Novinky

Ministerstvo financí vydalo výroční zprávu o otevřených datech

Ing. Michal Žurovec
Ing. Michal Žurovec Vedoucí oddělení Vnější vztahy a komunikace

Vydáno

  • Hospodaření resortu
  • Hospodaření vládního sektoru
  • Ministerstvo financí
  • Otevřená data MF
  • Tisková zpráva
  • Transparentnost

Ministerstvo financí vydalo výroční zprávu k projektu otevřených dat. Zpráva shrnuje, čeho se za rok 2015 v rámci projektu dosáhlo, jaké má ministerstvo vize a jaké cíle si klade do dalšího období. Zpráva také hodnotí celkovou situaci v České republice a poukazuje na aktivní podpůrnou roli Ministerstva financí v prosazování otevírání ostatních institucí veřejné správy.

„Nutnou součástí otevírání celé veřejné správy je i popularizace celého tématu a poukazování na jeho přínosy. O to usilujeme uváděním příkladů využití otevřených dat, pořádáním seminářů, ale i vydáním této výroční zprávy,“ uvedl ministr financí Andrej Babiš.

Ve zprávě je uvedeno, jaká data v otevřeném formátu Ministerstvo financí během roku 2015 zveřejnilo. Součástí je nejen hodnocení přístupu Ministerstva financí neziskovým sektorem či akademickou sférou, ale také výzvy, které jsou ministerstvu kladeny. Jak uvádí odborník na otevřená a propojitelná data Martin Nečaský z Matematicko-fyzikální fakulty UK: „Projekt Ministerstva financí byl prvním projektem, který se touto systematickou cestou vydal, a ukázal ostatním, že takový systematický přístup je reálný. Z tohoto pohledu jej hodnotím velmi pozitivně, neboť výrazně přispěl k nastartování prostředí otevřených dat v České republice.“

„Dle našeho názoru je nutné, aby jak katalog otevřených dat, tak i aplikace pracující s otevřenými daty společně s grafickou interpretací dat byly moderní a přehledné, a tedy i přitažlivé pro co nejširší veřejnost. I grafickou podobou a přehledností výroční zprávy se snažíme veřejnost naším projektem zaujmout,“ dodává grafik a spoluautor výroční zprávy Jan Vlasatý, který navrhuje podobu katalogu, aplikací, ale i ostatních výstupů Centrální harmonizační jednotky Ministerstva financí.

Dokument ke stažení:

 

Nejčtenější