Novinky

MF očekává v letošním roce hospodářský růst o 2,4 %

Ing. Michal Žurovec
Ing. Michal Žurovec Vedoucí samostatného oddělení Tiskové a zahraniční protokol

Vydáno

  • Tisková zpráva
  • Makroekonomická predikce
  • Ministerstvo financí
  • Makroekonomické indikátory
  • Makroekonomika
  • Veřejný sektor
  • Hospodářský růst

Ministerstvo financí zveřejňuje dubnovou Makroekonomickou predikci České republiky. Dokument shrnuje vývoj makroekonomických veličin ve 4. čtvrtletí 2018, hlavní pozornost je však zaměřena na hospodářský vývoj v aktuálním a příštím roce.

Globální ekonomická expanze nadále pokračuje, ale s postupem času a s rozšiřujícími se riziky a nejistotami ztrácí na síle. Předpovědi ekonomického růstu se snižují pro téměř všechny největší světové ekonomiky, zejména pak pro země eurozóny.

Růst české ekonomiky ve 4. čtvrtletí 2018 mírně zrychlil a za celý rok 2018 se tak HDP zvýšil o 2,9 %. V důsledku zhoršeného vývoje ve vnějším prostředí nepatrně upravujeme predikci růstu HDP v roce 2019 z 2,5 % na 2,4 %. Pro rok 2020 pak odhad růstu ponecháváme beze změny na téže úrovni 2,4 %. V obou uvedených letech by měly být dominantní složkou výdaje domácností na spotřebu, jež odráží stále silnou mzdovou dynamiku při extrémně nízké míře nezaměstnanosti i razantní zvýšení starobních důchodů. Pozitivně, byť ve výrazně nižší míře než v roce 2018, by k růstu měly přispívat investice do fixního kapitálu. Soukromé investice stimuluje zvyšování hrubého provozního přebytku, mírně nadprůměrné využití výrobních kapacit ve zpracovatelském průmyslu a zejména nedostatek zaměstnanců motivující firmy i investicím zvyšujícím produktivitu práce. V případě veřejných rozpočtů počítáme s růstem investic financovaných jak z národních zdrojů, tak i spolufinancovaných fondy Evropské unie. S ohledem na výraznější zpomalení velkých evropských ekonomik bude pravděpodobně příspěvek zahraničního obchodu mírně záporný.

Od počátku roku 2017 se meziroční růst spotřebitelských cen povětšinou pohybuje v horní polovině tolerančního pásma inflačního cíle České národní banky. Zde by měl setrvat i po převážnou část roku 2019. Proinflační efekty růstu mezd a platů a kladné produkční mezery by měly působit i nadále, ale s postupně se snižující intenzitou. Průměrná míra inflace by tak mohla zpomalit z 2,3 % v roce 2019 na 1,6 % v roce následujícím.

Vývoj na trhu práce naráží na své limity a nedostatek zaměstnanců představuje primární bariéru pro další extenzivní růst produkce. Očekáváme, že s ohledem na silně omezený prostor pro další pokles míra nezaměstnanosti v letech 2019 a 2020 setrvá na úrovni 2,2 %.

V případě běžného účtu platební bilance se postupně snižuje kladné saldo bilance zboží v důsledku vyšší tuzemské poptávky po dovozech ovlivněné růstem spotřeby i investic. K tomuto faktoru se přidává i vliv nejistot ve světovém obchodě. Ostatní složky běžného účtu by měly stagnovat či se zlepšovat jen nepatrně a běžný účet by měl i nadále zůstat v mírném přebytku.

Dynamický růst české ekonomiky se kladně promítá i do hospodaření sektoru vládních institucí, které v roce 2018 dosáhlo přebytku ve výši 0,9 % HDP, ve strukturálním vyjádření 0,4 % HDP. Meziroční změnu hospodaření významnou měrou určovaly výdaje, které svou více než 10% dynamikou předčily o 2 p. b. růst příjmů. Přebytek hospodaření se odráží i ve výši celkového zadlužení, které meziročně pokleslo o 2 p. b. na 32,7 % HDP. Predikce počítá s přebytkem hospodaření i v roce 2019, a to ve výši 0,3 % HDP, a dalším poklesem relativní výše dluhu až na úroveň 31,5 % HDP.

Makroekonomická predikce je zatížena množstvím rizik, která v úhrnu považujeme za výrazně vychýlená směrem dolů. Hlavní vnější rizika představují tendence k nárůstu protekcionismu, průtahy a nejistota ohledně vystoupení Spojeného království z Evropské unie, výraznější zpomalení hospodářského růstu v Německu nebo Číně či možná eskalace problémů italského bankovního sektoru. Mezi vnitřní rizika pak patří zejména přehřívání na domácích trzích práce a nemovitostí nebo očekávané zásadní strukturální změny v automobilovém průmyslu související s přijatými emisními normami.

Přehled hlavních ukazatelů
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2018 2019 2020
Aktuální predikce Minulá predikce
Hrubý domácí produkt mld. Kč, b.c. 4 314 4 596 4 768 5 047 5 304 5 595 5 839 5 313 5 590 5 823
Hrubý domácí produkt růst v %, s.c. 2,7 5,3 2,5 4,4 2,9 2,4 2,4 2,8 2,5 2,4
Spotřeba domácností růst v %, s.c. 1,8 3,7 3,6 4,3 3,2 2,9 2,8 3,5 3,3 3,0
Spotřeba vládních institucí růst v %, s.c. 1,1 1,9 2,7 1,3 3,7 2,2 1,9 3,8 2,1 1,9
Tvorba hrubého fixního kapitálu růst v %, s.c. 3,9 10,2 -3,1 3,7 10,5 3,1 2,7 8,8 3,1 2,7
Příspěvek čistých vývozů k růstu HDP p.b., s.c. -0,5 -0,2 1,4 1,1 -0,7 -0,3 0,0 -0,6 -0,3 -0,1
Příspěvek změny zásob k růstu HDP p.b., s.c. 1,1 0,8 -0,4 0,1 -1,2 0,0 0,0 -1,1 0,0 0,0
Deflátor HDP růst v % 2,5 1,2 1,3 1,4 2,1 3,0 1,9 2,4 2,6 1,7
Průměrná míra inflace % 0,4 0,3 0,7 2,5 2,1 2,3 1,6 2,1 2,1 1,6
Zaměstnanost (VŠPS) růst v % 0,8 1,4 1,9 1,6 1,4 0,4 0,2 1,3 0,3 0,2
Míra nezaměstnanosti (VŠPS) průměr v % 6,1 5,1 4,0 2,9 2,2 2,2 2,2 2,3 2,2 2,2
Objem mezd a platů (dom. koncept) růst v %, b.c. 3,6 4,8 5,7 8,3 9,3 7,5 5,9 9,6 7,7 6,3
Saldo běžného účtu % HDP 0,2 0,2 1,6 1,7 0,3 0,2 0,3 0,3 0,3 0,2
Saldo vládního sektoru % HDP -2,1 -0,6 0,7 1,6 0,9 0,3 . 1,6 1,0 .
Předpoklady:
Měnový kurz CZK/EUR   27,5 27,3 27,0 26,3 25,6 25,5 25,1 25,6 25,5 25,1
Dlouhodobé úrokové sazby % p.a. 1,4 0,6 0,4 1,0 2,0 2,2 2,4 2,0 2,7 3,0
Ropa Brent USD/barel 99 52 44 54 71 66 65 71 56 57
HDP eurozóny růst v %, s.c. 1,4 2,1 2,0 2,4 1,8 1,0 1,4 1,9 1,4 1,5

 Zdroj: ČNB, ČSÚ, Eurostat, U. S. Energy Information Administration. Predikce a výpočty Ministerstvo financí České republiky.

Dokument ke stažení:

 

Doporučované

Nejčtenější