Novinky

Mezinárodní ratingové agentury očekávají další pokles zadlužení ČR

Ing. Michal Žurovec
Ing. Michal Žurovec Vedoucí oddělení Vnější vztahy a komunikace

Vydáno

  • Tisková zpráva
  • Veřejný sektor
  • Veřejné finance
  • Ratingová agentura
  • Rating
  • Zahraniční instituce

Mezinárodní ratingové agentury Moody´s a Fitch Ratings ve svých nejnovějších hodnoceních potvrdily výbornou kondici veřejných financí České republiky a shodují se na perspektivě dalšího poklesu jejího deficitu a zadlužení.

Potvrdily tím, že cíle, které si Ministerstvo financí pro následující roky stanovilo, se i z mezinárodního hlediska a hlediska očekávání finančních trhů těší mimořádně vysoké důvěryhodnosti.

Moody's potvrdila České republice rating A1 se stabilním výhledem, čímž potvrdila její výsostnou pozici v rámci regionu střední a východní Evropy. Mezi silnými stránkami oceňuje Moody's především rozpočtovou stabilitu a odolnost českých veřejných financí k případným externím šokům. Agentura zdůraznila pokles deficitu veřejných financí z 5,5 % HDP v roce 2009 na 0,6 % v roce 2015. Agentura dále poukázala především na příznivý vývoj strukturálního salda hospodaření vládního sektoru (saldo očištěné o hospodářské výkyvy), jehož vývoj v posledních čtyřech letech představuje jeden z nejlepších výsledků v rámci EU 28 a převyšuje všechny ostatní země se srovnatelným ratingovým hodnocením.

„Pro českou ekonomiku je jednoznačně dobrá zpráva, že naše finanční politika a realizovaná opatření se těší takto vysoké důvěře finančních trhů. Oproti roku 2013 díky tomu naše zadlužení kleslo o 23,2 mld. Kč a na úrokových výdajích jsme ušetřili 17,6 mld. Kč. Trvám na pokračování v nastoleném trendu a těší mě, že finanční trhy o tom nemají nejmenší pochybnost,“ uvedl ministr financí Andrej Babiš.

Moody’s očekává, že stejně dobrých fiskálních výsledků bude dosaženo i v letech 2016 a 2017. A to nejenom s ohledem na prognózovaný vývoj ekonomiky, ale i díky opatřením v boji s daňovými úniky, kde Moody´s explicitně zmiňuje elektronickou evidenci tržeb.

Příznivý vývoj veřejných financí a správné nastavení fiskální politiky podtrhuje i hodnocení, že české veřejné finance mají podle Moody´s kapacitu absorbovat externí šoky bez nezbytného tlaku na pokles důvěryhodnosti a tedy bez negativních dopadů do ekonomické a finanční kondice země. Omezování růstu vládních výdajů, opatrnostní řízení státního dluhu a klesající náklady na jeho financování vylučují také případná rizika nedostupné likvidity.

Výbornou pozici veřejných financí v České republice potvrzuje i agentura Fitch Ratings, která v letošním roce očekává další pokles deficitu, který bude podle agentury v regionu střední a východní Evropy, stejně jako v EU, v poměru k HDP jeden z nejnižších.

 

 

Nejčtenější