Novinky

Listopadová Makroekonomická predikce MF

Ing. Michal Žurovec
Ing. Michal Žurovec Vedoucí oddělení Tiskové a zahraniční protokol

Vydáno

  • Ministerstvo financí
  • Tisková zpráva
  • Makroekonomická predikce
  • Veřejný sektor
  • Hospodaření vládního sektoru

Ministerstvo financí zveřejňuje listopadovou Makroekonomickou predikci České republiky. Dokument shrnuje vývoj makroekonomických veličin ve 2. čtvrtletí, hlavní pozornost je však zaměřena na hospodářský vývoj v aktuálním roce a příštím roce.

Ekonomický výkon ČR ve 2. čtvrtletí 2017 výrazně zvolnil, když se reálný hrubý domácí produkt meziročně zvýšil jen o 2,7 %. V porovnání s předcházejícím čtvrtletím (očištěno o sezónní a kalendářní vlivy) hospodářský růst naopak nepatrně zrychlil na 0,7 %. Očekáváme, že ve zbývající části roku 2018 i v roce 2019 by měla dynamika růstu ekonomického výkonu setrvat zhruba na obdobné úrovni. V roce 2018 by měl být růst tažen investicemi, které budou stimulovány prostředky Evropských strukturálních a investičních fondů, potřebou soukromého sektoru inovovat technologické vybavení při nerovnováhách na trhu práce a snižující se relativní cenou kapitálu vůči ceně práce. V roce 2019 již převezme roli hlavního tahouna hospodářského růstu opět spotřeba domácností, která bude reflektovat silnou mzdovou dynamiku při extrémně nízké míře nezaměstnanosti i razantní zvýšení důchodů. Růst reálného HDP by mohl dosáhnout 3,0 % v roce 2018 a 2,9 % v roce 2019.

Průměrná míra inflace by s ohledem na dynamický růst mezd a platů, kladnou produkční mezeru a nárůst korunových cen ropy mohla i nadále setrvat mírně nad 2% inflačním cílem České národní banky. Pro roky 2018 a 2019 odhadujeme růst spotřebitelských cen ve výši 2,2 %, resp. 2,3 %.

Trh práce již dlouhodobě vykazuje symptomy přehřívání, míra nezaměstnanosti klesla ve 2. čtvrtletí na pouhé 2,2 %. Prostor pro další pokles nezaměstnanosti je již značně omezen, a proto očekáváme, že v letech 2018 a 2019 setrvá celoroční míra nezaměstnanosti na úrovni 2,3 %.

V případě běžného účtu platební bilance se postupně snižuje kladné saldo bilance zboží, současně však dochází k částečné kompenzaci prostřednictvím zlepšování bilance služeb. Předpokládáme, že přebytek běžného účtu platební bilance by v letech 2018 a 2019 mohl dosáhnout shodně 0,4 % HDP.

Růst české ekonomiky se promítá i do hospodaření sektoru vládních institucí, které by mělo v roce 2018 skončit přebytkem ve výši 1,6 % HDP. V roce 2019 očekáváme přebytek okolo 1 % HDP.

Rizika predikce považujeme za výrazně vychýlená směrem dolů. Mezi vnější negativní rizika patří především vystoupení Spojeného království z Evropské unie, tendence k nárůstu protekcionismu či problémy Itálie. Pokud jde o vnitřní rizika, česká ekonomika vykazuje v některých oblastech zřetelné znaky přehřátí, obzvláště pak na trhu práce a nemovitostí.

    2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2018 2019
Tabulka: Hlavní makroekonomické indikátory
              Aktuální predikce Minulá predikce
Hrubý domácí produkt mld. Kč, b.c. 4 098 4 314 4 596 4 768 5 045 5 296 5 568 5 300 5 589
Hrubý domácí produkt růst v %, s.c. -0,5 2,7 5,3 2,5 4,3 3,0 2,9 3,2 3,1
Spotřeba domácností růst v %, s.c. 0,5 1,8 3,7 3,6 4,3 3,6 3,6 4,3 3,9
Spotřeba vládních institucí růst v %, s.c. 2,5 1,1 1,9 2,7 1,3 2,5 2,1 2,1 2,0
Tvorba hrubého fixního kapitálu růst v %, s.c. -2,5 3,9 10,2 -3,1 3,3 7,8 3,2 7,5 3,2
Příspěvek čistých vývozů k růstu HDP p.b., s.c. 0,1 -0,5 -0,2 1,4 1,1 -0,4 0,0 -0,7 0,1
Příspěvek změny zásob k růstu HDP p.b., s.c. -0,7 1,1 0,8 -0,4 0,1 -0,8 0,0 -0,4 0,0
Deflátor HDP růst v % 1,4 2,5 1,2 1,3 1,5 1,9 2,2 1,8 2,3
Průměrná míra inflace % 1,4 0,4 0,3 0,7 2,5 2,2 2,3 2,2 2,3
Zaměstnanost (VŠPS) růst v % 1,0 0,8 1,4 1,9 1,6 1,3 0,2 1,3 0,2
Míra nezaměstnanosti (VŠPS) průměr v % 7,0 6,1 5,1 4,0 2,9 2,3 2,3 2,3 2,3
Objem mezd a platů (dom. koncept) růst v %, b.c. 0,5 3,6 4,8 5,7 8,2 9,5 8,4 9,3 8,3
Saldo běžného účtu % HDP -0,5 0,2 0,2 1,6 1,1 0,4 0,4 -0,3 -0,2
Saldo vládního sektoru % HDP -1,2 -2,1 -0,6 0,7 1,5 1,6 1,0 1,6 .
Předpoklady:                    
Směnný kurz CZK/EUR   26,0 27,5 27,3 27,0 26,3 25,5 24,9 25,6 25,2
Dlouhodobé úrokové sazby % p.a. 2,2 1,4 0,6 0,4 1,0 2,1 2,6 2,1 2,5
Ropa Brent USD/barel 109 99 52 44 54 74 77 73 72
HDP eurozóny růst v %, s.c. -0,2 1,4 2,1 1,9 2,4 2,0 1,7 2,1 1,8

Zdroj: ČNB, ČSÚ, Eurostat, U. S. Energy Information Administration. Predikce a výpočty Ministerstvo financí České republiky.

Dokument ke stažení 

 

Nejčtenější