Novinky

ČR zvítězila v arbitráži o více než 550 mil. korun se společností A11Y LTD

Ing. Michal Žurovec
Ing. Michal Žurovec Vedoucí oddělení Tiskové a zahraniční protokol

Vydáno

  • Tisková zpráva
  • Ministerstvo financí
  • Zahraniční sektor
  • Investiční arbitráž
  • Mezinárodní arbitráž
  • Mezinárodní arbitrážní tribunál
  • Česká republika

Společnost v mezinárodní investiční arbitráži tvrdila, že pracovníci krajských poboček Úřadu práce ČR neoprávněně poskytovali informace o produktech společnosti konkurenčním subjektům, čímž poškodili její podnikání v České republice a znehodnotili tak její know-how. Společnost svá tvrzení dále opírala o, dle jejího vyjádření, škodlivé televizní vystoupení mluvčí Generálního ředitelství Úřadu práce ČR. Výtky společnosti směřovaly i vůči komunikaci krajských poboček Úřadu práce se zákazníky společnosti.

Rozhodčí tribunál, kterému předsedal kanadský rozhodce L. Yves Fortier, konečným nálezem ze dne 29. června 2018 žalobu společnosti A11Y LTD. zamítl a zároveň žalobci uložil povinnost zaplatit České republice v přepočtu přes 8 000 000 Kč jako náhradu nákladů za vedení arbitráže. Tribunál přitom konstatoval, že žaloba je neúspěšná v celém svém rozsahu, neboť žalobce neustál důkazní břemeno k prokázání svých tvrzení o porušení mezinárodního práva.

Českou republiku v arbitráži zastupoval interní tým Ministerstva financí ve spolupráci s advokátem Alfredem Siwym z advokátní kanceláře zeiler.partners.

Doporučované

Nejčtenější