Novinky

MF pravomocně zvítězilo ve sporu o 6 mld. Kč kvůli internetové ruletě

Ing. Michal Žurovec
Ing. Michal Žurovec Vedoucí oddělení Vnější vztahy a komunikace

Vydáno

  • Ministerstvo financí
  • Tisková zpráva
  • Loterie a sázkové hry
  • Soukromý sektor
  • Veřejný sektor
  • Soudní řízení

Česká republika zastoupená Ministerstvem financí dosáhla dne 8. dubna 2016 u Městského soudu v Praze pravomocného rozhodnutí ve věci potvrzení zamítnutí žaloby žalobce CASINO Kartáč Group a.s., o náhradu škody ve formě ušlého zisku, který žalobce vyčíslil na částku převyšující 6 mld. Kč.

Žalobce se žalobou podanou v roce 2011 domáhal náhrady škody ve formě ušlého zisku z důvodu údajného nezákonného rozhodnutí spočívajícího v nepovolení provozování elektromechanické rulety prostřednictvím internetu (tzv. e-rulety).

„Jedná se o další potvrzení úspěchu Ministerstva financí, které tento soudní spor zvládlo plně vlastními silami,“ uvedl ministr financí Andrej Babiš s tím, že tyto úspěchy jsou dalším potvrzením správnosti zvolené strategie, tj. právní zastupování bez externích právníků. Ministerstvu financí se s příchodem současného vedení podařilo vybudovat chybějící samostatnou právní sekci, do které se centralizovaly právní služby ministerstva, přičemž se ukazuje, že tento zvolený směr byl správný a významným způsobem se snížily náklady na vnitrostátní externí zastoupení.

Nejčtenější