Novinky

MF zveřejňuje Čtvrtletní zprávu o řízení státního dluhu České republiky

Ing. Michal Žurovec
Ing. Michal Žurovec Vedoucí samostatného oddělení Tiskové a zahraniční protokol

Vydáno

  • Ministerstvo financí
  • Tisková zpráva
  • Veřejný sektor
  • Státní dluh
  • Hospodaření vládního sektoru

Ministerstvo financí předkládá v souladu s kalendářem uveřejňovaných informací Čtvrtletní zprávu o řízení státního dluhu České republiky, která obsahuje zejména vyhodnocení vyhlášených strategických cílů, operativního plnění programu financování a plánu emisní činnosti konkretizovaných ve Strategii financování a řízení státního dluhu České republiky na rok 2019 uveřejněné dne 20. prosince 2018, a dále zahrnuje také pravidelné čtvrtletní hodnocení primárních dealerů za období od druhého čtvrtletí roku 2018 do prvního čtvrtletí roku 2019.

Ministerstvo financí v prvním čtvrtletí roku 2019 úspěšně vstoupilo na domácí finanční trh a maximalizovalo příznivé tržní podmínky, když prodalo střednědobé a dlouhodobé státní dluhopisy v domácí měně v celkové jmenovité hodnotě 115,8 mld. Kč. Tímto se tak mimo jiné připravilo na splátku Dluhopisu České republiky, 2009 - 2019, 5,00 % dne 11. dubna 2019, jehož celková jmenovitá hodnota ke konci roku 2018 činila 85 mld. Kč. Díky zvýšené emisní činnosti se tak stát předfinancoval za relativně výhodných podmínek plynoucích z poklesu výnosů státních dluhopisů a vysoké poptávky ze strany investorů, a již v prvním čtvrtletí roku tak pokryl téměř polovinu splátek státního dluhu v domácí měně, které je nutné v tomto roce uhradit. Krátkodobý nárůst státního dluhu na konci prvního čtvrtletí byl tedy dán přípravou na dubnovou splátku a na plánovanou červencovou splátku Státního dluhopisu České republiky, 2016–2019, 0,00 % v celkové jmenovité hodnotě 70 mld. Kč.

„Pozitivní zprávou prvního čtvrtletí je splátka drahého dluhopisu s ročním kupónem ve výši 5 %, který státní rozpočet každoročně zatěžoval částkou více než 4 mld. Kč ročně, a jeho nahrazení novými dluhopisy s průměrným ročním kupónem 1,66 %. Samotné zvýšení nominální výše státního dluhu v prvním čtvrtletí je běžným jevem, který je způsoben časovým nesouladem emisní činnosti a splátek státních dluhopisů v průběhu roku a nijak nevypovídá o trendu zadlužování země. Ministerstvo financí jako každý rok průběžně reaguje na situaci na finančních trzích a společně s efektivním řízením státního dluhu a disponibilní likvidity státní pokladny celková míra zadlužení dlouhodobě klesá,“ říká ředitel odboru Řízení státního dluhu a finančního majetku Petr Pavelek.

Ministerstvo také poprvé v historii vydalo podle českého práva Státní eurodluhopis České republiky, 2019–2021, 0,00 % denominovaný v měně euro v celkové jmenovité hodnotě 350 mil. EUR za záporný výnos, což znamená, že s vydáním tohoto dluhopisu doposud nevznikly žádné úrokové výdaje, které by zatížily státní rozpočet v dalších letech, ale naopak byly generovány dodatečné příjmy státního rozpočtu. Vysoký zájem o tento dluhopis byl pak potvrzen i na začátku dubna, kdy Ministerstvo prodalo v aukci státní dluhopisy v celkové jmenovité 100 mil. EUR, když poptávka byla více než pětinásobná. Ministerstvo tak již prodalo eurodluhopisy v celkové jmenovité hodnotě 450 mil. EUR při průměrném výnosu -0,06 % p. a.

Dokument ke stažení:

 

Doporučované

Nejčtenější