Novinky

Prestižní cena Otevřeno za transparentnost míří do rezortu financí

oddělení 7401 - Komunikace s médii a protokol
oddělení 7401 - Komunikace s médii a protokol

Vydáno

  • Veřejný sektor
  • Náměstek ministra financí pro hazard a majetek státu
  • Majetek ČR
  • Majetek
  • Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
  • Transparentnost

Tisková zpráva Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) dnes získal cenu za transparentnost od obecně prospěšné společnosti Otevřená společnost. Stalo se tak poprvé v historii. Ocenění obdržel za celou řadu zásadních opatření k razantnímu zvýšení transparentnosti a výraznému omezení korupce, které byly na ÚZSVM zavedeny za poslední rok. ÚZSVM získal nejvyšší počet hlasů ze všech 50 nominovaných institucí v kategorii Otevřeno.

„Ráda bych poděkovala všem, kteří se o udělení této ceny zasloužili, děkuji veřejnosti za zaslané hlasy a děkuji i zaměstnancům našeho úřadu za usilovnou práci. Pod mým vedením se z dříve uzavřeného a neznámého úřadu stává úřad otevřený a transparentní. Za razantní posílení veřejné kontroly a protikorupční opatření čelím výhrůžkám smrtí i nepravdivým pomluvám. O to víc si této ceny vážím. Je pro mne povzbuzením a motivací do další práce,“ uvedla generální ředitelka ÚZSVM Kateřina Arajmu.

ÚZSVM za poslední rok mimo jiné zveřejnil seznam všech nemovitostí ve své správě i nabídku majetku mezi státními institucemi. Umožnil veřejnosti účastnit se otevírání nabídek ve všech výběrových řízeních na prodej majetku i ve veřejných zakázkách. Na portále Otevřených dat Ministerstva financí ÚZSVM zveřejnil reporty z Centrálního registru administrativních budov. Veřejnost tak může zjistit a kontrolovat detailní údaje o rozmístění složek státu i vynakládaných prostředcích, například celkovou a volnou plochu jednotlivých objektů, průměrnou plochu kanceláří na jednoho zaměstnance, počet umístěných zaměstnanců, výdaje za provoz a údržbu nebo placené a inkasované nájemné.

Na úřadu již také není možné, aby nabídky na odkup majetku ležely i několik dnů „v šuplíku“. Ty nyní musejí být transparentně otevřeny v poslední den lhůty stanovené pro jejich doručení. Byl zaveden i nový způsob prodeje státního majetku, a to transparentní výběrové řízení s aukcí, které díky příhozům výrazně zvyšuje příjmy státního rozpočtu.

Po celé zemi ÚZSVM vyzývá státní instituce, aby se přestěhovaly z komerčního nájmu do státních budov, apeluje na snížení nájmů, výdajů na provoz a údržbu i užívané plochy. Podařilo se tím ušetřit meziročně 78 miliónů korun na nájemném a dalších 400 miliónů korun na provozu a údržbě administrativních budov. Vlastními silami ÚZSVM zpracoval Mapu majetku státu, díky níž výrazně snižuje množství bezprizorního majetku.

Kromě toho ÚZSVM tvrdým jednáním s dodavateli dosáhl slev v řádu desítek miliónů korun v mnoha oblastech výdajů úřadu, například v IT systémech. Byly zastaveny systémy, které se buď vůbec nevyužívaly, nebo byly duplicitní. Tyto systémy byly pro stát naprosto zbytečné a představovaly typickou ukázku plýtvání s veřejnými prostředky. Výsledkem je i trestní oznámení na porušení rozpočtové kázně v hodnotě přes 40 miliónů korun. Smlouvy se uzavíraly za minulého vedení a byly bez sankcí prakticky nevypověditelné, takže peníze daňových poplatníků mizely kdoví kde. Přesto se podařilo tento stav změnit a dosáhnout výrazných úspor, meziročně téměř 200 miliónů korun.

ÚZSVM šetří veřejné výdaje i při zastupování státu před soudy, kdy raketově roste podíl zastupování státu vlastními zaměstnanci na úkor externích kanceláří. Současně se přestaly vypisovat neodůvodněné i naddimenzované veřejné zakázky a všechny případy pochybení zaměstnanců se důsledně projednávají ve škodních komisích. Důsledkem všech těchto kroků jsou nejlepší výsledky v historii úřadu, který dosáhl nejvyšších příjmů a současně nejnižších výdajů.


Soutěž Otevřeno x Zavřeno již čtrnáct let hodnotí otevřenost úřadů a dalších institucí veřejné správy. Soutěž hodnotí zejména kvalitu přístupu k informacím, účasti na rozhodování, svobody projevu a otevřených dat. Předmětem nominace je jednotlivý čin, který přispěl ke zlepšení nebo zhoršení otevřenosti veřejné správy. V letošním ročníku soutěže Otevřeno x Zavřeno veřejnost zaslala 162 nominací, zcela nejvyšší počet za historii soutěže. Veřejnost nominovala 50 pozitivních příkladů na cenu Otevřeno a 112 negativních na cenu Zavřeno.

Nejčtenější