Novinky

Senát schválil klíčovou regulaci hazardu

Ing. Michal Žurovec
Ing. Michal Žurovec Vedoucí oddělení Vnější vztahy a komunikace

Vydáno

 • Tisková zpráva
 • Soukromý sektor
 • Loterie a sázkové hry
 • Loterijní zákon
 • Veřejný sektor

Senát Parlamentu České republiky dnes schválil zákon o hazardních hrách, který spolu s návrhem zákona o dani z hazardních her a změnovým zákonem tvoří jeden funkční celek a představuje významný průlom v regulaci hazardu v České republice. „Jsem velice rád, že se nám podařilo připravit moderní úpravu tak rizikové oblasti společenských vztahů, jako jsou právě hazardní hry, což považuji za mimořádný a přelomový okamžik,“ hodnotí přijetí úpravy horní komorou Parlamentu ministr financí Andrej Babiš.

Schválené zákony nahrazují zcela nevyhovující a zastaralý zákon z roku 1990 a přináší komplexní úpravu provozování hazardních her, a to zejména v podobě důsledné ochrany sázejících a jejich okolí před patologickým hráčstvím, otevření českého trhu hazardních her pro provozovatele se sídlem v členském státě EU nebo EHP, zpřísnění státního dozoru, regulace nelegálních provozovatelů hazardních her na internetu a řádné zdanění hazardu. Při jejich tvorbě Ministerstvo financí vycházelo především ze zahraničních analýz, doporučení českých a zahraničních organizací i ze zkušeností vyspělých států Evropy. „Jsme první vláda po sametové revoluci, která našla odvahu připravit tyto revoluční a dlouho potřebné zákony a nahradit tak právní úpravu, která už před dvaceti pěti lety byla považována pouze za prozatímní," řekl Andrej Babiš.

Nová právní úprava v reakci na současný nepřípustně vysoký výskyt nelegálního hazardu významně posiluje postavení jednotlivých správních orgánů příslušných v oblasti hazardních her. "Prostřednictvím vznikajícího monitorovacího systému a řady dalších nově uzákoněných opatření dojde k razantnímu zvýšení vymahatelnosti práva v této oblasti,“ vysvětlil náměstek ministra financí Ondřej Závodský. Povolování hazardních her je nově koncipováno jako dvoustupňové, kdy Ministerstvo financí bude zajišťovat základní povolení ověřující způsobilost žadatele a splnění všech odborných a technologických požadavků, ale povolení k umístění herního prostoru bude ve výhradní pravomoci příslušné obce, na jejímž území má být hazardní hra provozována. „Přenesení části rozhodovací pravomoci v rámci veřejné správy blíž k občanům zaručuje efektivnější a optimálnější regulaci, neboť právě obce, na rozdíl od ústředního orgánu státní správy, znají nejlépe místní poměry, kterých se provoz hazardní hry může dotknout,“ doplnil Ondřej Závodský. Obce zároveň budou moci plošně vyloučit všechny druhy technických a živých her z celého jejich území.

Oproti vládou schválené podobě zákonů, byla tato právní úprava v průběhu projednávání v Poslanecké sněmovně upravena dvěma zásadními pozměňovacími návrhy. Zatímco původní návrh zákona o dani z hazardních her předpokládal tři sazby daně, a to 35 % pro technické hry, 30 % pro loterie, binga a živé hry a 25 % pro kursové sázky, totalizátorové hry, tomboly a turnaje malého rozsahu, v důsledku přijetí pozměňovacího návrhu poslanců Karla Fiedlera a Miloslavy Vostré došlo ke změně na dvě sazby, a to na 35 % pro technické hry a 23 % pro všechny ostatní. V důsledku této změny přijdou veřejné rozpočty přibližně o 450 milionů korun. Poslanci také odhlasovali pozměňovací návrh Vladislava Vilímce, který ruší navrhované omezení provozu hazardních her v blízkosti sportovních, kulturních zařízení a v prostorách vlakového nebo autobusového nádraží. Nově tak o vhodnosti či nevhodnosti umístění provozovny hazardních her, například v sousedství škol, školek, nemocnic či kostelů, budou rozhodovat obce v rámci obecně závazných vyhlášek.
Účinnost všech zákonů se navrhuje od 1. ledna 2017.

Přínosy nové právní úpravy:

 • Umožnění provozování hazardních her subjektům z ostatních členských států EU a EHP.
 • Možnost provozování hazardních her na internetu.
 • Nový systém povolovacího řízení, v rámci kterého je část pravomocí přenášena na obce.
 • Zavedení tzv. sebeomezujících opatření – možnost sázejícího stanovit si maximální výši sázky a prohry za zvolené časové období a dále maximální možnou dobu účasti na hře.
 • Vznikne rejstřík osob vyloučených z účasti na hazardních hrách – vyloučeny např. osoby pobírající dávky pomoci v hmotné nouzi, osoby v úpadku v rámci insolvenčního řízení.
 • Striktní rozlišení kasina a herny z důvodu zamezení obcházení zákona za současného stanovení podmínek pro jednotlivé druhy herních prostorů.
 • Zvýšení daňových sazeb na 35 % u technických a 23 % u ostatních her.
 • Rozšíření dozorových pravomocí - např. zabavení nelegálního automatu, vstup do provozovny.
 • Převedení dozorových pravomocí na nový dozorový orgán - Celní správu.
 • Opatření pro boj s nelegální internetovými provozovateli - blokace internetových stránek či plateb.
 • Zavedení nového informačního systému provozování hazardních her sloužící k lepší kontrole dané oblasti - zajištění efektivní státní správy, dozoru nad plněním zákonných povinností, ochrana účastníků hazardní hry a veřejného zájmu, kontrola finančních a herních dat, předcházení podvodům a praní špinavých peněz a provádění dalších analýz.

Nejčtenější