Novinky

Memorandum o využití bývalé věznice v Uherském Hradišti podepsáno

oddělení 7401 - Komunikace s médii a protokol
oddělení 7401 - Komunikace s médii a protokol

Vydáno

  • Tisková zpráva
  • Ministerstvo financí
  • Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
  • Hospodaření s majetkem státu
  • Veřejný sektor

Společná tisková zpráva Ministerstva financí a Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových

Memorandum o využití bývalé věznice v Uherském Hradišti bylo dnes podepsáno poslední stranou, tedy předsedkyní Okresního soudu v Uherském Hradišti. V minulých dnech memorandum podepsali ministři financí Andrej Babiš, kultury Daniel Herman a spravedlnosti Robert Pelikán, dále generální ředitelka ÚZSVM Kateřina Arajmu, hejtman Zlínského kraje Stanislav Mišák a starosta Uherského Hradiště Stanislav Blaha. Návrh memoranda zpracoval Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM).

„Je velká škoda, že naši předchůdci neudělali pro záchranu této budovy s pohnutou historií vůbec nic. Memorandum je prvním krokem k nápravě. Je potřeba, aby taková památka na hrůzný režim byla zachovaná pro další generace,“ uvedl ministr financí Andrej Babiš.

„Nyní je nutné, aby nám okresní soud areál v souladu se zákonem o majetku státu převedl. Současně požádáme, aby nám Ministerstvo kultury, město a kraj navrhly prostor pro vybudování muzea totality. Poté vypíšeme transparentní zakázku na vypracování studie využitelnosti areálu, která bude obsahovat i náklady na rekonstrukci a provoz,“ dodala generální ředitelka ÚZSVM Kateřina Arajmu.

Na nákladech na vybudování muzea totality se bude podílet jak město Uherské Hradiště, tak Zlínský kraj. Očekáváme, že město i kraj sdělí částku, jakou jsou ochotny do rekonstrukce vložit. Návrh způsobu krytí rozdílu mezi náklady na rekonstrukci a částkou města a kraje pak zpracuje Ministerstvo kultury.

Ing. Michal Žurovec
vedoucí oddělení Vnější vztahy a komunikace
Ministerstvo financí

Ing. Radek Ležatka
vedoucí samostatného oddělení Komunikace
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových

Nejčtenější