Novinky

Poslanci schválili zprůhlednění poskytování dotací ze státního rozpočtu

Ing. Michal Žurovec
Ing. Michal Žurovec Vedoucí oddělení Vnější vztahy a komunikace

Vydáno

  • Ministerstvo financí
  • Tisková zpráva
  • Veřejný sektor
  • Dotace
  • Hospodaření vládního sektoru

Poslanecká sněmovna dnes schválila novelu zákona o rozpočtových pravidlech, jednu z vládních priorit, kterou Ministerstvo financí reaguje mimo jiné na rozsudek Nejvyššího správního soudu. Ten se zabýval vztahem mezi správním řádem a rozpočtovými pravidly v návaznosti na poskytování dotací.

Vzhledem k tomu, že tento rozsudek a další aktuální judikatura nebyly v souladu s všeobecně rozšířenou aplikační praxí, přičemž judikovaný postup by za předpokladu nezměněné právní úpravy znamenal neúměrnou časovou náročnost dotačního procesu a značný nárůst související administrativní zátěže, zpracovalo Ministerstvo financí ve spolupráci s poskytovateli dotací a řídícími orgány novelu, která text zákona uvádí do souladu s aktuální judikaturou. Současně byla schválena také související novelizace zákona č. 248/2000 Sb. a zákona č. 130/2002 Sb.

„Vycházíme mimo jiné vstříc požadavkům poskytovatelů dotací, kteří jen v loňském roce rozdělili v rámci svých kompetencí více než 50 tisíc dotací za celkem takřka 200 miliard korun. Úprava tak přináší větší právní jistotu poskytovatelům a řídícím orgánům, ale také transparentnější proces z hlediska žadatelů o dotace a návratné finanční výpomocí ze státního rozpočtu, snižuje korupční potenciál a usnadňuje řídícím orgánům čerpání evropských prostředků oproti stavu s uplatněním správního řádu v celém jeho rozsahu,“ uvádí náměstek ministra financí pro Veřejné rozpočty Petr Pavelek.

Problematika použití správního řádu při poskytování dotací a návratných finančních výpomocí ze státního rozpočtu byla diskutována se všemi poskytovateli a dále pak s všeobecně uznávanými odborníky na správní řád. V navržené podobě byl pozitivně přijat také Kanceláří veřejného ochránce práv i sociálními partnery. Novela upravuje zjednodušený proces poskytování dotací a návratných finančních výpomocí ze státního rozpočtu. Žadatelům o dotaci návrh přináší transparentní pravidla, kterými se bude proces poskytování dotací a návratných finančních výpomocí řídit, a to od vyhlášení výzvy k podávání žádostí o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci až po doručení rozhodnutí o žádosti. Zaručena je i soudní ochranu žadatelů o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci ze státního rozpočtu. Na instituty obsažené ve správním řádu, které tato novela zvláště neupravuje, se bude aplikovat správní řád, pokud nebudou výslovně vyloučeny.

Nejčtenější