Novinky

Česko v loňském roce získalo 145 milionů korun ze zahraničních pohledávek

Ing. Michal Žurovec
Ing. Michal Žurovec Vedoucí samostatného oddělení Tiskové a zahraniční protokol

Vydáno

  • Ministerstvo financí
  • Tisková zpráva
  • Veřejný sektor
  • Zahraniční sektor
  • Zahraniční pohledávky
  • Finanční pohledávky

V loňském roce se podařilo vymoci 144,6 milionů korun ze zahraničních pohledávek. Také díky dohodě o postupném splácení iráckého dluhu. České republice dluží 16 zemí celkem 20,5 miliard korun. Téměř se všemi Ministerstvo financí intenzivně jedná o vypořádání dluhu. V současnosti se slibně vyvíjí zejména jednání s Běloruskem, Černou Horou a Íránem. Od roku 2014 Česká republika inkasovala pohledávky v celkové výši 848,7 milionů korun.

Největší část těchto příjmů v loňském roce tvořila splátka Iráku ve výši 142 milionů korun. Zbytek představovala část splátky původně indického dluhu ve výši 2,6 milionů korun.

„Ministerstvo financí věnuje dobývání zahraničních pohledávek mimořádnou pozornost. Tam, kde nechybí ochota druhé strany, intenzivně jednáme. V ostatních případech se snažíme jednání navázat. Obecně vymáhání nejčastěji komplikuje skutečnost, že země, které nám dluží, buď jednání odmítají, nebo se odvolávají na nedostatek finančních prostředků. Přesto se nám od roku 2014 daří každoročně inkasovat částky v řádech stovek miliónů korun. Aktuálně se řešení rýsuje zejména u našich pohledávek za Běloruskem, Černou Horou a Íránem,“ komentuje ministryně financí Alena Schillerová.

Pozitivně se vyvíjí také rok 2019. Od ledna Česká republika obdržela z pohledávek již 73 milionů korun a dále očekáváme také jednorázovou splátku od Srbska ve výši cca 220 milionů korun a to na základě dohody z prosince loňského roku. Pohledávka za Srbskem vznikla na počátku 90. let jako konečné saldo účtu vzájemného obchodování mezi Českou a Slovenskou Federativní Republikou a Socialistickou federativní republikou Jugoslávie.

„Pokrok v této oblasti náš těší také proto, že odstraňuje historickou zátěž a zlepšuje vzájemné vztahy, což napomáhá i obchodní výměně mezi zeměmi,“ dodává ministryně Schillerová.

K možným posunům v roce 2019 by mohlo dojít i u dalších pohledávek, např. u pohledávek za Ukrajinou a Kubou či v případě dalších nástupnických zemí bývalé Jugoslávie.

  jistina v tis. Kč úroky v tis. Kč celkem v tis. Kč
Přehled stavu zahraničních pohledávek k 31.12.2018
Civilní úvěry:     7 693 894
Kuba 671 987 660 944 1 332 931
Srbsko 330 736 405 151 735 887
Ostatní rep. býv. Jugoslávie 593 997 ne 593 997
Súdán 569 748 2 502 896 3 072 644
Irák 932 402 ne 932 402
Írán 538 665 ne 538 665
MF SR 4 224 ne 4 224
Čína[1] 245 905 ne 245 905
KLDR 197 015 ne 197 015
Bělorusko 40 223 ne 40 223
Speciální úvěry:     7 637 364
Kuba, Libye     7 637 364
Údaje o speciálních pohledávkách podléhají režimu utajení dle zákona č.412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti
Ostatní pohledávky:     4 566 268
Kazachstán (ČPP Transgas, s.p.) 2 885 777 ne 2 885 777
Ukrajina (ČPP Transgas, s.p.) 1 680 491 ne 1 680 491
Deblokátoři a ostatní subjekty:     555 689
Rusko - deblokátor EMÚ 123 563 ne 123 563
Rusko – Krivoj Rog 146 425 124 921 271 346
Indie - Lanatex 51 071 29 565 80 636
Čína – české společnosti 46 022 ne 46 022
Peru – pohl. Murárik, Ponocný 29 039 ne 29 039
Slovinské podniky 5 083 ne 5 083
Pohledávky vedené v rozvaze k 31.12.2018 celkem:     20 453 215
Inkaso z pohledávek v roce 2018:     144 590

1) Pohledávky ČR vůči Číně činí 524 052 tis. Kč, závazky ČR vůči Číně činí 278 147 tis. Kč

 

Nejčtenější