Novinky

Zástupci Ministerstva financí se zúčastnili odborného semináře k zajišťovacím příkazům

Ing. Michal Žurovec
Ing. Michal Žurovec Vedoucí oddělení Vnější vztahy a komunikace

Vydáno

  • Tisková zpráva
  • Finanční správa
  • Daň
  • Daně a cla
  • Ministerstvo financí
  • Seminář
  • Veřejný sektor

Náměstkyně pro daně a cla Ministerstva financí Alena Schillerová a generální ředitel Generálního finančního ředitelství Martin Janeček se dnes na půdě Nejvyššího správního soudu zúčastnili kulatého stolu k zajišťovacím příkazům.

Své poznatky k tomuto institutu zde prezentovali také zástupci nejdůležitějších zainteresovaných skupin, jako je Komora daňových poradců, Ministerstvo financí, Finanční správa, Nejvyšší správní soud, podnikatelské svazy a další instituce.

Zástupci Ministerstva financí přivítali tuto diskuzní platformu a zejména možnost věcné diskuze nad agendou zajišťovacích příkazů, které patří do českého právního řádu již od roku 1927.

„Dnešní seriózní diskuze si velice vážíme, zejména s ohledem na úroveň, kam tato diskuze v posledních týdnech a měsících klesla v mediálním prostoru," uvedla náměstkyně Schillerová s tím, že věří, že se podaří ji navrátit do standardní úrovně argumentů a protiargumentů, práva a věcného obsahu.

Alena Schillerová na semináři představila některé návrhy na úpravu správní praxe a případné legislativní změny. Připomněla, že Finanční správa vydá 1. listopadu nový metodický pokyn, který bude zahrnovat jak poznatky z hluboké analýzy dosavadní praxe provedené Finanční správou a z dohlídky provedené Ministerstvem financí, tak reflexi dosavadní soudní judikatury.

V organizační oblasti Finanční správa zavede nástroje, jako je například celostátní parametrická evidence zajišťovacích příkazů či přehled dostupné judikatury, které zrychlí a zlepší výměnu informací napříč Finanční správou. Náměstkyně Schillerová také účastníky ujistila, že Finanční správa bude i nadále k zajištění částky stanovené v zajišťovacím příkaze namísto exekuce využívat v maximální možné míře takových prostředků, jakými jsou zástavní právo, ručení a bankovní záruky.

„Těší mě, že věcné diskuzi byla podrobena také možnost vytvoření mechanismu obdobného předběžnému opatření využívanému v insolvenci. Institut by spočíval v možnosti nahrazení zajišťovací exekuce řádně jmenovaným správcem s odbornými znalostmi, jehož schválení by po nezbytně nutnou dobu podléhaly všechny operace směřující ke zmenšení majetku příslušného daňového subjektu," řekla Alena Schillerová a dodala, že záměrem rozhodně není, aby se jednalo o pracovníka Finanční správy ani žádné jiné instituce z rezortu Ministerstva financí.

Generální ředitel Generálního finančního ředitelství Martin Janeček přivítal zájem o tento záměr a pozitivní ohlasy, který u přítomných diskutujících vyvolal. „Nepochybuji, že toto řešení může eliminovat rizika spojena s agendou zajišťovacích příkazů a řadu problémů, které jsme na dnešním setkání diskutovali,“ řekl Martin Janeček.

Diskuze nad záměry rezortu financí, Komory daňových poradců, soudců Nejvyššího správního soudu a dalších zainteresovaných stran bude pokračovat v rámci expertní skupiny, která bude v nejbližší době svolána Ministerstvem financí.

Doporučované

Nejčtenější