Novinky

Ministerstvo financí má nového státního tajemníka

Ing. Michal Žurovec
Ing. Michal Žurovec Vedoucí oddělení Tiskové a zahraniční protokol

Vydáno

  • Ministerstvo financí
  • Tisková zpráva
  • Státní tajemník
  • Personalistika MF
  • Personální změna

Na základě výsledků výběrového řízení byl dnes novým státním tajemníkem Ministerstva financí jmenován Judr. Ing. Petr Bejček, který do úřadu nastoupí 15.10.2018. Petr Bejček přichází na Ministerstvo financí z Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky, kde působil jako ředitel samostatného odboru právně-personálního. Měl na starosti řízení Oddělení personálního a Oddělení právního a veřejných zakázek, přípravu správních rozhodnutí a ostatních aktů ve věcech státní služby, podílel se také na vedení této organizace a byl předsedou kárné komise. Předtím v téže organizaci zastával post vedoucího samostatného oddělení právního a veřejných zakázek a pracoval také jako právník oddělení právní podpory státní správy. Vysokoškolské vzdělání získal na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze a Fakultě životního prostředí ČZU. Hovoří německy a anglicky.

„Jsem ráda, že se podařilo post státního tajemníka tak rychle obsadit. Jsem si jista, že volba padla na správného kandidáta, který má bohaté zkušenosti z oblasti státní správy a výborně se orientuje v právně-personálních otázkách“, vyjádřila se ke jmenování nového státního tajemníka ministryně financí Alena Schillerová.

Nejčtenější