Novinky

ÚZSVM převzal za dva roky od státních institucí již 3 016 nepotřebných státních nemovitostí

oddělení 7401 - Komunikace s médii a protokol
oddělení 7401 - Komunikace s médii a protokol

Vydáno

  • Tisková zpráva
  • Veřejný sektor
  • Majetek ČR
  • Hospodaření resortu
  • Hospodaření s majetkem státu
  • Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových

Společná tisková zpráva Ministerstva financí a Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových.

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) převzal do konce března 2018 od státních institucí celkem 3 016 nemovitostí v hodnotě 1,24 miliardy korun. Koncentraci nepotřebných státních nemovitostí na ÚZSVM uzákonila novela zákona o majetku státu účinná od března 2016.

„Koncentrace nepotřebných nemovitostí u jednoho subjektu je pozitivním trendem běžným ve většině vyspělých zemí Evropy. Státní instituce by ale měly postupovat rychleji a předávat ÚZSVM své nepotřebné nemovitosti v daleko větší míře,“ uvedla ministryně financí Alena Schillerová.

„S nemovitostmi můžeme z jednoho místa hospodařit výrazně efektivněji, například pro ně najít nové smysluplné využití a zabránit jejich chátrání. Je to cesta, která vede nejen k úsporám, dodatečným příjmům, ale i jednotnému a transparentnímu prodeji a správě státního majetku. Současně i výrazně omezí korupční potenciál a ušetří čas našich občanů“ řekla generální ředitelka ÚZSVM Kateřina Arajmu. „Pokud dnes mají lidé zájem o koupi státního majetku, musí prohledávat stovky internetových stránek různých státních institucí, což je nepřehledné a časově náročné. Pokud soustředíme nemovitosti pod jeden subjekt, můžeme je z jednoho místa inzerovat i prodávat. Lidé tak nebudou muset sledovat i několik set internetových stránek jednotlivých státních institucí, ale jen jednu - naši doménu www.nabidkamajetku.cz,“ dodala Kateřina Arajmu.

Do konce března roku 2018 ÚZSVM převzal od státních institucí celkem 3 016 nepotřebných nemovitostí v účetní hodnotě 1,24 miliardy korun. Nejvíce nepotřebných nemovitostí získal ÚZSVM od Ředitelství silnic a dálnic ČR (692), Ministerstva zemědělství (549), Agentury ochrany přírody krajiny České republiky (297) a Institutu klinické a experimentální medicíny (199). Celkově se jednalo o 401 budov, 2 603 pozemků, devět věcných práv, dva nebytové prostory a pěstitelský celek. Nejvíce z předaných nemovitostí (17,2 %) se nachází v působnosti ÚP Plzeň a přes 16 % převáděných nemovitostí je v působnosti ÚP Hradec Králové.

Z celkového počtu nemovitostí bylo již 228 bezúplatně převedeno, např. obcím nebo jiným státním institucím, které nemovitosti využijí ke své činnosti, a 38 nemovitostí bylo prodáno.

Další nemovitosti přebral ÚZSVM na základě § 19a zákona o majetku státu, tedy potřebné nemovitosti, u nichž bude ÚZSVM vykonávat správu. Jednalo se o devět nemovitostí (tři budovy a šest pozemků) v hodnotě 30,8 milionu korun. ÚZSVM převzal areál bývalé věznice od Okresního soudu v Uherském Hradišti. Dále od Generálního finančního ředitelství ÚZSVM převzal budovu bývalého Finančního úřadu v Blatné, kde následně přemístil Úřad práce z nájmu, a další nemovitosti převzal od Státního fondu kinematografie.

Inventura státních nemovitostí iniciovaná ÚZSVM odhalila 23 319 nepotřebných státních nemovitostí, z nichž by mělo být na ÚZSVM převedeno 16 700 - podrobnosti naleznete zde.

Příklady převzatých nepotřebných nemovitostí:

 

Ing. Michal Žurovec
Vedoucí oddělení Vnější vztahy a komunikace
Ministerstvo financí

Ing. Radek Ležatka
Vedoucí samostatného oddělení Komunikace
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových

Nejčtenější