěvku z 220 tis. Kč na 300 tis. Kč pro rodiče dětí, kteří budou aktivně pobírat rodičovský příspěvek k 1. lednu 2020;
 • nárůst platů u pedagogických pracovníků v regionálním školství o 10 % v roce 2020 a o 9 % v roce 2021 s tím, že rozpočtovaný průměrný plat učitele bude v roce 2021 minimálně na úrovni 45 000 Kč;
 • nárůst platů nepedagogických pracovníků v regionálním školství o cca 10 % v roce 2020 a o cca 4 % v roce 2021 s tím, že průměrný plat nepedagogického pracovníka bude v roce 2021 minimálně na úrovni 24 000 Kč;
 • navýšení platů všech zaměstnanců veřejné správy v roce 2020 bude činit 1 500 Kč na zaměstnance a současně bude zrušena 1. stupnice platových tarifů;
 • krácení počtu míst ve státní správě o 2 970 míst při celkové úspoře 1,6 mld. Kč;
 • zvýšení kapitálových výdajů v roce 2020 na celkovou výši 146,2 mld. Kč, tj. o 23,9 mld. Kč více než v roce 2019; kapitálové výdaje z národních zdrojů dosáhnou historicky rekordní úrovně ve výši 88,0 mld. Kč;
 • výrazně se také posílí podpora výzkumu, vývoje a inovací. V rozpočtu na příští rok je pro tuto oblast vyčleněno celkem 47,6 mld. Kč, což je meziročně více o 5,5 mld. Kč;
 • zvýšení výdajů Ministerstva obrany o 8,8 mld. Kč na celkové výdaje 75,5 mld. Kč v roce 2020 s tím, že podíl výdajů této kapitoly na HDP bude v roce 2021 činit 1,4 %;
 • zvýšení národního výdajového rámce Státního fondu dopravní infrastruktury o 4,7 mld. Kč na celkovou úroveň 70,2 mld. Kč (včetně prostředků z EU pak ve výši 83,2 mld. Kč);
 • valorizace příspěvku na výkon státní správy v rámci finančních vztahů státního rozpočtu k rozpočtům obcí, krajů a k rozpočtu hl. m. Prahy v celkové výši 5 %; 
Číslo kapitoly Kapitola Výdaje celkem
Celkový přehled výdajů státního rozpočtu podle kapitol na rok 2020 (v Kč)
301 Kancelář prezidenta republiky 404 730 280
302 Poslanecká sněmovna Parlamentu 1 358 947 423
303 Senát Parlamentu 628 663 638
304 Úřad vlády České republiky 1 091 826 213
305 Bezpečnostní informační služba 2 147 315 000
306 Ministerstvo zahraničních věcí 8 171 302 949
307 Ministerstvo obrany 75 500 365 700
308 Národní bezpečnostní úřad 295 080 427
309 Kancelář veřejného ochránce práv 148 474 064
312 Ministerstvo financí 23 889 153 719
313 Ministerstvo práce a sociálních věcí 686 800 038 058
314 Ministerstvo vnitra 81 519 358 975
315 Ministerstvo životního prostředí 15 899 438 896
317 Ministerstvo pro místní rozvoj 26 631 530 110
321 Grantová agentura České republiky 4 360 546 000
322 Ministerstvo průmyslu a obchodu 49 704 100 259
327 Ministerstvo dopravy 67 972 681 089
328 Český telekomunikační úřad 2 585 053 062
329 Ministerstvo zemědělství 56 544 982 069
333 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 226 467 000 210
334 Ministerstvo kultury 15 249 131 176
335 Ministerstvo zdravotnictví 9 250 443 374
336 Ministerstvo spravedlnosti 31 891 409 426
343 Úřad pro ochranu osobních údajů 171 776 819
344 Úřad průmyslového vlastnictví 213 014 292
345 Český statistický úřad 1 493 382 719
346 Český úřad zeměměřický a katastrální 3 633 798 122
348 Český báňský úřad 185 128 512
349 Energetický regulační úřad 302 164 728
353 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže 258 656 875
355 Ústav pro studium totalitních režimů 259 348 252
358 Ústavní soud 233 195 735
359 Úřad Národní rozpočtové rady 23 669 225
361 Akademie věd České republiky 6 513 390 450
362 Národní sportovní agentura 85 923 875
371 Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí 34 444 691
372 Rada pro rozhlasové a televizní vysílání 67 310 087
373 Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře 22 311 260
374 Správa státních hmotných rezerv 2 581 804 229
375 Státní úřad pro jadernou bezpečnost 445 248 327
376 Generální inspekce bezpečnostních sborů 452 581 266
377 Technologická agentura České republiky 4 152 464 850
378 Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost 425 317 706
381 Nejvyšší kontrolní úřad 690 387 855
396 Státní dluh 43 810 880 286
397 Operace státních finančních aktiv 400 000 000
398 Všeobecná pokladní správa 163 150 951 475
  CELKEM 1 618 118 723 753

 

Dokumenty ke stažení:

 

Doporučované

Nejčtenější