Novinky

Vítězství v další solární arbitráži

Ing. Michal Žurovec
Ing. Michal Žurovec Vedoucí oddělení Vnější vztahy a komunikace

Vydáno

  • Tisková zpráva
  • Ministerstvo financí
  • Zahraniční sektor
  • Veřejný sektor
  • Mezinárodní arbitráž
  • Mezinárodní arbitrážní tribunál
  • Investiční arbitráž
  • Česká republika

Ministerstvo financí dne 2.5.2018 vyhrálo mezinárodní arbitrážní spor s majiteli solárních elektráren v řízení Antaris GmbH a Dr. Michael Göde proti České republice. Žalobci požadovali po České republice 310 milionů Kč (14,5 milionu USD) jako náhradu za údajné porušení česko-německé dohody o podpoře a vzájemné ochraně investic a Dohody k Energetické chartě. Mezinárodní arbitrážní tribunál zamítl veškeré nároky vznesené proti České republice a nařídil žalobcům zaplatit Ministerstvu financí 42,5 milionu Kč (2 miliony USD) jako náhradu za právní zastoupení a náklady řízení.

Jedná se už o druhé vítězství České republiky v arbitrážích zahájených majiteli solárních elektráren. První vítězství zaznamenalo Ministerstvo financí dne 11.10.2017 v řízení zahájeném německými investory Giselou, Jürgenem a Stefanem Wirtgenovými a společností JSW Solar, kdy mezinárodní arbitrážní tribunál také zamítl veškeré nároky vznesené proti České republice v souvislosti se solárním odvodem dopadajícím na určité solární elektrárny uvedené do provozu během solární bubliny v letech 2009-2010 (a v souvislosti se změnami v oblasti daně z příjmů). Další řízení týkající se stejných opatření nadále probíhají.

„Jsem hrdá na právní tým Ministerstva financí, který vynikajícím způsobem hájí zájmy České republiky v mezinárodních arbitrážních sporech. Věřím, že i díky dosud získaným zkušenostem dovedeme do úspěšného konce i zbývající solární arbitráže,“ pochválila ministryně financí Alena Schillerová dosavadní výsledky právního týmu pod vedením Marie Talašové, který od svého vzniku v lednu 2015 již úspěšně ukončil šest arbitrážních sporů při celkově zažalované částce 3,65 mld. Kč. Ve všech bylo rozhodnuto ve prospěch České republiky.

Nejčtenější