Novinky

MF odstraňuje obcházení Zásad odměňování manažerů ve firmách s podílem státu

Ing. Michal Žurovec
Ing. Michal Žurovec Vedoucí oddělení Tiskové a zahraniční protokol

Vydáno

 • Tisková zpráva
 • Ministerstvo financí
 • Veřejný sektor
 • Odměny manažerů
 • Hospodaření vládního sektoru
 • Hospodaření s majetkem státu

Vláda schválila nové znění Zásad odměňování manažerů ovládaných společností s majetkovou účastí státu. Ministerstvo financí jím reaguje na nedostatky při výkladu některých částí Zásad odměňování vedoucích zaměstnanců a členů orgánů ovládaných obchodních společností s majetkovou účastí státu, které v průběhu dosavadních zkušeností s plněním těchto zásad vyvstaly.

Předloha zachovává stávající omezení a pravidla, která se na odměňování těchto manažerů od aktualizace zásad v roce 2015 vztahují. Těmito omezeními jsou zejména zamezení výplat tzv. zlatých padáků, nebo určení limitu, podle kterého se celkový roční příjem manažera skládá ze základního měsíčního příjmu a variabilní složky příjmů ve výši minimálně 50 procent z maximálního celkového ročního příjmu. Ten je přitom závislý na stanovení a vyhodnocení jednotlivých kritérií pro výkon funkce.

„Navrhované změny by měly minimalizovat nežádoucí polemiky a nedorozumění ze strany některých manažerů o tom, jak Ministerstvo financí příslušná ustanovení myslí. Tato tvrzená nedorozumění vznikala zejména v oblasti odchodného, konkurenční doložek, nebo podmínek při opuštění zastávané manažerské pozice,“ vysvětluje ministryně financí Alena Schillerová. „To občas vedlo k dodatečnému právnímu vyjasňování. Ta by nyní měla odpadnout a s nimi pokusy o obcházení zásad,“ uvedla Alena Schillerová.

Za nejjednodušší a nejpřehlednější způsob změny považuje Ministerstvo financí zrušení původních Zásad a jejich nahrazení novým zněním. Upřesnění textace spočívá v následujících bodech:

 • přesnější určení kategorií osob (např. vedle člena představenstva, dozorčí rady či jednatele nově zavedení pojmu ředitel, vedoucí zaměstnanec v rámci dotčeného subjektu), jichž se Zásady týkají,
 • přiměřené vztažení Zásad i na vedoucí zaměstnance v pracovním poměru v rámci dotčeného subjektu,
 • přiměřené vztažení Zásad i na dceřiné společnosti,
 • určení, že základní roční příjem dané osoby, který není závislý na vyhodnocení jakýchkoliv kritérií, tvoří maximálně 50 % z celkového ročního příjmu,
 • úprava a upřesnění výše peněžního plnění odchodného nebo konkurenční doložky (přičemž je explicitně zmíněno, že jejich součet nesmí být vyšší než 6 průměrných měsíčních platů).

Na základě přijatých zásad jsou jednotlivé rezorty povinny každoročně informovat Ministerstvo financí a vládu o jejich plnění. V důsledku 8 let neměněného limitu celkového ročního příjmu, od jehož dosažení je tato reportovací povinnost uplatňována, bylo pravidelné vyhodnocování stále více znepřehledňováno. Proto se zároveň navrhuje změna výše celkového ročního příjmu u pozic, na které se Zásady vztahují, a to z částky 1,8 mil. Kč na 2,5 mil. Kč. Tzn. navrhuje se, aby byl zachován původní princip Zásad, a to je aplikace na vrcholné managementy významných společností s majetkovou účasti státu. Z uvedeného vyplývá, že materiál nenavrhuje nárůst platů.

Nejčtenější