Novinky

Výběr DPH se významně zlepšuje i v mezinárodním srovnání

Ing. Michal Žurovec
Ing. Michal Žurovec Vedoucí oddělení Vnější vztahy a komunikace

Vydáno

  • Tisková zpráva
  • Ministerstvo financí
  • Daň z přidané hodnoty
  • Veřejný sektor
  • Daň

Mezera ve výběru DPH, tzv. VAT GAP se v České republice podle nejnovější studie Evropské Komise rychle zmenšuje. Reálný pokles mezi roky 2013 a 2014 o 10 miliard, respektive z 19% na 16% z očekávaného výběru DPH, přiblížil Českou republiku k průměru Evropské unie, který byl v roce 2014 14%.

„Studie potvrzuje, že jsme se v boji s daňovými úniky vydali správným směrem,“ říká ministr financí Andrej Babiš. Skutečné zlepšení výběru DPH České republiky o tři procentní body je ještě významnější, protože řada členských států se meziročně zhoršila. Mezi středoevropskými státy v tomto parametru Česká republika vyniká - Polsko zaznamenalo ve stejném období mezeru ve výběru DPH 24 %, Maďarsko 18% a Slovensko dokonce 30%.

„Lepší výběr DPH je důsledkem zaváděných opatření proti podvodům,“ popisují ve studii situaci v České republice polští vědci z Centra pro sociální a ekonomický výzkum, kteří ji pro Evropskou komisi zpracovali. Vyzdvihují zejména zavedení registru nespolehlivých plátců a elektronizaci podání k DPH.

Po revizi národních účtů členských států dle metodiky ESA 2010 dosáhla celková mezera DPH v EU pro rok 2014 téměř 160 miliard eur, o jednu miliardu méně než v roce 2013, neklesla tak ani o jedno celé procento. Je tedy evidentní, že v systémových změnách, které povedou ke zlepšení situace, je třeba pokračovat. Česká republika proto dlouhodobě usiluje o plošné zavedení režimu přenesení daňové povinnosti na plnění nad 10 000 eur.

„Věříme, že toto opatření by naše výsledky posunulo do výrazně nadprůměrných hodnot a budeme i nadále usilovat o dočasnou výjimku na jeho zavedení. Doufáme, že Komise co nejdříve předloží legislativní návrh, který přislíbila v červnu, abychom mohli rychle začít jednat a bojovat ještě razantněji proti daňovým únikům a karuselovým podvodům,“ uzavírá Andrej Babiš.

 

Doporučované

Nejčtenější