Novinky

Informace o jedenáctém slosování Účtenkovky

Ing. Michal Žurovec
Ing. Michal Žurovec Vedoucí oddělení Tiskové a zahraniční protokol

Vydáno

  • Veřejný sektor
  • Soukromý sektor
  • Ministerstvo financí
  • Účtenková loterie
  • Elektronická evidence tržeb
  • Daně a cla
  • Daň

Do jedenáctého kola Účtenkovky zaregistrovalo 357 045 soutěžících celkem 15 680 396 účtenek, z nichž do slosování bylo zařazeno 13 782 147.

Následující tabulka ukazuje data jedenáctého slosování a porovnává je s předchozím slosováním.

  červenec srpen
souhrnné statistiky
Počet aktivních hráčů (*hráč, jehož alespoň 1 účtenka byla zařazena do slosování, tj. řádně ověřena) 361 837 357 045
Počet všech zaregistrovaných účtenek 15 064 315 15 680 396
Počet účtenek ve slosování 13 218 011 13 782 147
Průměrný počet zaregistrovaných účtenek za jeden den 350 333 364 660
Průměrný počet účtenek ve slosování za jeden den 307 396 320 515
Nejvyšší počet účtenek zařazených jedním hráčem 3 848 4 519
Prům. počet účtenek na osobu (počet všech účt.reg. /akt. hr.) 41,63 43,92

Zájem o Účtenkovku projevili opět hráči všech věkových kategorií, kteří splnili podmínky herního plánu (lidé ve věku 18+). V tomto kole se do Účtenkovky nově zaregistrovalo 9 383 hráčů. Následující tabulka zachycuje věkové rozložení nových soutěžících.

Věkové rozložení Procentní vyjádření
NOVÍ HRÁČI DLE VĚKOVÝCH SKUPIN - SRPEN
18-30 29,54%
30-50 46,67%
50-70 20,21%
70+ 3,57%

 

Graf - Počet nově registrovaných hráčů - srpen
Počet hráčů - srpen ()
18-30 30-50 50-70 70+
Počet hráčů 2763 4393 1891 335

V jedenáctém slosování častěji soutěžící registrovali účtenky prostřednictvím webového formuláře (78 %). Z nově registrovaných hráčů si téměř 63 % založilo hráčský účet, který usnadňuje registraci účtenek do slosování a přehledně informuje o stavu účtenek a výhrách.

Základní registrace 37,37%
Hráčský účet 62,63%
Webový formulář 12 196 083
Mobilní aplikace 3 484 313

 

Nejčtenější