Novinky

Dotace GE Aviation ano, ale za férových podmínek

Ing. Michal Žurovec
Ing. Michal Žurovec Vedoucí oddělení Vnější vztahy a komunikace

Vydáno

  • Tisková zpráva
  • Dotace
  • Soukromý sektor
  • Ministerstvo financí

Ministerstvo financí se ohrazuje proti zavádějícím tvrzením, podle kterých principiálně odmítá dotační podporu americké firmě GE Aviation k výstavbě továrny na turbovrtulové motory pro 500 zaměstnanců. Ministerstvo financí je pro, pouze odmítá realizaci v podobě, která je všestranně výhodná pro firmu, zatímco český stát resp. jeho daňoví poplatníci nesou naprostou většinu nákladů i rizik.

Samotné výstavbě továrny musí předcházet fáze výzkumu a vývoje, na kterém firma plánuje spolupracovat se strojní fakultou ČVUT, neboť je zapotřebí počáteční certifikace vyráběných motorů na evropské standardy. Výrobce si představuje, že vláda ČR nezávazně poskytne počáteční dotace ve výši zhruba 2,5 mld. Kč, která se vyčerpá a teprve poté se rozhodne, zda výrobu skutečně v Česku umístí. Takový přístup je však zcela v rozporu se zásadami zodpovědné správy veřejných financí. Ministerstvo financí podporuje strategickou spolupráci státu s významnými investory. Není však možné, aby na straně státu převažovala rizika, zatímco na straně investora jen získané výhody. Vzájemně prospěšná a udržitelná spolupráce je možná jen za rovnoměrného vyvážení rizik i výhod pro oba partnery. Z toho vyplývá, že případné dotace ze strany státu nemohou být poskytovány za nepřiměřeného rizika, že vynaložené prostředky státu přinesou zanedbatelný nebo žádný prospěch.

ČVUT smysluplně požádala 30. června o dotaci z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. MF souhlasí s předfinancováním výzkumu ve výši 100 mil. Kč do rozhodnutí o přidělení evropské dotace, případně i s předfinancováním do výše jedné mld. Kč formou návratné finanční výpomoci. Ministerstvo průmyslu a obchodu však nepochopitelně trvá na riskantním závazku podpory bez záruky jakékoliv reciprocity ze strany firmy. Ta přitom za tichého souhlasu MPO navíc požaduje desetileté daňové prázdniny.

Resort průmyslu a obchodu vedle podceňování rizik, na které Ministerstvo financí od začátku upozorňuje, přehlíží i další závažné připomínky vznesené resorty životního prostředí, zahraničních věcí, školství, dopravy, zemědělství a v neposlední řadě úřadem vlády. V neposlední řadě nezodpovědně bagatelizuje možnost trestu za porušení zásady adicionality, kterému by se ČR vystavovala, pokud by zakázaným způsobem dotovala ze státního rozpočtu projekt, který je podporován z evropských fondů. Vítáme proto, že vláda na svém včerejším jednání přerušila projednávání dané věci. Doufáme, že do příštího projednávání se podaří se všemi připomínkami řádně vypořádat a nalézt dohodu o podmínkách spolupráce, ve kterých bude Česká republika vůči GE Aviation v pozici nikoliv podřízeného sluhy nýbrž sebevědomého a rovnocenného partnera.

Nejčtenější