Novinky

Ministerstvo financí zveřejnilo zprávu Světové banky o kapitálovém trhu v ČR

Ing. Michal Žurovec
Ing. Michal Žurovec Vedoucí oddělení Vnější vztahy a komunikace

Vydáno

 • Tisková zpráva
 • Ministerstvo financí
 • Kapitálový trh
 • Soukromý sektor

Ministerstvo financí zveřejnilo dne 2. října 2017 na svých internetových stránkách zprávu Světové banky (přidružená organizace OSN) o kapitálovém trhu v ČR, která popisuje jeho současný stav kapitálového trhu v ČR a formuluje doporučení pro další rozvoj. Příprava zprávy byla financována Evropskou komisí v rámci přípravné fáze programu podpory strukturálních reforem. Zpráva je výsledkem výzkumu týmů expertů Světové banky, kteří analyzovali podmínky a specifika kapitálového trhu přímo v ČR, což společně se skutečností, že se Česká republika na financování této zprávy nijak nepodílela, garantuje nezávislost této analýzy. Ministerstvo financí hodlá uplatnit výstupy a doporučení z této zprávy ve strategickém dokumentu „Koncepci rozvoje kapitálového trhu v ČR“.

Významná jsou zejména doporučení, jejichž překlad byl rovněž uveřejněn. Doporučení pro další rozvoj kapitálového trhu v ČR jsou členěna do následujících tematických skupin:

 • Snížení regulatorní zátěže – Budování dohledových kapacit
 • Vytvoření obsahu
 • Zatraktivnění trhu pro emitenty
 • Zatraktivnění trhu pro investory
 • Podpoření vstupu malých a středních podniků na trh
 • Povzbuzení používání investičních fondů
 • Posílení sektoru penzijních fondů
 • Vybudování transparence finančního reportingu
 • Propojení trhu se sektorem faktoringových společností
 • Prohloubení obchodování s vládními dluhopisy

Ke zveřejněné zprávě je možno zaslat vyjádření do 31. října 2017.

Související informace:

Doporučované

Nejčtenější