Novinky

V roce 2017 dosáhla ČR rekordního přebytku hospodaření sektoru vládních institucí ve výši 80,6 mld. Kč

Ing. Michal Žurovec
Ing. Michal Žurovec Vedoucí oddělení Vnější vztahy a komunikace

Vydáno

  • Tisková zpráva
  • Hospodaření vládního sektoru
  • Vládní instituce
  • Veřejný sektor
  • Vládní sektor

Saldo sektoru vládních institucí skončilo v roce 2017 v souladu s očekáváním MF ČR, a to rekordním přebytkem ve výši 80,6 mld. Kč (1,6 % HDP). Dluh sektoru vládních institucí poklesl na 1 749,1 mld. Kč (34,6 % HDP). Na přebytku se tentokrát podílely všechny subsektory. Vyplývá to z údajů, které dnes na svých webových stránkách zveřejnil Český statistický úřad.

Zlepšení hospodaření bylo ovlivněno především příjmovou stranou rozpočtů, která meziročně vzrostla o 6,5 %. Daňové příjmy včetně příspěvků na sociální a zdravotní pojištění meziročně vzrostly o 7,7 %, což v absolutním vyjádření představuje nárůst o téměř 128 mld. Kč (2,5 % HDP).

Daň z přidané hodnoty předčila 9,5% dynamikou nárůst nominální spotřeby domácností ve výši 6,5 %. Kromě ekonomického růstu se v tomto vývoji promítla i opatření v boji proti daňovým únikům. Značné tempo vykázala také daň z příjmů fyzických osob (11,4 %) a příspěvky na sociální a zdravotní pojištění, které i s platbou za státního pojištěnce vzrostly o 8,0 %. V dynamice těchto příjmových daní se projevil jak nárůst průměrné mzdy tažený ekonomickou konjunkturou a zvýšením minimální včetně zaručené mzdy, tak rovněž růst zaměstnanosti. Daň z příjmů právnických osob s výnosem vyšším o 4,3 % odrážela rychlý růst ekonomiky i dopady zavedení elektronické evidence tržeb. Spotřební daně meziročně rostly tempem převyšujícím 3 %, zásluhou zejména 7,2% navýšení výnosu daně z tabákových výrobků.

Celkové výdaje meziročně vzrostly o 4,2 %. Rekordního růstu přes 10 % dosáhly náhrady zaměstnancům, jelikož se zvyšovaly nejenom platy ve státní správě, ale i ve školství a zdravotnictví. Výdaje na sociální dávky se zvýšily o 2,8 %, z toho zhruba o 16 mld. Kč dávky důchodového pojištění. Nárůst investičních výdajů o 8,6 % byl ze 70 % tvořen investicemi financovanými z národních zdrojů, investice spolufinancované fondy Evropské unie meziročně vzrostly o cca 15 %. Naproti tomu běžné výdaje na zboží a služby rostly jen velmi mírně (1,3 %). K dalšímu výraznému poklesu došlo u úrokových nákladů, a to o téměř 14 %.

Pro rok 2018 odhaduje MF ČR přebytek ve výši 1,5 % HDP a pokles dluhu sektoru vládních institucí až na 33,0 % HDP. Na příjmové straně očekáváme další růst daňových příjmů o 6,1 %, tažený hlavně daněmi z práce. Na výdajích by měly růst náhrady zaměstnancům o 7,5 %, sociální dávky o 5,9 % a investiční výdaje o 14,9 %.

Saldo a dluh sektoru vládních institucí (v % HDP)
  2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Sektor vládních institucí -2,7 -3,9 -1,2 -2,1 -0,6 0,7 1,6 1,5
Ústřední vládní instituce -2,3 -3,7 -1,6 -2,2 -1,2 -0,4 0,6 0,3
Místní vládní instituce -0,3 -0,1 0,3 0,2 0,6 1,0 0,8 0,9
Fondy sociálního zabezpečení -0,2 -0,2 0 -0,1 0 0,1 0,2 0,3
Dluh sektoru vládních institucí 39,8 44,5 44,9 42,2 40,0 36,8 34,6 33,0

Zdroj: Rok 2011–2017 ČSÚ, rok 2018 MF ČR. Výpočty MF ČR.

Nejčtenější