Novinky

Do Sněmovny míří novela zákona posilující postavení spotřebitele na trhu platebních služeb

Ing. Michal Žurovec
Ing. Michal Žurovec Vedoucí oddělení Vnější vztahy a komunikace

Vydáno

  • Tisková zpráva
  • Zákon o platebním styku
  • Soukromý sektor
  • Finanční trh
  • Peněžnictví a platební služby

Vláda dnes schválila Ministerstvem financí předkládanou novelu zákona o platebním styku, která zlepšuje postavení spotřebitele v oblasti platebních účtů. Návrh například sjednocuje terminologii, kterou banky používají ve svých obchodních podmínkách a cenících, upravuje náležitosti informačních dokumentů týkajících se poplatků nebo stanovuje podmínky pro provozování tzv. internetových srovnávačů bankovních poplatků. „Snahou Ministerstva financí není jen maximálně spotřebitelům usnadnit jejich orientaci v nabídkách jednotlivých bank, ale také zlepšit a posílit jejich postavení,“ uvedl ministr financí Andrej Babiš.

Podle návrhu Ministerstva financí tak budou banky nově povinny používat ve svých sazebnících a obchodních podmínkách jednotnou terminologii. „Dnes je běžné, že stejné služby se v obchodních podmínkách bank označují různě, což komplikuje nejen orientaci spotřebitelů v jednotlivých nabídkách, ale také možnost srovnání,“ upřesnil Andrej Babiš. Před uzavřením smlouvy o založení bankovního účtu budou spotřebitelé dostávat standardizovaný dokument, v němž bude uveden výčet poplatků, které banka v souvislosti s platebním účtem požaduje. „Díky tomuto dokumentu budou moci spotřebitelé snáze porovnávat jednotlivé nabídky. Kromě toho každoročně obdrží souhrnný přehled všech poplatků, které za předcházející rok své bance v souvislosti s platebním účtem zaplatili,“ dodal Andrej Babiš.

Novela zákona dále upravuje pravidla a lhůty pro převedení platebního účtu do jiné banky. Nově budou změnu platebního účtu (tzv. switching) umožňovat všichni poskytovatelé platebních služeb. „Spotřebitelům se tak otevře možnost snadno si převést účet do jiné banky, přičemž jim zůstane zachováno nastavení trvalých příkazů a inkas. Cílem je jednoduše změnit dosavadní banku, jestliže v jiné spotřebitel dostane lepší nabídku,“ vysvětlil Andrej Babiš. Kromě toho novela zkracuje celkovou lhůtu pro službu změny účtu z dosavadních nejméně 15 na 12 pracovních dnů.

V neposlední řádě novela stanovuje podmínky pro provozování internetových stránek, které srovnávají poplatky za vedení platebních účtů. Jejím schválením dojde také k přizpůsobení českého právního řádu evropskému nařízení o mezibankovních poplatcích, které stanoví maximální přípustnou výši tzv. mezibankovních poplatků a některé další povinnosti v souvislosti s prováděním karetních transakcí.

Nejčtenější