Novinky

Omezení svobodných pásem eliminuje daňové úniky

Ing. Michal Žurovec
Ing. Michal Žurovec Vedoucí oddělení Vnější vztahy a komunikace

Vydáno

  • Tisková zpráva
  • Celní správa
  • Daňová a celní správa
  • Boj proti daňovým únikům

Poslanecká sněmovna schválila novelu celního zákona, díky které dojde k zamezení daňových úniků přes svobodná pásma. Svobodná pásma jako taková zůstanou zachována, novela ruší osvobození od DPH při obchodování ve svobodných pásmech. Všichni plátci tak budou dodržovat stejné principy pro uplatnění DPH.

„Svobodná pásma jsou v našich podmínkách jakýmsi ‚elitním územím‘, díky kterým dochází ke značnému zvýhodňování plátců, kteří v nich podnikají. Novela ruší nerovný přístup k jednotlivým podnikatelům a tím dojde k narovnání podnikatelského prostředí,“ vysvětluje ministr financí Andrej Babiš. Osvobození přepravy a služeb přímo vázaných na dovoz a vývoz zboží zůstane zachováno.

Se zbožím umístěným ve svobodném pásmu je možné zacházet tak, jako by se nenacházelo na celním území Evropské unie. Svobodná pásma jsou zřizována v místech, kde je jejich přítomnost logická, z hlediska celních předpisů nutná a z regionálního pohledu odůvodněná. Řada členských států nemá žádné svobodné pásmo, například Rakousko, Slovensko nebo Maďarsko.

Ani v České republice není zřizování svobodných pásem z regionálního hlediska opodstatněné a často dochází k jejich zneužívání. Všechna plnění, která jsou ve svobodném pásmu poskytována, jsou totiž osvobozena od DPH s nárokem na odpočet daně a v této souvislosti často dochází k účelové manipulaci s hodnotou zboží.

„Z šetření, která Celní správa provedla v letech 2014-2016, vyplývá, že byla svobodná pásma využita pro umístění zboží v 11 965 případech. Pouze v 8 % z celkového počtu byly využity odůvodněně, zbytek z důvodu snížení ceny,“ upřesňuje Alena Schillerová, náměstkyně ministra financí pro daně a cla.

Celkově byla snížena hodnota zboží Unie téměř o šest miliard korun. Snížením základu daně při vrácení zboží zpět do České republiky došlo k úniku na DPH o cca osm milionů korun. Snižováním celní hodnoty při vývozu došlo k potenciálnímu úniku na daních v jiných státech až o 1,2 miliardy korun. „Ministerstvo financí bojuje proti všem daňovým únikům. Tedy nejen těm, které vznikají rozpočtu České republiky,“ uzavírá Andrej Babiš.

Příklad typické transakce, uskutečňované ve svobodném pásmu

 

  • Česká firma Č prodá do svobodného skladu firmě P se sídlem v Panamě (nebo jiném daňovém ráji) zboží se statusem Společenství za 500 000 $.
  • Firma P prodá dále toto zboží firmě R se sídlem v Rusku. Fakturovaná prodejní cena firmy P pro firmu R ze svobodného skladu je 20 000 $.
  • Nabízí se otázka, jestli nedochází k podvodům vůči celním orgánům Ruské federace (případně jiné země, kam se zboží doveze), protože tyto orgány neznají cenu, za kterou bylo zboží do svobodného pásma umístěno a znají pouze prodejní cenu, ze svobodného skladu.

Nejčtenější