Novinky

Otevřený dopis ministra financí Andreje Babiše poslanci Danielu Kortemu

oddělení 7401 - Komunikace s médii
oddělení 7401 - Komunikace s médii

Vydáno

  • Ministerstvo financí
  • Tisková zpráva
  • Celní správa
  • Veřejný sektor

Ministr financí dnes v otevřeném dopise vyzval předsedu sněmovní komise pro kontrolu použití odposlechů Daniela Korteho k tomu, aby neprodleně vyvrátil podezření na bezprecedentní zneužití činnosti této komise k předvolebnímu boji a další závažné pochybnosti o nakládání s materiály zpracovanými Celní správou ČR ve stupni utajení „Vyhrazené“.

Znění otevřeného dopisu:

Vážený pane předsedo,

obracím se na Vás v souvislosti s mým hlubokým znepokojením a podezřením na bezprecedentní politické zneužití Stálé komise pro kontrolu použití odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu, jíž jste předsedou. Vaše veřejná vystoupení, podpořená předsedou TOP 09 Miroslavem Kalouskem, při kterých jste opakovaně prezentoval zjevné nepravdy o údajném neposkytování zpráv o použití operativně pátracích prostředků Celní správou ČR, považuji za hrubé zneužití tohoto významného kontrolního orgánu Poslanecké sněmovny k předvolebnímu politickému boji.

Povinnost předkládání zpráv o použití odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu vyplývající z ustanovení § 65 zákona č. 17/2012 Sb., o Celní správě ČR byla a je ze strany resortu Ministerstva financí vždy řádně plněna, což mimo jiné dokládají přiložené stvrzenky o převzetí utajované písemnosti, kterými je Poslaneckou sněmovnou převzetí zpráv prokazatelně potvrzeno, a které jsou podepsané tajemníkem Vaší komise PhDr. Janem Gabrielem, a též paní Dobiášovou z tajné spisovny kanceláře Poslanecké sněmovny.

Žádám Vás proto, abyste neodkladně vysvětlil svá závažná tvrzení, že tyto zprávy jakožto předseda výboru, postrádáte. Dovoluji si Vám připomenout, že se jedná o materiály zpracované Celní správou ČR ve stupni utajení „Vyhrazené“ dle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů. Jakékoliv pochybnosti o zacházení s nimi, či podezření z jejich případného ztracení, jsou pro mne mimořádně zneklidňující. Věřím, že budete schopen toto nedorozumění vysvětlit a předejít tak nedozírným důsledkům a problému mezinárodního dosahu.

S ohledem na Vaše tvrzení, že postrádáte zprávy za několik let zpětně, Vás žádám o vysvětlení, z jakého důvodu jste jako osoba odpovědná z pozice předsedy komise, jímž jste od roku 2013, tyto zprávy nevyžadoval od bezpečnostního útvaru Poslanecké sněmovny, kde by měly být uloženy. Zároveň Vám sděluji, že Ministerstvo financí (Celní správa ČR) je i u starších zpráv schopno doložit Poslanecké sněmovně jejich doručení, protože pro původce utajované informace tato povinnost vyplývá z dikce shora uvedeného zákona.

Poté, co tato závažná podezření vysvětlíte, Vás zároveň žádám o veřejnou omluvu stejného důrazu, jakého dosáhlo křivé obvinění mé osoby od Vás i pana předsedy Kalouska.

Jsou-li tyto závažné manipulace, ať už motivované politickým bojem, či špatným fungováním Vaší komise, jediným prostředkem, jakým chcete hájit tradice, prosazovat odpovědnost a dosáhnout prosperity v naší zemi, je mi to velice líto.

S pozdravem

Andrej Babiš, ministr financí

Dokument ke stažení - otevřený dopis včetně příloh:

 

Doporučované

Nejčtenější