Novinky

MF navrhuje změny v kontrolním hlášení, které uleví poplatníkům

Ing. Michal Žurovec
Ing. Michal Žurovec Vedoucí oddělení Tiskové a zahraniční protokol

Vydáno

  • Tisková zpráva
  • Veřejný sektor
  • Kontrolní hlášení
  • Ministerstvo financí
  • Finanční správa
  • Daně a cla

Ministerstvo financí vyslyšelo poptávku poplatníků a odborné veřejnosti a navrhuje v rámci daňového balíčku v souvislosti s institutem kontrolních hlášení opatření, která jdou vstříc daňovým subjektům. Tato opatření omezují správce daně v tom, že pokud nevydá platební výměr do 6 měsíců ode dne, ve kterém došlo k porušení povinnosti, povinnost podnikatele uhradit pokutu zanikne. Toto ustanovení se bude vztahovat také na povinnost platit pokutu vzniklou přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

Ministerstvo financí nepřipravuje žádné zavádění nových pokut souvisejících s kontrolním hlášením. Naopak, pokuty související s tímto institutem byly Finanční správou výrazně zmírněny, a to již v roce 2016 a následně úpravou metodického pokynu na počátku roku 2017. Ministerstvo financí vítá, že podnikatelé povinnosti spojené s tímto opatřením plní a nevznikají žádná nezamýšlená nedorozumění. Kontrolní hlášení je efektivní nástroj proti závažným daňovým podvodům, který funguje. Jednou ze základních povinností státu je však zajistit, aby žádné zákony nebyl úmyslně obcházeny. Jinak by postrádaly smysl.

Daňový balíček napravuje nedostatek v současné úpravě, který malá část plátců zneužívala k úmyslnému maření správy daní opakovaným chybným nebo neúplným vyplňováním kontrolních hlášení. Opakovaně (nebo vždy) podávali hlášení neúplné nebo téměř prázdné. Nejedná o žádnou novou pokutu, ale o technické zpřesnění stávající úpravy tak, aby bylo možné postihovat ty, kteří se podáváním neúplných nebo prázdných KH snaží zákon vědomě obcházet a znemožňovat analytické vyhodnocování tohoto důležitého opatření proti daňovým podvodům. Zdůrazňujeme, že sankce bude ukládána výhradně při závažném ztěžování a maření správy daní a v žádném případě necílí na standardní plátce.

Připomínáme, že ačkoli kritika tohoto opatření přichází ze strany jednoho z daňových poradců, v rámci vnitřního či vnějšího připomínkového řízení, jehož je Komora daňových poradců součástí, tato připomínka vznesena nebyla.

Nejčtenější