Novinky

Ministryně financí se účastní summitu V4 v Tatrách

Ing. Michal Žurovec
Ing. Michal Žurovec Vedoucí oddělení Tiskové a zahraniční protokol

Vydáno

  • Ministerstvo financí
  • Tisková zpráva
  • Veřejný sektor
  • Zahraniční sektor
  • Soukromý sektor
  • Mezinárodní spolupráce
  • Boj proti podvodům
  • Boj proti daňovým únikům
  • Rozpočet EU

Ministryně financí Alena Schillerová se v pátek 5. října 2018 účastní summitu V4 ve Vysokých Tatrách, který je pořádán v rámci Tatra Summitu 2018. Summit se koná v rozšířeném formátu a účastni jsou tak i ministři financí Německa a Francie.

Po pracovním obědě ministrů financí V4 a zástupců Evropské investiční banky na téma investičních priorit v regionu V4 podepsali zástupci zemí Visegradské čtyřky společnou Deklaraci V4 k vlastním zdrojům, která je reakcí na návrh nového víceletého finančního rámce EU.

„Rozpočet EU je klíčový investiční nástroj EU sloužící k podpoře našich společných cílů a politik, a proto musí být vybaven odpovídajícími zdroji. Jejich jádrem by měly zůstat příspěvky členských států založené na hrubém národním důchodu, který považuje Česká republika dlouhodobě za nejvhodnější kritérium. Tradiční vlastní zdroje, jako je například výběr DPH, by měl být výrazně zjednodušen, či úplně zrušen. Případné nové zdroje musí být jednoduché, spravedlivé a financování jejich pomocí udržitelné, tak aby byla zachována daňová suverenita členských států a finanční zátěž nadměrně nezatěžovala ekonomicky slabší členské země,“ uvedla ministryně financí Alena Schillerová po podpisu Deklarace.

Alena Schillerová také spolu s ministrem financí Slovenské republiky, Peterem Kažimírem, podepsala meziresortní dohodu o automatické výměně informací v oblasti DPH.

Hlavním cílem Dohody je posílit boj proti daňovým podvodům a rozšířit vzájemnou výměnu informací ze souhrnných hlášení, sloužících jako jeden ze základních podkladů pro správu DPH v rámci EU. Na základě Dohody si příslušné orgány (Generální finanční ředitelství ČR a Finanční ředitelství SR) budou vyměňovat informace ze souhrnných hlášení a související informace.

„Jsem velmi potěšena, že se dohodu, která vzniká již od minulého roku a na jejímž podpisu jsme se minulý měsíc na společném jednání vlád České a Slovenské republiky s panem Kažimírem domluvili, podařilo finalizovat a nyní podepsat. Očekávám, že důsledkem této dohody bude efektivnější odhalování daňových podvodů, což se promítne do lepšího výběru DPH,“ uvedla po podpisu Dohody ministryně Alena Schillerová s tím, že Česká republika bude o podobně těsnou spolupráci usilovat i s dalšími zeměmi V4.

Program navazuje jednáním rozšířené V4, jehož tématy budou role uskupení V4 v Evropské unii a aktuální evropská témata, jako je víceletý finanční rámec, digitální zdanění nebo prohlubování Hospodářské měnové unie. V podvečerních hodinách je naplánováno setkání se zástupci soukromého sektoru.

Nejčtenější