Novinky

Ministerstvo financí zveřejnilo Zprávu o vývoji finančního trhu v roce 2018

Ing. Michal Žurovec
Ing. Michal Žurovec Vedoucí samostatného oddělení Tiskové a zahraniční protokol

Vydáno

  • Ministerstvo financí
  • Tisková zpráva
  • Finanční trh
  • Soukromý sektor
  • Zpráva o vývoji finančního trhu

Ministerstvo financí zveřejnilo v pořadí již čtrnáctou Zprávu o vývoji finančního trhu, která shrnuje vývoj a nejdůležitější změny v jednotlivých sektorech finančního trhu v uplynulém roce včetně zhodnocení dlouhodobějších trendů. Zpráva rovněž podrobně informuje o hlavních legislativních aktivitách na finančním trhu, a to na národní i evropské úrovni.

Český finanční trh pokračoval v růstu i v roce 2018, když celkový objem umístěných prostředků vzrostl o 5,3 % na hodnotu 6,5 bil. Kč. Nejvýznamnější položkou zůstávají vklady u úvěrových institucí, které navíc zaznamenaly i nejvyšší meziroční absolutní nárůst. Na konci roku 2018 představovaly 4,5 bil. Kč, tedy 69,2 % všech prostředků. Nejvyšší relativní nárůst objemu prostředků, a to o 8,0 %, vykázaly penzijní fondy.

Významný růst nastal také u úspor domácností, jejichž celkový stav meziročně vzrostl o 6,5 % a dosáhl 3,7 bil. Kč. „Domácnosti měly své úspory uloženy převážně ve formě netermínovaných vkladů, které opět vykázaly největší meziroční absolutní nárůst a navýšily svůj podíl na celkových úsporách domácností na téměř 52 %“, říká Lenka Dupáková, náměstkyně pro řízení sekce Mezinárodní vztahy a finanční trhy.

Pokračující příznivý vývoj české ekonomiky přispěl k tomu, že bankovní sektor se v řadě ukazatelů vyvíjel pozitivně a potvrdil tak svou stabilitu a dominantní postavení. Celkový objem aktiv bankovního sektoru včetně stavebních spořitelen vzrostl o 3,8 % na 7,3 bil. Kč. Celkový kapitálový poměr mírně vzrostl na 19,6 %, a zůstává tak nadále vysoko nad regulatorním minimem. Naopak podíl úvěrů v selhání opět klesl, a to na 3,2 %, tj. nejnižší hodnotu za posledních 10 let.

V pojistném sektoru vzrostlo hrubé předepsané pojistné meziročně o 2,8 % na 155 mld. Kč, když veškerý růst připadl na neživotní pojištění. Naopak u životního pojištění pokračoval šestiletý sestupný trend.

V penzijních fondech bylo na konci roku 2018 uloženo 447,1 mld. Kč. Přestože v roce 2018 počet účastníků v rámci III. penzijního pilíře opět mírně poklesl, ve 4. čtvrtletí 2018 došlo k prvnímu, i když pouze velmi drobnému mezičtvrtletnímu růstu celkového počtu účastníků od začátku roku 2013. Ke konci roku 2018 si ve třetím penzijním pilíři spořilo 4,45 mil. účastníků. Podíl účastníků s příspěvkem zaměstnavatele dosáhl úrovně před finanční krizí (21,9 %) a zvýšil se i průměrný měsíční příspěvek zaměstnavatele. „Zvýšily se i průměrné měsíční úložky samotného účastníka, když u penzijního připojištění činily 680 Kč a u doplňkového penzijního spoření dokonce 790 Kč“, dodává Lenka Dupáková.

Pokles cen aktiv na světových finančních trzích ke konci roku 2018 se projevil v sektoru obchodníků s cennými papíry i ve fondech. Mírně klesl objem zákaznického majetku o 7,6 % na 4,3 bil. Kč i obhospodařovaných prostředků o 13,9 % na 770,6 mld. Objem prostředků ve fondech kolektivního investování se meziročně snížil o 2,2 % na 472,9 mld. Kč.

Zpráva vedle analytické části obsahuje také přehled legislativních aktivit Ministerstva financí, které ovlivní budoucí fungování finančního trhu. Mezi klíčové právní předpisy, které byly v roce 2018 přijaty, patřily nový zákon o distribuci pojištění a zajištění, novela zákona o dluhopisech a novela zákona o směnárenské činnosti.

Na evropské úrovni zůstaly prioritními tématy snižování rizik v bankovním sektoru EU, revize Evropského systému dohledu nad finančním trhem a vytváření unie kapitálových trhů, kde byly předloženy návrhy zejména k revizi právní úpravy obchodníků s cennými papíry, udržitelnému financování a krytým dluhopisům. Byly též přijaty legislativní akty v souvislosti s Brexitem, zejména rozhodnutí ve vztahu k ústředním protistranám. Nejen v těchto souvislostech se Zpráva o vývoji finančnímu trhu podrobněji věnuje také zastupování České republiky v pracovních skupinách a výborech na evropské i globální úrovni.

Dokumenty ke stažení:

 

Doporučované

Nejčtenější