Novinky

Ministerstvo financí zveřejnilo vyhlášku o poskytování dat v oblasti hazardu

Ing. Michal Žurovec
Ing. Michal Žurovec Vedoucí samostatného oddělení Tiskové a zahraniční protokol

Vydáno

  • Hazardní hry
  • Ministerstvo financí
  • Tisková zpráva
  • Vyhláška
  • Soukromý sektor

Ve Sbírce zákonů byla dnes zveřejněna vyhláška Ministerstva financí č. 10/2019 Sb., o způsobu oznamování a zasílání informací a přenosu dat provozovatelem hazardních her, rozsahu přenášených dat a jiných technických parametrech přenosu dat. Vyhláška sjednocuje způsob, rozsah, formát a strukturu herních a finančních dat, která mají být orgánům vykonávajícím dozor předávána.

Provozovatelé již dnes evidují obdobné údaje jako ty, které požaduje tato vyhláška, avšak v této evidenci panuje nejednotnost, což může způsobovat komplikace při výkonu dozoru v oblasti hazardních her. Vyhláška na tuto situaci reaguje, čímž přispívá k efektivnějšímu naplňování cílů nové komplexní právní úpravy hazardních her z roku 2016.

Smyslem vyhlášky je tedy především sjednocení roztříštěné praxe jednotlivých provozovatelů a zajištění, aby byla veškerá relevantní data evidována a předávána příslušným správním orgánům takovým způsobem, který umožňuje strojovou čitelnost těchto informací a dat, jejich analýzu a zajišťuje řádný dozor v této oblasti, a to i s ohledem na navrhovanou výjimku z evidence tržeb pro oblast hazardních her. Velmi podstatným aspektem je zvýšení právní jistoty při provozování hazardních her.

Provozovatelé budou povinni předávat data v rozsahu a struktuře požadované vyhláškou od 1. 6. 2019. Původně byla v návrhu notifikovaném Evropské komisi plánována na 1. duben 2019. „Rozhodli jsme se reagovat na žádosti provozovatelů hazardních her a odložit účinnost této vyhlášky o dva měsíce, aby byl provozovatelům dán dostatečný časový prostor pro přípravu na řádné vykazování herních a finančních dat.“ uvedla ministryně financí Alena Schillerová.

Ministerstvo financí rovněž v březnu 2019 připravuje spuštění veřejného testovacího prostředí a zveřejnění dalších metodických materiálů a nástrojů, které usnadní provozovatelům hazardních her přípravu na plnění stanovených požadavků. V této souvislosti MF plánuje technické workshopy pro provozovatele. Bližší informace budou představeny v první polovině února na tiskové konferenci k výsledkům nové komplexní regulace v oblasti hazardu.

Doporučované

Nejčtenější