Novinky

Ministerstvo financí předkládá návrh nového uspořádání podpory exportu

Ing. Michal Žurovec
Ing. Michal Žurovec Vedoucí samostatného oddělení Tiskové a zahraniční protokol

Vydáno

  • ČEB
  • Český export
  • Exportní a garanční pojišťovací společnost
  • Ministerstvo financí
  • OECD
  • Podpora exportu
  • Tisková zpráva
  • Zahraniční sektor
  • Legislativní činnost MF

Ministerstvo financí předložilo do vnějšího připomínkového řízení návrh nového uspořádání státní podpory exportu. Cílem materiálu je zjednodušit a zefektivnit fungování exportního pojišťování a financování podporovaného státem. Jeho předložením plní Ministerstvo financí závazek z programového prohlášení vlády.

„Současný systém podpory exportu vznikl v České republice před více než 20 lety a od té doby se prakticky nezměnil. Jeho nastavení je přitom do značné míry neefektivní a nákladné a přestává vyhovovat požadavkům dnešní doby,“ odůvodňuje návrh ministryně financí Alena Schillerová.

V současné době jsou klíčovými institucemi státní podpory exportu Exportní garanční a pojišťovací společnost (EGAP) a Česká exportní banka (ČEB), jejichž vlastníkem je stát. Už v červnu loňského roku vláda podnikla důležitý krok vedoucí ke zjednodušení a zefektivnění jejich řízení, když výkon akcionářských práv státu u obou společností sjednotila pod Ministerstvo financí. „Do té doby byla akcionářská práva roztříštěna mezi čtyři různé resorty, což pochopitelně někdy přinášelo komplikace,“ podotýká Alena Schillerová.

Dalším krokem je právě předkládaný návrh nového institucionálního uspořádání státní podpory exportu. Materiál doporučuje vlastnickou konsolidaci ČEB jako dceřiné společnosti EGAP, která bude 100% akcionářem ČEB. Tato varianta by vyřešila stávající dvoukolejnost nabídky exportního pojišťování a financování a přinesla by úspory z hlediska optimalizace provozu. V současné chvíli se jedná o návrh Ministerstva financí, který bude dále diskutován jednak s gestorem zákona o pojišťování a financování vývozu se státní podporou – Ministerstvem průmyslu a obchodu - a také s dalšími zainteresovanými subjekty.

Systém státem podporovaného pojišťování a financování vývozu funguje v různých podobách v drtivé většině vyspělých ekonomik v OECD a pro ČR jako silně exportně orientovanou ekonomiku má důležitý význam. Za dobu více než dvaceti let od vzniku systému byl jeho prostřednictvím pojištěn a financován export v řádu několika set miliard korun. Pro udržení současné výrobní kapacity ČR je nutné i nadále aktivně vyhledávat a podporovat obchodní příležitosti na zahraničních trzích.

Doporučované

Nejčtenější